TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Link: http://docplayer.biz.tr/27311866-Ilkokula-hazir-bulunusluk-olcegi-nin-gelistirilmesi-gecerlik-ve-guvenilirlik-calismasi.html


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 340 Erken Çocukluk Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Canbulat, T. ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-35.


Geliştiren/Uyarlayan: Halit Kırıktaş, Tuncay Canbulat


Yıl: 2016


Kaynak Adı: İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması


Dergi: Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi


Cilt: 1


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 26-35


İletişim: halit.kiriktas@gmail.com


Ölçülen Özellikler: İlkokula Hazırbulunuşluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçme aracı 33 madde ve dört faktörlü bir yapıya sahiptir


Kimlere Uygulanabilir: ilköğretim 1. sınıf öğrencileri


Derecelendirme: 5'li likert(5=tamamen yeterli-1=tamamen yeterli değil)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 33, en yüksek puan ise 165’tir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınan yüksek puan ilkokula başlayan ya da başlayacak öğrencinin okula hazır bulunuşluğunun yüksek olduğu, düşük puan ise ilkokula başlayan ya da başlayacak öğrencinin okula hazır bulunuşluğunun düşük olduğu biçiminde değerlendirilebilir.


Geçerlik:

Çalışmada ölçme aracının geçerlilik düzeyini belirlemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştı


Güvenirlik:

Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi