TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 124 Öğrenme Süreçleri


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Balat, G. U., Bilgin, H. ve Özdemir, A. A. (2012). 5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 480-490.


Geliştiren/Uyarlayan
Atiye Adak Özdemir, Gülden UYANIK BALAT, Hülya BİLGİN


Yıl
2012


Kaynak Adı
5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması


Dergi
İlköğretim Online


Cilt
11


Sayı
2


Sayfa Aralığı
480-490


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/download/5000037883/5000036741


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Gülden Uyanık Balat


Ölçülen Özellikler
Öğrenme stili


Alt Boyutlar
Görsel Öğrenme Stili, İşitsel Öğrenme Stili, Kinestetik öğrenme stili


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

27 madde ve 3 alt boyut
Görsel öğrenme stili(13)
İşitsel öğrenme stili(9)
Kinestetik öğrenme stili(5)


Kimlere Uygulanabilir
anasınıfı öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten toplamda en düşük 27, en yüksek 135 puan alınabilmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir


Geçerlik

5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçeği faktör analizi için ölçek maddeleri temel bileşenler analizi yöntemi (principal component analysis) kullanılmıştır. Aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasında maddelerin yer aldıkları faktördeki yük değerinin .45 ve üstü olması, maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerine sahip olması, iki faktörde yüksek yük değerine sahipse bu değerler arasındaki farkın en az .10 olması, maddelerin birlikte açıkladıkları varyans miktarının yüksek olması koşulları temel alınmıştır (Büyüköztürk, 2005). Yapılan faktör analizi sonucunda bu koşulları karşılamayan 23 madde ölçekten çıkarılmıştır.


Güvenirlik

5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği’nin güvenirlik çalışması kapsamında düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ve üst %27, alt %27 puanları arasındaki ilişkisiz t testi ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Ölçeğin test - tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla 30 veri üzerinden Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı formülü kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Bu yolla elde edilen güvenirlik katsayısı r = .85 (p<0.01) olarak bulunmuştur. Ayrıca üst %27 ile alt %27’lik grupların puanları arasında yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları tüm maddeler için anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bu bulgular “5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeğinin içerdiği her maddenin çocukların öğrenme stillerini ayırt etme niteliği taşıdığı şeklinde yorumlanabilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi