TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alçakgönüllülük Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Akın, Emel GEDİKSİZ, Hakan Sarıçam, Ümran Akın


Yıl
2012


Kaynak Adı
Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi


Cilt
2


Sayı
2


Sayfa Aralığı
165-188


Link:
http://kalemacademy.com/Cms_Data/Sites/KalemAcademy/Files/KalemAcademyRepository/sayilar/Sayi3_05AlcakgonullukOlcegininTurkceFormu.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Hakan Sarıçam


İletişim
hakansaricam@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Alçakgönüllülük


Alt Boyutlar
Açıklık, Alçakgönüllülükle kendini değerlendirme, Diğerlerine odaklanma, Kendinden Vazgeçme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

13 madde ve 4 alt boyut
Açıklık
Kendinden Vazgeçme
Alçakgönüllülükle kendini değerlendirme
Diğerlerine odaklanma


Kimlere Uygulanabilir
18-22 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 65 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ters madde bulunmaktadır.


Çeviri Süreci

Türkçe formda yer alan çeviri maddelerle İngilizce formda yer alan orijinal maddelerin benzeştiği ve ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin sağlandığı söylenebilir.


Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizi sonucu KMO örneklem uygunluk katsayısı .71.4, Barlett testi χ2 değeri 478,827 (p< .001, sd= 78) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 13 maddenin dört boyutta uyum verdiği görülmüştür (x²=153.37, sd=56, RMSEA=.069, CFI=.91, IFI=.91, GFI=.94, SRMR=.080).


Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi