TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/2022/21058.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 376 Okuma Yazma Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş. ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268.


Geliştiren/Uyarlayan: Birkan Güldenoğlu, Cevriye Ergül, Şener Büyüköztürk, Tevhide Kargın


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Anasınıfı Çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması


Dergi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi


Cilt: 16


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 237-268


Sorumlu Yazar: Tevhide Kargın


İletişim: tkargin@ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Erken Okuryazarlık Becerisi


Alt Boyutlar: Alıcı Dil, Dinlediğini Anlama, Genel İsimlendirme, Harf Bilgisi, İfade Edici Dil, İşlev Bilgisi, Sesbilgisel Farkındalık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

7 üst boyut ve 10 alt boyut Toplam 102 madde

1.Alıcı Dil (15 m)
2.İfade Edici Dil (15 m)
3.Genel İsimlendirme (10 m)
4.İşlev Bilgisi (10 m)
5.Harf Bilgisi (14 m)
A. Alıcı Dilde Harf Bilgisi (7 m)
B. İfade Edici Dilde Harf Bilgisi (7 m)
6.Sesbilgisel Farkındalık (32 m)
A. Uyak Farkındalığı (4 m)
B. İlk Ses Eşleştirme (4 m)
C. Son Ses Eşleştirme (4 m)
D. Cümleyi Sözcüklerine Ayırma (4 m)
E. Hece Ayırma (4 m)
F. Hece Birleştirme (4 m)
G. İlk Ses Atma (4 m)
H. Son Ses Atma (4 m)
7.Dinlediğini Anlama (6 m)


Kimlere Uygulanabilir: 5 yaş, Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklar


Derecelendirme: Ölçeğe verilen doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar 0 şeklinde puanlanmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Yapılan değerlendirmelerden elde edilen veriler EROT’un geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılabilmesi için analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, EROT’un 7 alt test ile erken okuryazarlık becerilerini geçerli ve güvenir şekilde ölçtüğünü göstermiştir.


Geçerlik:

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi(AFA), doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt geçerliği ve yordama geçerliği testleri kullanılmıştır.


Güvenirlik:

EROT alt testlerinin güvenirliği için iç tutarlılık (KR-20) ve iki yarı test güvenirliği (Spearman Brown) hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi