TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

188 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Aykanat, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek üzere ölçek geliştirme çalışması ( Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri

Köroğlu, A. Y., & Tepeli, K. (2023). Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri (48-72 Ay)’nin geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(1), 118-144. https://doi.org/10.33308/26674874.2023371465

Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeği: Okul Öncesi Öğretmen Formu (Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form)

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Durmuşoğlu-Saltalı, N., Öztürk-Samur, A. (2022). Validity and reliability study of Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 76-100. Doi: 10.46303/tpicd.2022.11

Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeği

Altunok-Çal, İ., ve Yeşil, R. (2019). Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik incelemesi.YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1442-1462. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.167

Sosyal Duygusal Okul Olgunluğu Ölçeği

Değirmenci, Ş., Malıyok, G., ve Uyanık Balat, G. (2014). 60-72 aylık çocuklar için Sosyal Duygusal Okul Olgunluğu Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyi Ölçeği; Anne Baba Formu

Kefi, S. (2018). Scale for Level of Using Basic Scientific Process Skills: Validity and reliability of parent form. Kastamonu Education Journal, 26(3), 613-628. Doi:10.24106/kefdergi.379210 Kefi, S. (2018). Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 613-628. Doi: 10.24106/kefdergi.379210

Üstün Yetenekli Çocuk Algı Ölçeği

Dereli, F. & Yılmaz, A. (2022). Üstün Yetenekli Çocuk Algı Ölçeği’nin Geliştirilmesi . Trakya Eğitim Dergisi , 12 (2) , 675-692 .

Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş., Kahraman, Ö., Kılınç, N. ve Ülker, P. (2019). Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 299-319. doi: 10.7596/taksad.v8i1.1901

Yaralanma Davranışı Kontrol Listesi

Yurt, Ö. ve Keleş, S. (2018). 4-5 yaş çocuklarının yaralanma riski davranışlarının cinsiyet, yaralanma tipi ve yaralanmanın gerçekleştiği yer açısından incelenmesi. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi. doi : 10.31067/0.2018.92.

Yaratıcılığı Desteklemede Öğretmen Davranışları Ölçeği (YDÖDÖ)

Yıldız-Çiçekler, C., Alakoç, D., Aral, N., Sharma, E., & Sharma, S. S. (2022). Teacher’s Creativity Nurturing Behaviour Scale Validation in Turkey. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. Antalya.

Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeği (The Children’s Eating Behavior Inventory)

Ünlü, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklar için Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zaman Kavramı Başarı Değerlendirme Ölçeği

Kurtuluş, E. (1999). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklarına yaratıcı etkinlikler yoluyla kavram (zaman kavramı) öğretilmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Yaşam Kalitesi Ölçeği-Ebeveyn Formu

Sarıçam, H., İşcen-Karasu, F., & Karamuklu, E.S. (2023). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Yaşam Kalitesi Ölçeği-Ebeveyn Formunun Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 805-822.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi