TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.


Geliştiren/Uyarlayan
Deniz N. Şahin, Muazzez Deniz Giray


Yıl
2012


Kaynak Adı
Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Türk Psikoloji Yazıları Dergisi


Cilt
15


Sayı
30


Sayfa Aralığı
1-9


Link:
http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/30/01.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Muazzez Deniz Giray


İletişim
deniz.giray@izmir.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek Algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Tek boyut 36 madde
Çalıştığım kurum düşüncelerime önem verir


Kimlere Uygulanabilir
Örgüt Çalışanları


Derecelendirme
5 basamaklı Likert tipi (1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci

Ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanma aşamasında ilk olarak maddeler araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra iki dilbilimci tarafından ölçeklere geri çeviri işlemleri yapılmıştır. En son aşamada ise konusunda uzman iki yargıcı tarafından çevrilen maddeler tekrar değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonrasında yargıcıların uyarıları doğrultusunda maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve ölçekler son haline getirilmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin tek faktörü 12.40 öz değere sahiptir ve bu faktör varyansın % 35.4’ünü açıklamaktadır. On iki maddelik yeni ölçeğe temel bileşenler faktör analizi uygulandığında ise maddelerin tek bir faktöre toplandığı, 6.76 özdeğere sahip olduğu ve varyansın % 56.2’sini açıkladığı görülmüştü.


Güvenirlik

On iki maddeye indirilen algılanan örgütsel destek ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .93’dür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Perceived Organizational Support Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Eisenberger,R ., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, 500-507


Orijinal Ölçek Yazarlar
D. Sowa, R. Eisenberger, R. Huntington, S. Hutchison


Orijinal Ölçek Yıl
1986


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Perceived organizational support


Orijinal Ölçek Link:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36107567/Perceived_Organizational_Support.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPerceived_Organizational_Support.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BABWAIJZSH/20200331/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20200331T103031Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEAkaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIDTzyC7ODw3sbntT1IMgxXKSTAWcDvJRxK1NWUBRNnYrAiBa16sJoSOqiom2FvJWOhY1xWR98k/ccRtfq%2BSH3OuwSCq0AwgREAAaDDI1MDMxODgxMTIwMCIMP7NqQxufnYaDe7TnKpEDRmfMAJUeKbcLuZb1vwrQ3wGsyuPvqHIT6YYZPClYxgPhqhGAsIPGVydH3f1mOtREVaFDj7Q24TBtt%2BU2rcDg7uRpOjcZj4K7/DSZys4TILuNZkr9iuo8yPDbHmHyuV4ZJbDASg1eTYUi2O7KV60GvJcrN%2BmEcWhzs5i%2BcTt06%2Brc/y/ZZagEiaP/BI4u3NEYmN4tHX00wQBr0IlPBvSQ0jBzWj9KL8bmcaf0kPdQ1HelIu8eL4jUnqyHY0oSFuYrN8hvpCKOtr4UIHBYoPrSxdRkKnsu43YwthXD%2BVG0wvUAwkhxVHq75MY3eL5pZkiVWcSxfBFTVq0i07aYX8w7gbCT476eISDcASvzaZ/YJ%2BlAvhE0dw2oMN1mnctZisCh/B8k50LZVXG7iSWPZvS9Re03pPRnVsll0kbq9UNTYf8qck54zQik161u%2Bons5R6CMj9ilF6gFqhbrSRwmYhsV%2BE68Jp87C8RWQ5dVAu08wZJ8M9saZ82U1jBOtwXnp0%2BgKoROoZBrKVM652tQ1OkCs0wmvWL9AU67AFFocMDl7YUb0oWLHGF4bLw5oXJ1SSaJT2p7c%2BVbq9axFaKFYnIjiUxaGc83T0%2BlUyWFwlq9ZzMQyxFb48Vq8fXamCcDB9y6ZUareRrUlGrH7StlAjzPCz0Sn/%2BKGOalXa95H1m8kXOVfQD%2BokshduD/O3pClUFzB7jAYgg41BA9NIAvalY8usA8SGJaeVVqbOj0rULtszyF/6ekr5ZyB5FjhA8R6WnlpXzq%2BECixs4iDXtdrOA6sspVbqG%2Bl1acTzv8rAAs23lZetH9LenKrO5Xom8P3SnFdTx9p5dRZRqJ4lsKA5ZsDo4V88%2BPg%3D%3D&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d64219fe66a4c17fd9e9adfe186cd1c8d766e9e358d0fe6d4e231c8f5f22d9f8


Orijinal Ölçek Dergi
European Journal of Applied Psychology


Orijinal Ölçek Cilt
71


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
500-507


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi