TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=pPKKNi4sz1aRaVz8gj3jxIC2o1n79i7W9Qyjx5qws1pfvoy3f7TQQlP7CkovgZb5


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 376 Okuma Yazma Eğitimi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Çakmak, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.


Geliştiren/Uyarlayan: Ebubekir Çakmak


Yıl: 2005


Kaynak Adı: İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Bolu


Ülke: Türkiye


İletişim: cakmak_e@ibu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: hipermetin, hipermetinsel gezinim, hipermetinsel kaybolma, öğretim


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

20 maddeden oluşturulmuştur.


Kimlere Uygulanabilir: 4-5-6. sınıflar


Derecelendirme: Katılıyorum=1, katılmıyorum=0


Ölçek Değerlendirmesi:

Planlama aşamasında kararlaştırılan, tasarım aşamasında bu planlamaya bağlı geliştirilen tasarım,sonraki aşamada olan geliştirme aşamasında,tüm hikayenin oluşturması için kullanılmış ve hikaye geliştirilmiştir.Ardından değerlendirme safhasına geçilmiştir.Değerlendirme evresinde; oluşturulan hikaye ile ilgili,eğitim teknoloğu ,grafiker ve hikayenin hitap edeceği yaş grubundan iki öğrenciden görüş alınmıştır.Elde edilen geribildirimler ışığında , hikaye yeniden düzenlenmiştir.Son olarakta hikaye Windows işletim sisteminin desteklediği çalıştırılabilir (exe) formata dönüştürülmüştür.


Geçerlik:

Araştırmada kullanılan Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği ilgili geçerlilik çalışması Büyüköztürk'ün belirttiği,kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliğine bağlı olarak yapılmıştır.Kapsam geçerliliğinde esasen ''test maddeleri ölçülmek istenen davranışı yansıtıyor mu?'' sorusuna cevap aranır ve kapsam geçerliliğini test etmede kullanılan mantıklı yollardan biri uzman görüşüne başvurmaktır.Buna göre HKÖ'nin kapsam geçerliliğinin test edilmesi amacıyla,ölçek iki uzman tarafından değerlendirilmiştir.Verilen geri bildirimlere bağlı olarak bazın ölçek maddeleri testten çıkarılırken ,bazıları da kısmen değiştirilmiştir.


Güvenirlik:

Pilot çalışmaya katılan 97 ilköğretim öğrencisinden örneklem grubuna uygulanan Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği'nin güvenirlik çalışmaları için SPSS for Windows paket programı kullanılmıştır.Güvenilirlik için Cronbach Alpha analiziyle alfa katsayısına bakılmış ve =.65 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi