TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

186 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulama Anketi

Çobanoğlu, R. (2011). Teacher self-efficacy and teaching beliefs as predictors of curriculum implementation in early childhood education (Master's Thesis). Middle East Technical University School Of Social Sciences, Ankara.

Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik ÖzYeterlik İnanç Ölçeği

Koç, F., Sak, R., & Kayri, M. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öz-yeterlik İnanç Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14(4), 1416-1427.

Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği (ODYTDÖ)

Ceylan, Ş. ve Ömeroğlu, E. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının drama eğitimi hakkındaki tutumlarını değerlendirmeye yönelik ölçek geliştirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 15-26.

Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği

Alisinanoğlu, F., Bay, D. N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-13

Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Kol, S. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554.

Okul Öncesi Eğitiminde Değerlendirme Ölçeği

Gelebek Üstün, B. ve Uzun, H. (2020). Okul öncesi eğitiminde değerlendirme ölçeği'nin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 298-314.

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Öztugan, Y. (2017).Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği geliştirme çalışması.JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, 3(61), 47-59.

Okul Öncesi Öğretmeni Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği

Toran, M., Mart, M. ve Özden, B. (2024). Okul Öncesi Öğretmeni Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 38(1), 88–104. https://doi.org/10.33308/26674874.2024381664

Okul Öncesi Öğretmeninin Etik Davranışları Ölçeği (OÖEDÖ)

Sakin, A. (2007). Okul öncesi öğretmenlerin mesleki etik davranışlar hakkındaki görüşleri ile ahlaki yargı düzeyleri ve öğretmenlik tutumlarının incelenmesi (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Okul Öncesi Öğretmenleri için Aile Katkı Ölçeği

Lindberg, E. N. A., & Ulker-Tumlu, G. (2012). Adaptation of pre-service teacher form of the parental involvement survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5178-5182.

Okul Öncesi Öğretmenleri için Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ünal, M. P., Akman, B. ve Gelbal, S. (2010).The adaptation of a scale for preschool teachers’ attitudes towards science teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2881–2884. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.433

Okul Öncesi Öğretmenleri İle Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Oyun Programlarının Kullanımına Yönelik Algı ve Beklentileri Belirleme Anketi

Kol, S. (2006). Okul öncesi öğretmenleri ile yöneticilerinin bilgisayar destekli oyun programlarının kullanımına yönelik algı ve beklentileri (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Öztürk- Aynal, Ş., Kumandaş ,H.& Ersanlı, K.(2013). Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği geliştirme çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 14(1).429-442.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik İnanç Ölçeği

Dağal, A. B., Dörterler, S. Ö., Kanburoğlu, V., Yağcı, M., & Uyanık, G. (2022). Developing Preschool Teachers’ Belief Scale Regarding Educational Technologies: A Validity and Reliability Study. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(2), 136–151. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.2.9.2022

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandığı Çocuklar İçin Mutluluk Stratejileri Ölçeği

Sapsağlam, Ö., Bakkaloğlu, A. B. & Eryılmaz, A. (2019). The scale of happiness strategies for childrens used by preschool teachers. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 171-182. https://doi.org/10.18009/jcer.535593

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği

Bay, D. N. ve Alisinanoğlu, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 111-123.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği

Tepe, D. ve Demir, K. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 137-158.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği

Keleş, O. ve Sığırtmaç, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education & Literature Journal, 6, 49-58.http://dx.doi.org/10.17740/eas.edu.2016‐V6‐05

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 Yaş) Kriterleri Ölçeği

Saçkesen, S. (2008). Çocuk kitapları seçiminde anne babaların ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği

Fındık-Tanrıbuyurdu, E. (2012). Okul öncesi öz düzenleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması ( Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesi Rekabet Ölçeği

Balat, G. U., Akman, B. ve Çiftçi, H. A. (2017). Okul Öncesi Rekabet Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 59-71.

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği

Ömeroğlu, E. vd. (2014). Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 37-46.

Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği

Mehmetali, S. (2014). Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Okul Öncesi ve Anasınıfı Davranış Ölçekleri (Preschool and Kindergarden Behavior Scales)

Tüy-Poyraz, S. (1999). 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği Ebeveyn Formu

Kanmaz, T., Tezel-Şahin, F. (2022). Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği ebeveyn ve öğretmen formlarının geliştirilmesi. Turkish Studies – Education, 17(3), 437-468. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.55791

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi