TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

160 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, F. (2022). Hayat bilgisi dersine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5(2), 391-410. https://doi.org/10.33400/kuje.1059310

İlkokul Düzeyinde Zaman Yönetimi Ölçeği

Kesebir, G. & Sakız, G. (2021). İlkokul düzeyinde zaman yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1(2) , 148-162 . DOI: 10.29228/tead.10

İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği

Canbulat, T. ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-35.

Kavram Gelişim Ölçeği

Avşalak, K. (2008). Okul öncesi dönem 60-72 aylık çocuklara uygulanan müzik eğitiminin kavram gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kiel Okula Alma Testi

Kutluca-Canbulat, A. N. ve Canbulat, M. (2012). Almanya’da Okula Alma Uygulamaları ve Kiel Okula Alma Testinin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online, 11(1), 1-17, 2012.

Küçük Kas Motor Becerileri Gözlem Formu

Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Tunçeli, H.İ&Zembat,R. (2018). 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. (Online First) http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Polat-Unutkan, Ö. (2003). Marmara İlköğretime Hazır Oluş ölçeği'nin geliştirilmesi ve standardizasyonu (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

MEB Okul Öncesi Eğitim Programını Değerlendirme Ölçeği

Ünver, N. (2016). Okul öncesi eğitim programını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve bu ölçeğe bağlı olarak öğretmenlerin uygulamalarını değerlendirmeleri. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Motor Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Ertürk Kara, H. G. & Filikci, B. (2022). Erken çocukluk döneminde okuma yazmaya yönelik motor becerilerin değerlendirilmesi: Motor Skills Rating Scale Türkçeye uyarlama çalışması . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1) , 26-39. https://doi.org/10.47479/ihead.1055160

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretimde Yaratıcılık Ölçeği

Yalçın, M. M. ve Çiçekler, C. Y. (2021). Öğretimde Yaratıcılık Ölçeği: Geçerlik-güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası ToplumAraştırmaları Dergisi, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 11, 5033-5066. DOI: 10.26466/opus.954244.

Öğretmen Etkileşim Ölçeği

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. ve Gıcı-Vatansever, A. (2021). Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÖEÖ) ve Çocuk-Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÇÖEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Trakya Eğitim Dergi, 11 (1) , 412-424. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tred/issue/59869/754702

Öğretmenler İçin Çocuğun Bilimsel Süreç Becerilerini Gözlem Formu

Turan, S.G. (2012). Okul öncesi çocukları için bilimsel süreç becerilerini değerlendirme aracının geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Çağındaki Çocukların COVID-19′ a İlişkin Tutum Ölçeği

Budak, Y. (2021) Okul çağındaki çocukların COVID-19′ a İlişkin Tutum Ölçeği’ nin geliştirilmesi/Development of the school age children’s Attitude Scale Towards COVID-19 (Tez No. 683124) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Okul Hakkındaki Duygular (OHD) Ölçeği

Sarı, D. ve Baş, A. (2022). Okul Hakkındaki Duygular (OHD) Ölçeği’nin Türk kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(35), 1060 – 1088. http://doi.org/10.35675/befdergi.950072

Okul Öncesi Çocuklar İçin Bellek Bataryası

Obalı, H. (2018). 61-72 Aylık Çocukların Bellek Gelişimine Bilgisayar Animasyonlarıyla Verilen Bellek Eğitiminin Etkisi. (Doktora tezi). Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesi Çocuklar için Bilim Motivasyonu Ölçeği

Yılmaz, M. M., & Dikici-Sigirtmac, A. (2021). Turkish Adaptation of Preschool Children's Science Motivation Scale: A validity and reliability study. European Journal of Educational Research, 10(2), 891-906. http://dx.doi.org/10.12973/eu-jer.10.2.891

Okul Öncesi Çocuklar için Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Aracı (BSBDA)

Turan, S.G. (2012). Okul Öncesi Çocuklar için Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Aracı (BSBDA)nın geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Öncesi Çocuklar İçin Çevre Farkındalığı ve Tutum Ölçeği

Büyüktaşkapu Soydan, S. & Öztürk Samur, A. (2017). Okul Öncesi Çocuklar İçin Çevre Farkındalığı ve Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Electronic Journal of Environmental Education, 7(1), 78-97.

Okul Öncesi Çocuklarının Covıd-19 Salgını Sırasında Evde Çevrimiçi Öğrenimine İlişkin Ebeveynlerinin İnanç ve Tutumları Ölçeği

Eran Türedi, N. ve Alcı, B. (2021). Okul Öncesi Çocuklarının Covıd-19 Salgını Sırasında Evde Çevrimiçi Öğrenimine İlişkin Ebeveynlerinin İnanç ve Tutumları Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2058-2073 . https://doi.org/10.17755/esosder.854777

Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği

Kanıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği:Geçerlilik güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin İletişim Becerileri Ölçekleri

Ergin, H. (2004). Okul Öncesi Dönem Çocukları için İletişim Becerileri Ölçeklerinin Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 181-199.

Okul Öncesi Dönem Çocukların İletişim Becerilerinin Belirlenmesi Ölçeği Ebeveyn Formu

Aydın, A. (2016). Development of the parent form of the preschool children’s communication skills scale and comparison of the communication skills of children with normal development and with autism spectrum disorder. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6), 2005–2028.

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Özer-Özkan, Y. ve Coşkun, L. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(9), 67-98. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.52

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi