TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

488 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

STEM Ebeveyn Farkındalık Ölçeği

Ünlü, C. & Şenler, B. (2020). Adaptation of STEM Parent Awareness Scale into Turkish: Validity and reliability study. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 189-198.

STEM Eğitimine Yönelik Umut ve Hedefler Ölçeği

Yaman, S., Sarışan Tungaç, A., ve Bal-İncebacak, B. (2019). STEM Eğitimine Yönelik Umut ve Hedefler Ölçeği uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1257-1271. doi:10.24106/kefdergi.3022

STEM Tutum Ölçeği

Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaption of Stem Attitude Scale to Turkish. Electronic Turkish Studies, 10(3). 1117-1130.

STEM Tutum Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık, tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sürdürülebilir Eğitim Liderliği Ölçeği

Denkci Akkaş, F. & Aksu, A. (2022). Sürdürülebilir eğitim liderliği: Bir ölçek geliştirme çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54) , 1480-1497 .  https://doi.org/10.53444/deubefd.1195693

T-STEM CT Ölçeği

Sarıtepeci, M. & Durak, A. (2022). Adaptation of T-STEM CT scale to Turkish: Teacher self-efficacy and outcome expectancy for teaching computational thinking . Research on Education and Psychology, Scale Development and Adaptation Studies , 47-56

Takım Bazlı Öğrenme Öğrenci Değerlendirme Anketi (Tbl-Sai-Tr)

Kişin, Ş. (2023). Bir vakıf üniversitesinde okuyan hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıklar hemşireliği lisans düzeyi teorik öğretiminde takım bazlı öğrenme modeline yönelik deneyimlerinin ve öz yönetimli öğrenme düzeylerinin incelenmesi: Karma yöntemli bir çalışma (Tez No. 10559884) [Yüksek Lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tanrı İmgesi Ölçeği

Yıldız, M. (2020) Suç ve Yükleme, Grafiker Yayınları.

Teknoloji Etkileşimine Yakınlık Ölçeği (TEYÖ)

Demir, E. K., Çüm, S., & Kışla, T. (2023). Adaptation of Affinity for Technology Interaction Scale to Turkish Culture and evaluation of measurement invariance: ATI-T. International Journal of Human–Computer Interaction. 1-11. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2202551

Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği

Horzum, M.B., Akgün, Ö.E.,& Öztürk, E. (2014). The psychometric properties of the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (3), 544-557.

Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Durak, H. Y. (2017). Ortaokul öğrencileri için ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068. doi:10.14686/buefad.328826

Ters yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Durak, H. Y. (2017). Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1056-1068. DOI: 10.14686/buefad.328826

The Development and Validation of the Teacher Violence Scale

Pışkın, M. , Atık, G. , Çınkır, Ş. , Öğülmüş, S. , Babadoğan, C. & Çokluk, Ö. (2014). The Development and Validation of the Teacher Violence Scale . Eurasian Journal of Educational Research , 56 (56) , 1-20 .

Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin Covıd-19 Korku Ölçeği

Oymak-Yalçın, S., Çan, G., Toraman, Ç., Kartal, H., Yıldırım, M. Ş., & Bakar, C. (2023). Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin COVID-19 Korku Ölçeğinin geliştirilmesi. Nobel Medicus, 19(2), 89-99.

Türkçe Öğretimine Dayalı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Şahin, C., M. Y., Eryaman, Kocer, T. & Kocer, O. (2016). Conceptual and psychometric properties of a Self-Efficacy Perception Scale based on teaching Turkish as a foreign language. Educational Policy Analysis And Strategic Research, 8 (1), 25-37.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Dinleme Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Okuma Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Yazma Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeği

Erturan İlker, A.G., Arslan, Y., Demirhan, G. (2009). Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeğinin Ortaöğretim Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (1), 6–15.

Üniversite Mezuniyet Beklentileri Ölçeği

Orçan, F. ve Çelik, R. (2021). Adaptation of college outcome expectation questionnaıre to Turkish. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(3), 1193-1202.

Üniversite Öğrencileri İçin Ders Dinleme Engelleri Ölçeği

Katrancı, M., Melanlıoğlu, D. (2022). The Listening Barriers Scale for university students: A study of validity and reliability. International Journal of Progressive Education, 18(3), 165-182. https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.11.

Üniversite Öğrencileri İçin İdari Birimlerden Memnuniyet Ölçeği

Baltacı, A. (2023, 12-13 Haziran). Determining the satisfaction level of üniversity students with administrative ünits: A scale proposition [Bildiri Sunumu]. 2. Uluslararası Ege Kongreleri, İzmir, Türkiye.

Üniversite Öğrencileri İçin Kabul Ve Eylem Formu (Kef-Üö)

Kuru, T., Karadere, M. E., Burhan, H. S., & Safak, Y. (2021). Reliability and validity study of the Turkish version of the Acceptance and Action Questionnaire for University students. Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(1), 18-24. http://doi.org/10.5455/PBS.20201202024935

Üniversite Öğrencileri Sabır Eğilim Ölçeği

Çeliköz, N., ve Gül, Y. E. (2018). Üniversite Öğrencileri Sabır Eğilim Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hamarta E. vd. (Ed.), Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçinde, e kitap, 11-21, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-187-3.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi