TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

187 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Erken Çocukluk Döneminde Riskli Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği

Karaca, N. H. & Aral, N. (2020). Anne Babaların Çocukların Oynadıkları Riskli Oyun İle İlgili Görüşlerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 5(2), 72-86. https://doi.org/10.37754/ 775458.2020.525

Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracılık Ölçeği

Şen, M., Demi̇r, E., Teke, N., ve Yımaz, A. (2020). Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracılık Ölçeği geliştirme çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 228-265. https://doi.org/10.21764/maeuefd.646852

Erken Çocukluk Öğretmenleri Ölçeği

Kucukturan, G. (2011). Qualification scale for early childhood teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 579-590.

Erken Çocukluk Sınıf Ortamı Değerlendirme Ölçeği

Çakar, D.E., Deniz, K.Z., Teke, N., Baş, T., Kılınçcı, E. ve Aksoy, N. (2022). Erken Çocukluk sınıf Ortamı Değerlendirme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. doi:10.9779.pauefd.961254.

Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği

Soydan, S. (2013). Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 227-242 .

Erken Çocuklukta Bilişsel Bakış Açısı Alma Testi (EBAT)

Tuncer, M., & Aslan, D. (2023). Development of the early childhood cognitive perspective taking test (EBAT): A validity and reliability study. International Online Journal of Educational Sciences, 15 (5), 1035-1054. https://doi.org/10.15345/iojes.2023.05.010

Erken Çocuklukta Duygusal Bakış Açısı Alma Testi (EDAT)

Tuncer, M., Gül, E. & Aslan, D. (2024). Development of the early childhood emotional perspective taking test (EDAT): A validity and reliability study. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 11 (2). 525-543. https://www.iojet.org/index.php/IOJET/article/view/2099

Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı

Karaman, G. (2013). Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme aracı'nın geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Yılmaz, B. ve İnal-Kızıltepe, G. (2017). Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin 48-60 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 81-91.

Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği

Dağal, A. B., ve Bayındır, D. (2019). Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(4), 979-1000. doi: 10.14527/pegegog.2019.031

Evde Akademik Becerilerin Desteklenmesi Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G., & Kılıç-Çoksoyluer, Ş. (2017). Encouragement of early academic skills at home during early childhood period: Validity and reliability study of the EASYC Scale. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 2294-2303. Doi: 10.13189/ujer.2017.051220

Farklılıklara Saygı Ölçeği

Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekz Mart Üniversitesi, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Fen Süreçleri Gözlem Formu

Kuru, N., & Akman, B. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin öğretmen ve çocuk değişkenleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 269-279.

Gelişime Uygun Uygulamalar İnanç Ölçeği

Şahin Sak, İ. T., & Sak, R. (2017). Gelişime Uygun Uygulamalar İnanç Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 346-362.

Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği

Sak, R., ve Yorgun, E. (2020). Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 495-525.

Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi

Kaçıra, A. B. ve Dağlıoğlu, H. E. (2019). Güncellenmiş Erken Aritmetik Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 211- 247.

Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, F. (2022). Hayat bilgisi dersine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5(2), 391-410. https://doi.org/10.33400/kuje.1059310

İlkokul Düzeyinde Zaman Yönetimi Ölçeği

Kesebir, G. & Sakız, G. (2021). İlkokul düzeyinde zaman yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1(2) , 148-162 . DOI: 10.29228/tead.10

İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği

Canbulat, T. ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-35.

Karakter Güçleri Envanteri

Özdemir-Bişkin, S. ve Sop, A. (2021). Karakter Güçleri Envanteri Erken Çocukluk Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 177-193. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.60703-654580

Kavram Gelişim Ölçeği

Avşalak, K. (2008). Okul öncesi dönem 60-72 aylık çocuklara uygulanan müzik eğitiminin kavram gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kiel Okula Alma Testi

Kutluca-Canbulat, A. N. ve Canbulat, M. (2012). Almanya’da Okula Alma Uygulamaları ve Kiel Okula Alma Testinin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online, 11(1), 1-17, 2012.

Küçük Kas Motor Becerileri Gözlem Formu

Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Tunçeli, H.İ&Zembat,R. (2018). 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. (Online First) http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Polat-Unutkan, Ö. (2003). Marmara İlköğretime Hazır Oluş ölçeği'nin geliştirilmesi ve standardizasyonu (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi