TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

6-8. Sınıflar İlişkilendirme Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
50 Fen, Matematik ve Mühendislik Bilimleri » 510 Temel Fen Bilimleri ve Matematik


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon


Geliştiren/Uyarlayan
İlknur Özpınar


Yıl
2012


Kaynak Adı
6-8. Sınıflar Matematik Öğretim Programında Yer Alan Becerileri Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Trabzon


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52njIpwajQcnyDvys5EqPZt111tzFsKzncupFkuQKhZr9


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
İlknur ÖZPINAR


İletişim
ilknurozpinar@gmail.com


Ölçülen Özellikler
İlişlilendirme becerisi


Alt Boyutlar
Disiplin Dışı İlişkilendirme, Disiplin İçi İlişkilendirme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

2 alt boyut ve 8 madde
Disiplin İçi İlişkilendirme(5m):Bir kavramın bir gösteriminden diğer gösterimine geçiş yapar.
Disiplin Dışı İlişkilendirme(3m):Matematikte öğrendiklerini farklı disiplinlerde uygular.


Derecelendirme
4'lü Likert (1= zayıf – 4=çok iyi)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 32 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Faktör yükleri açısından incelendiğinde, faktör yüklerinin 0.635-0.864 arasında değiştiği görülmektedir. Birden fazla faktöre yüklenen maddeler açısından bakıldığında, maddelerin genelde belirgin farklarla (genellikle 0.40 ve üzeri) ilgili alt
ölçeklere yüklendiği görülmektedir. Bunların yanı sıra, verilerin toplandığı bireylerin 8 maddeden aldıkları toplam puanlar, her bir madde için ayrı ayrı en düşükten en yükseğe doğru sıralanarak alt %27 ve üst %27’lik gruplar oluşturulmuş ve maddelerin bu iki grubu birbirinden ayırt edip etmediği incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda bütün maddelerin grupları anlamlı (p<.001) bir şekilde ayırt edebildiği görülmüştür. 8 maddeye ait aritmetik ortalamalar 3.034-3.432, standart sapmalar 0.682-0.818 arasında değişmektedir.


Güvenirlik

İKBÖ’deki faktörler, faktör yükleri, aritmetik ortalamalar, standart sapma değerleri, çarpıklık ve basıklık değerleri, ortak varyans değerleri, madde ayırt edicilik değerleri (t), madde–toplam puan korelasyon değerleri (r), özdeğerleri, faktörlerin açıkladıkları varyans yüzdeleri ve cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi