TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

159 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bebek Bakım Öz Yeterliliği

Yılmaz-Bursa, G. (2022). Duyu Temelli Eğitim Programının annelerin öz düzenlemeleri ve bebek bakım öz yeterlilikleri ile bebeklerinin gelişimine etkisi (Tez No. 710879) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel Algı Testi

Ercan, Z. G., ve Aral, N. (2011). Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testinin altı yaş (60-72 Ay) Türk çocuklarına uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41,136-145.

Beş Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeği

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y.,& Özyürek, A. (2010). Beş Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeği geliştirme süreci. II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.859-868). Antalya: WOW Kremlin Palace Hotel.

Beslenme Kavramı Ölçeği

Filiz, S. (1998). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-6 yaş çocuklarının beslenme kavramlarının geliştirilmesinde öğrenme evresi yönteminin etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi

Yurt, Ö. & Ömeroğlu, E. (2013). 0-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 1(2), 19-35.

Bilimsel Süreç Becerileri Testi

Şahin, F., Yıldırım, M., Sürmeli, H. ve Güven, İ. (2018). Okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreci becerilerinin değerlendirilmesi için bir test geliştirme çalışması. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(2), 124-138.

Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği

Yoleri, S. (2010). Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği ifade edici Türkçe formunun oluşturulması ve temel kavramlarla kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bracken Temel Kavram Ölçeği

Bütün Ayhan, A., ve Aral, N. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.

Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu

Uğurtel, Üstünel, A. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeğı Gözden Geçırılmış Formu’nun geçerlık ve güvenırlık çalışması (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği

Sakarya, S. (2010). Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği'nin okul öncesi öğretmen adayları üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması (Ankara ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği

Özkubat, S. ve Demiriz, S. (2013). Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 87-114.

Çocuğa Resimli Hikâye Kitabı Okuma Davranışı Ölçeği

Uludağ, G. , Alver, M. & Çevik, G. (2023). Selection and Reading of Picture Storybook for Young Children: A Scale Development Study . Bartın University Journal of Faculty of Education , 12 (2) , 233-251 . https://doi.org/10.14686/buefad.1113030

Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G. (2017). The role of chıldren’s behavioral skills in predicting early academic skills. The Journal of International Social Research, 10(49), 432-441.

Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’

Şehirli, N. (2007). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği

Karagül, S. (2020). Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 3(2), 203-226. doi: 10.47935/ceded.836154

Çocuk Programlarını Değerlendirme Ölçeği

Balaban, A. (2002). Televizyon çocuk programlarının kalite kriterlerine ilişkin olarak okul öncesi kurumlarına devam eden çocukların anne-babalarının görüşleri. ( Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çocuk-Öğretmen Etkileşim Ölçeği

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. ve Gıcı-Vatansever, A. (2021). Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÖEÖ) ve Çocuk-Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÇÖEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Trakya Eğitim Dergi, 11(1), 412-424. http://dx.doi.org/10.24315/tred.754702

Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Köyceğiz-Gözeler, M., Bozkurt-Polat, E. ve Kan, A. (2020). Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  M. B. Kurt (Ed.), Eğitim bilimleri alanında güncel çalışmalar içinde (s. 265-288). Duvar.

Çocuklar İçin Etkileşim Dereceleme Ölçeği

Şenol, F. B. ve Metin, E. N. (2018). Çocuklar İçin Etkileşim Dereceleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(51), 81-106.

Çocuklar İçin Oynama Eğilimi Ölçeği

Keleş, S. & Yurt, Ö. (2016). An investigation of playfulness of pre-school children in Turkey. Early Child Development and Care, doi: 10.1080/03004430.2016.1169531.

Çocuklarda Oyun Oynama Eğilimi Ölçeği

Keleş, S., & Yurt, Ö. (2017). An investigation of playfulness of pre-school children in Turkey. Early Child Development and Care, 187(8), 1372-1387.

Çocuklarda Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ünlü, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklar için yeme davranışı değerlendirme ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması.[Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri

Arslan-Çiftçi, H. (2020). Çocukluk dönemi yürütücü işlevler envanteri’nin 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması ve okul öncesi yürütücü işlevler eğitim programı’nın etkililiğinin incelenmesi[Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Davranışsal Niyetler Ölçeği

Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2022). Preschool children’s behavioural intentions towards and perceptions of peers with disabilities in a preschool classroom. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2021.2023516

Demokratik Davranış Ölçeği

Kent-Kükürtcü, S. (2019). Çocuk hakları ve demokrasi eğitiminin çocukların demokratik davranışlarına etkisi. (Tez No: 583876)  [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi