TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

187 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuk-Öğretmen Etkileşim Ölçeği

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. ve Gıcı-Vatansever, A. (2021). Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÖEÖ) ve Çocuk-Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÇÖEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Trakya Eğitim Dergi, 11(1), 412-424. http://dx.doi.org/10.24315/tred.754702

Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Köyceğiz-Gözeler, M., Bozkurt-Polat, E. ve Kan, A. (2020). Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  M. B. Kurt (Ed.), Eğitim bilimleri alanında güncel çalışmalar içinde (s. 265-288). Duvar.

Çocuklar İçin Çevre Bilinci Testi

Gezgin, D. ve Kılıç Mocan, D.(2022). Fen etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarında çevre bilinci kazandırılmasına etkisi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 402-423. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262331  

Çocuklar İçin Etkileşim Dereceleme Ölçeği

Şenol, F. B. ve Metin, E. N. (2018). Çocuklar İçin Etkileşim Dereceleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(51), 81-106.

Çocuklar İçin Oynama Eğilimi Ölçeği

Keleş, S. & Yurt, Ö. (2016). An investigation of playfulness of pre-school children in Turkey. Early Child Development and Care, doi: 10.1080/03004430.2016.1169531.

Çocuklarda Oyun Oynama Eğilimi Ölçeği

Keleş, S., & Yurt, Ö. (2017). An investigation of playfulness of pre-school children in Turkey. Early Child Development and Care, 187(8), 1372-1387.

Çocuklarda Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ünlü, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklar için yeme davranışı değerlendirme ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması.[Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri

Arslan-Çiftçi, H. (2020). Çocukluk dönemi yürütücü işlevler envanteri’nin 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması ve okul öncesi yürütücü işlevler eğitim programı’nın etkililiğinin incelenmesi[Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Davranışsal Niyetler Ölçeği

Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2022). Preschool children’s behavioural intentions towards and perceptions of peers with disabilities in a preschool classroom. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2021.2023516

Demokratik Davranış Ölçeği

Kent-Kükürtcü, S. (2019). Çocuk hakları ve demokrasi eğitiminin çocukların demokratik davranışlarına etkisi. (Tez No: 583876)  [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Devereux Okul Öncesi Ölçeği (DECA-P2)

İnce Sezer, Ş. (2020). “Devereux” Okul Öncesi Ölçeğinin uyarlanması ve ikinci adım erken müdahale programının etkililiğinin değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Benli, T. E., & Aksoy Derya, Y. (2021). Turkish validity and reliability study of Paternal Antenatal Attachment Scale. Perspectives in psychiatric care, 57(1), 295-303.  https://doi.org/10.1111/ppc.12563

Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Ölçeği

Kaymak, E. ve Alkın Şahin, S. (2022). Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Ölçeği- okul öncesi öğretmeni formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 11 (21) , 25-46 .https://doi.org/10.55605/ejedus.1082882

Ebeveyn Beceri Değerlendirme Ölçeği (1-3 Yaş)

Çırlak, A. & Kılıçarslan Törüner, E. (2023). Parent skill assessment scale (Age 1-3) (PASKAS 1-3): Validity and reliability study. Bezmialem Science, 11(4):425-431. DOI: 10.14235/bas.galenos.2023.85579

Ebeveyn Olarak Ben: Ebeveynlik Öz Düzenlemesi Ölçeği

Yılmaz-Bursa, G. (2022). Duyu Temelli Eğitim Programının annelerin öz düzenlemeleri ve bebek bakım öz yeterlilikleri ile bebeklerinin gelişimine etkisi (Tez No. 710879) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği

Cavkaytar, A., Aksoy, V. ve Ardıç, A. (2014). Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışmasının güncellenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 69-76.

Ebeveyn Sabır Ölçeği

Ata, S., Can, T. (2022, 11-13 Ekim). Ebeveyn Sabır Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki İlerlemeler Konferansı, Ağrı, Türkiye.

Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Erken Çocukluk Değerlendirmesi Ölçeği

Atabay, S. & Sönmez, S. (2020). Erken Çocukluk Değerlendirmesi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 49(2), 769-793.

Erken Çocukluk Dönemi (60-72 Ay) Düşünme Ölçeği (ÇDÖ)

Mutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Erken Çocukluk Dönemi Akademik Yeterlik Ölçeği-Öğretmen Formu

Şenol, F.B. ve Turan, F. (2017). Erken Çocukluk Dönemi Akademik Yeterlik Ölçeği-Öğretmen Formu (EÇAYÖ): Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.593-594). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Erken Çocukluk Dönemi Düşünme Eğitimi Öğretmen Tutum Ölçeği

Mutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği

Sarı, B. (2012). Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)'nin geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Erken Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği

Duran, A. ve Zembat, R. (2019, Temmuz). Erken Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiri. Bandırma, Türkiye.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi