TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

159 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Devereux Okul Öncesi Ölçeği (DECA-P2)

İnce Sezer, Ş. (2020). “Devereux” Okul Öncesi Ölçeğinin uyarlanması ve ikinci adım erken müdahale programının etkililiğinin değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Ölçeği

Kaymak, E. ve Alkın Şahin, S. (2022). Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Ölçeği- okul öncesi öğretmeni formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 11 (21) , 25-46 .https://doi.org/10.55605/ejedus.1082882

Ebeveyn Olarak Ben: Ebeveynlik Öz Düzenlemesi Ölçeği

Yılmaz-Bursa, G. (2022). Duyu Temelli Eğitim Programının annelerin öz düzenlemeleri ve bebek bakım öz yeterlilikleri ile bebeklerinin gelişimine etkisi (Tez No. 710879) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ebeveyn Sabır Ölçeği

Ata, S., Can, T. (2022, 11-13 Ekim). Ebeveyn Sabır Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki İlerlemeler Konferansı, Ağrı, Türkiye.

Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Erken Çocukluk Değerlendirmesi Ölçeği

Atabay, S. & Sönmez, S. (2020). Erken Çocukluk Değerlendirmesi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 49(2), 769-793.

Erken Çocukluk Dönemi (60-72 Ay) Düşünme Ölçeği (ÇDÖ)

Mutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Erken Çocukluk Dönemi Akademik Yeterlik Ölçeği-Öğretmen Formu

Şenol, F.B. ve Turan, F. (2017). Erken Çocukluk Dönemi Akademik Yeterlik Ölçeği-Öğretmen Formu (EÇAYÖ): Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.593-594). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Erken Çocukluk Dönemi Düşünme Eğitimi Öğretmen Tutum Ölçeği

Mutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği

Sarı, B. (2012). Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)'nin geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Erken Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği

Duran, A. ve Zembat, R. (2019, Temmuz). Erken Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiri. Bandırma, Türkiye.

Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracılık Ölçeği

Şen, M., Demi̇r, E., Teke, N., ve Yımaz, A. (2020). Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracılık Ölçeği geliştirme çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 228-265. https://doi.org/10.21764/maeuefd.646852

Erken Çocukluk Öğretmenleri Ölçeği

Kucukturan, G. (2011). Qualification scale for early childhood teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 579-590.

Erken Çocukluk Sınıf Ortamı Değerlendirme Ölçeği

Çakar, D.E., Deniz, K.Z., Teke, N., Baş, T., Kılınçcı, E. ve Aksoy, N. (2022). Erken Çocukluk sınıf Ortamı Değerlendirme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. doi:10.9779.pauefd.961254.

Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği

Soydan, S. (2013). Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 227-242 .

Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı

Karaman, G. (2013). Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme aracı'nın geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Yılmaz, B. ve İnal-Kızıltepe, G. (2017). Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin 48-60 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 81-91.

Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği

Dağal, A. B., ve Bayındır, D. (2019). Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(4), 979-1000. doi: 10.14527/pegegog.2019.031

Evde Akademik Becerilerin Desteklenmesi Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G., & Kılıç-Çoksoyluer, Ş. (2017). Encouragement of early academic skills at home during early childhood period: Validity and reliability study of the EASYC Scale. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 2294-2303. Doi: 10.13189/ujer.2017.051220

Farklılıklara Saygı Ölçeği

Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekz Mart Üniversitesi, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Gelişime Uygun Uygulamalar İnanç Ölçeği

Şahin Sak, İ. T., & Sak, R. (2017). Gelişime Uygun Uygulamalar İnanç Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 346-362.

Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği

Sak, R., ve Yorgun, E. (2020). Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 495-525.

Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi

Kaçıra, A. B. ve Dağlıoğlu, H. E. (2019). Güncellenmiş Erken Aritmetik Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 211- 247.

Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, F. (2022). Hayat bilgisi dersine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5(2), 391-410. https://doi.org/10.33400/kuje.1059310

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi