TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 376 Okuma Yazma Eğitimi

73 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okur Öz Algılama Ölçeği

Okur, B. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu ve okur öz algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Öz-Yeterliği Ölçeği

Urfalı Dadandı, P. & Ungan, S. (2022). Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Öz-Yeterliği Ölçeği’nin Geliştirilmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 173-190

Ortaokul Öğrencileri İçin Yazma Kaygısı Ölçeği

Karakuş-Tayşi, E. ve Taşkın, Y. (2018). Ortaokul Öğrencileri İçin Yazma Kaygısı Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7, 1172-1189.

Ortaokul Seviyesinde Çevre Okuryazarlık Bileşenleri Ölçeği

Sontay, G. , Gökdere, M. , Gökdere, M. & Usta, E. (2015). The Study of Scale Developing Related To The Environmental Literacy Component on the Secondary School Level . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 9 (1) , 49-80 . DOI: 10.17522/nefefmed.52659

Ortaokul Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Demir, S., Börekçi, M. (2022). Ortaokul Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1161 – 1180. https://doi.org/10.37669/milliegitim.814497

Özetleme Tutum Ölçeği

Kuşdemir, Y ve Uzun, E. B. (2018).Özetlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(71), 271-285.

Peritekstual Okuma Düzeyi Belirleme Ölçeği

Aslan, O. & Yılar, Ö. (2022). Peritekstual Okuma Düzeyi Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2) , 733-750. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.1133414  

Ses Temelli Cümle Yöntemini Değerlendirme Ölçeği

Öğreten, Ş. (2008). Yeni ilköğretim eğitim programı kapsamındaki ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerince değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sesli Okuma Becerisi Ve Okuduğunu Anlama Testi

Erden, G. Çelik, C. (2019). Sesli okuma becerisi ve okuduğunu anlama testinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Dergisi, 7(14), 1 – 18. https://doi.org/10.7816/nesne-07-14-01

Sınıf Öğretmenleri için Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ateş, S., & Altuner Çoban, G. Ş. (2022). A validity and reliability study on developing a scale for assessing classroom teachers’ attitudes towards illustrated children’s books. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17 (3), 222-237. https://doi.org/10.29329/epasr.2022.461.11

Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği

Özen, F. ve Durkan, E. (2016). Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.

Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği

Aydın, İ. S., İnnalı, H. Ö. ve Uyumaz, G. (2017). Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Studies, 12(25), 169-192. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12198

Üstbilişsel Yazma Stratejileri Ölçeği

Erol, T. (2021).  Üstbilişsel Yazma Stratejileri Eğitiminin Yazma Becerisine ve Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi (Tez No. 656665) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Üstbilişsel Yazma Stratejilerini Kullanma Eğilimi Ölçeği

Erol, T., & Kavruk, H. (2023). Üstbilişsel Yazma Stratejilerini Kullanma Eğilimi Ölçeği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 170-187. https://doi.org/10.29029/ busbed.1207930

Yaratıcı Okuma Algısı Ölçeği

Yurdakal, H.İ ve Susar-Kırmızı, F. (2017). Yaratıcı Okuma Algısı Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1621- 1622). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Yaratıcı Okuma Becerisi Ölçeği

Uysal, Z. E. & Coşkun, M. V. (2023). Öğretmen Adaylarına Yönelik Yaratıcı Okuma Becerisi Ölçeği’nin (YOBÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 45-64.  https://doi.org/ 10.29000/rumelide.1252772.

Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği

Kasap, D., ve Kırmızı, F. S. (2017). Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 166-175. DOI: 10.17860/mersinefd.305787

Yaratıcı Okumaya Yönelik Algı Ölçeği

Yurdakal, İ. H., ve Kırmızı, F. S. (2017). Yaratıcı Okumaya Yönelik Algı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(3), 1726-1742.

Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği

Deniz, K. (2000). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Çanakkale.

Yazma Öz Yeterlik Ölçeği

Güneş, F., Kuşdemir, Y. ve Bulut, P. (2017). YAZMA ÖZ YETERLİK Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri.The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 101-114.

Yazma Öz Yeterlik Ölçeği

Demir, T. (2014). Yazma Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması .  e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 28-35 .

Yazma Öz-Yeterlik Ölçeği

Yılmaz-Soylu, M. ve Akkoyunlu, B. (2019). Yazma öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi 27(5), 2233-2242. doi:10.24106/kefdergi.3423

Zihinsel İmaj Netliği Ölçeği

Kocaarslan, M., Akyol, H., & Güneş, F. (2017). The impact of teaching mental imagery on reading comprehension, reading attitude, and vividness of mental imagery skills of 4th graders. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), 63-80.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi