TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 376 Okuma Yazma Eğitimi

73 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğİ

Çeliktürk, Z., ve Yamaç, A.(2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.İlköğretim Online,14(1), 97‐107. DOI: 10.17051/io.2015.03320

İlkokulda Duygusal Okuryazarlık Ölçeği

Turp, H. H. ve Gençdoğan, B. (2022). İlkokulda duygusal okuryazarlık ölçeği için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 11(4), 1807-1820.

İngilizce Öğretmenlerinin Çocuklara Yönelik Değerlendirme Okuryazarlığı Ölçeği

Yeşilçınar, S. & Kartal, G. (2020). EFL teachers’ assessment literacy of young learners: Findings from a small-scale study. Journal of Theoretical Educational Science, 13(3), 548-563.   http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.639234

Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu

Avcıoğlu, H. (1994). Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu`nun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kelime Tanıma Envanteri

Avşar Tuncay, A., ve Dedeoğlu, H. (2020). Kelime Tanıma Envanteri tasarımı ve geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-218. https://doi.org/10.17860/mersinefd.570625

Metin Yazmayı Öğretme Öz Yeterlik İnançları Ölçeğ

Kaya Özgül, B. & Ateş, S. (2023). Sınıf öğretmenlerine yönelik metin yazmayı öğretme öz yeterlik inançları ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 27-44.  https://doi.org/ 10.29000/rumelide.1252764.

Metin Yazmayı Öğretme Öz Yeterlik İnançları Ölçeği

Kaya Özgül, B. ve Ateş, S. (2023). Sınıf öğretmenlerine yönelik metin yazmayı öğretme öz yeterlik inançları ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 27-44. https://doi.org/10.29000/rumelide.1252764

Mountain Shadows Fonolojik Farkındalık Ölçeği

Büyüktaşkapu, S. (2012). Mountain Shadows Fonolojik Farkındalık Ölçeğinin (MS-PAS) Türkçe’ye uyarlanması geçerlik güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4, 509-518.

Multimodal Literacy Scale

Bulut, B. , Ulu, H. & Kan, A. (2015). Multimodal Literacy Scale: A Study of Validity and Reliability . Eurasian Journal of Educational Research , 0 (61) , 0-0.

Öğrenci Akıcı Okuma Ölçeği (Öğretmen Formu)

Yurtbakan, E. (2022). Öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde yapılan etkileşimli okuma uygulamalarının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon

Öğrenci Önokuryazarlık Davranışları Anketi

Nergis, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ön okuryazarlık davranışları ile annelerinin okuryazarlığa olan ilgisi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğrenmek İçin Yazıyı Kullanma Ölçeği

Tas, I. D. (2020). The development of the scale of writing for learning: The validity and reliability study, International Online Journal of Educational Sciences, 12(5), 79-95.

Öğretmenler İçin Dik Temel Yazıya Dönük Tutum Ölçeği

Türk, S., Cüce, M. ve Arslan, A.(April 2018).Öğretmenlerin Dik Temel Yazıya Dönük Tutum Ölçeği. Paper presented at the 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya.

Okuduğunu Anlama Stratejileri Ölçeği (OASÖ)

Susar-Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4. sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi

Alisinanoğlu, F. ve Şimşek, Ö. (2013). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1163-1176.

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Ölçeği

Uğurlu, C. & Sincar, M. (2013). The Validity and Reliability Study Of School Administrators’ethical Leadership Scale . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (19) , 191-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19551/208380

Okuma İç Motivasyonu Ölçeği

Kurnaz, H. (2019). Okuma İç Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-250.

Okuma Kavramları Testi

Öztunç, S. (1994). Okuma kavramları testinin Türk çocuklarına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okuma Motivasyonu Ölçeği

Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındakii ilişki (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okuma Profili Ölçeği

Aydemir, Z., Öztürk, E. (2022). Okuma Profili Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması . Milli Eğitim Dergisi , 51 (236), 3393-3412. https://doi.org/10.37669/milliegitim.940529

Okuma Yazmaya Yönelik Motor Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G., & Filikci, B. (2022). Erken çocukluk döneminde okuma yazmaya yönelik motor becerilerin değerlendirilmesi: Motor Skills Rating Scale Türkçe’ ye uyarlama çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 26-39. Doi: 10.47479/ihead.1055160

Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Karahan, B.Ü. (2018). Okumaya yönelik tutum ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 67-73

Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Susar-Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4. sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Okur Benlik Algısı Ölçeği

Yıldız, M. ve Bulut, A. (2016, Mart). Okur Benlik Algısı Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(22), 311-326.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi