TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

160 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği

Altunok-Çal, İ., ve Yeşi̇l, R . (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3) , 2415-2431. doi: 10.33206/mjss.534521

Okul Öncesi Dönem İçin Sosyal-Duygusal Kazanımlar ve Yılmazlık Ölçeği (Sear-Pre)

Özkan-Yıldız, F. & Akman, B. (2021). Validity and Reliability Study of the Social-Emotional Assets and Resiliency Scale for preschool (SEARS-Pre). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 74-86. https://doi.org/ 10.38089/ekuad.2021.48

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Felsefi Tutum Ve Davranışlarını Belirleme Kontrol Listesi

Dirican, R., & Deniz, Ü. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Felsefi Tutum Ve Davranışlarını Belirleme Kontrol Listesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 12(14),137-150.

Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği

Yılmaz, H. ve Zembat, R. (2021). Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2 Ekim 2021), 526-551. http://dx.doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152327

Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeği

Can-Gül, Ş. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmen ve öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna yönelik görüş ve davranışlarının incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulama Anketi

Çobanoğlu, R. (2011). Teacher self-efficacy and teaching beliefs as predictors of curriculum implementation in early childhood education (Master's Thesis). Middle East Technical University School Of Social Sciences, Ankara.

Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik ÖzYeterlik İnanç Ölçeği

Koç, F., Sak, R., & Kayri, M. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öz-yeterlik İnanç Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14(4), 1416-1427.

Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği (ODYTDÖ)

Ceylan, Ş. ve Ömeroğlu, E. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının drama eğitimi hakkındaki tutumlarını değerlendirmeye yönelik ölçek geliştirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 15-26.

Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği

Alisinanoğlu, F., Bay, D. N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-13

Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Kol, S. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554.

Okul Öncesi Eğitiminde Değerlendirme Ölçeği

Gelebek Üstün, B. ve Uzun, H. (2020). Okul öncesi eğitiminde değerlendirme ölçeği'nin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 298-314.

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Öztugan, Y. (2017).Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği geliştirme çalışması.JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, 3(61), 47-59.

Okul Öncesi Öğretmeninin Etik Davranışları Ölçeği (OÖEDÖ)

Sakin, A. (2007). Okul öncesi öğretmenlerin mesleki etik davranışlar hakkındaki görüşleri ile ahlaki yargı düzeyleri ve öğretmenlik tutumlarının incelenmesi (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Okul Öncesi Öğretmenleri için Aile Katkı Ölçeği

Lindberg, E. N. A., & Ulker-Tumlu, G. (2012). Adaptation of pre-service teacher form of the parental involvement survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5178-5182.

Okul Öncesi Öğretmenleri için Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ünal, M. P., Akman, B. ve Gelbal, S. (2010).The adaptation of a scale for preschool teachers’ attitudes towards science teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2881–2884. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.433

Okul Öncesi Öğretmenleri İle Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Oyun Programlarının Kullanımına Yönelik Algı ve Beklentileri Belirleme Anketi

Kol, S. (2006). Okul öncesi öğretmenleri ile yöneticilerinin bilgisayar destekli oyun programlarının kullanımına yönelik algı ve beklentileri (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Öztürk- Aynal, Ş., Kumandaş ,H.& Ersanlı, K.(2013). Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği geliştirme çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 14(1).429-442.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği

Bay, D. N. ve Alisinanoğlu, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 111-123.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği

Tepe, D. ve Demir, K. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 137-158.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği

Keleş, O. ve Sığırtmaç, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education & Literature Journal, 6, 49-58.http://dx.doi.org/10.17740/eas.edu.2016‐V6‐05

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 Yaş) Kriterleri Ölçeği

Saçkesen, S. (2008). Çocuk kitapları seçiminde anne babaların ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği

Fındık-Tanrıbuyurdu, E. (2012). Okul öncesi öz düzenleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması ( Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesi Rekabet Ölçeği

Balat, G. U., Akman, B. ve Çiftçi, H. A. (2017). Okul Öncesi Rekabet Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 59-71.

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği

Ömeroğlu, E. vd. (2014). Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 37-46.

Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği

Mehmetali, S. (2014). Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi