TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Motivasyon

55 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Yazma Tutukluğu Ölçeği

Gülay, E., Ungan, S. (2022). Development of Academic Writing Block Scale (AWBS): A validity and reliability study. Participatory Educational Research , 9(2), 178-198. https://doi.org/10.17275/per.22.35.9.2  

Algılanan Öğretmen Gayri Resmi İlişki Ölçeği

Demirtaş, Z., Çaçan, H., & Uslukaya, A. (2023). Perceived Teacher Informal Relationship Scale: A scale development and measurement invariance study.: Informal Relationship Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(1), 250–261. https://doi.org/10.33200/ijcer.1273967

Antrenör Yeterlilik Ölçeği II

Unutmaz, V. ve Gençer, T. (2017). Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-78. Doi: 10.25307/jssr.337768

Atletik Zihinsel Enerji Ölçeği

Yıldız, A. B. , Yarayan, Y. E. , Yılmaz, B. & Kuan, G. (2020). Atletik Zihinsel Enerji Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 108-119. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.684587

Bireysel Güç Kontrol Listesi

Ergin, G., & Yildirim, Y. (2012). A validity and reliability study of the Turkish Checklist Individual Strength (CIS) questionnaire in musculoskeletal physical therapy patients. Physiotherapy Theory and Practice, 28(8), 624-632.

Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği

Soylu, Y. ve Siyez, D. M. (2014). Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 15 (1), 80-95.

Champion'un Sağlık İnanç Modeli Ölçeği

Gözüm, S., & Aydin, I. (2004). Validation evidence for Turkish adaptation of Champion’s Health Belief Model Scales. Cancer nursing, 27(6), 491-498.

Çocuğa Kendini Koruma Bilinci Kazandırma Amaçlı Çevrimiçi Ortamlar Ölçeği

Eren, S. & Erdem, M. (2020). Çocuğa Kendini Koruma Bilinci Kazandırma Amaçlı Çevrimiçi Ortamlar Ölçeği geliştirme çalışması . Instructional Technology and Lifelong Learning, 1(1) , 63-87.

Çocuğa Kendini Koruma Bilinci Kazandırma Amaçlı Çevrimiçi Ortamlar Ölçeği

Eren, S. & Erdem, M. (2020). Çocuğa Kendini Koruma Bilinci Kazandırma Amaçlı Çevrimiçi Ortamlar Ölçeği geliştirme çalışması. Instructional Technology and Lifelong Learning, 1(1), 63-87.

Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği

Sezer B. , Taşdelen Teker G. , Sezer T. A. , Elçin M (2019). Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği (DREEM-TR): Türkçe Uyarlama Çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası.  18(56).  16-29. https://doi.org/10.25282/ted.572030

Durum Çaresizliği Ölçeği

Ekşi, H. ve Benli E. (2023). Çaresiz zamanlar önlem almayı gerektirir: Durum çaresizliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.  

Duygusal Okuryazarlık Becerisi Ölçeği

Alemdar, M. & Anılan, H. (2020). The Development and Validation of the Emotional Literacy Skills Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2) , 258-270. DOI: 10.33200/ijcer.757853

E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeği

Kalelioğlu, F. ve Baturay, M. H. (2014). E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 1(2), 22-30

Eğitimde Bulut Teknolojileri Kullanımı Ölçeği

Korucu, A. T. & Karakoca, A. (2020). Development and validation of the Cloud Technologies Usage in Education Scale . Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1) , 69-82 .

Ergen Duygusal Okuryazarlık Ölçeği

Şahin, A., Işık, Ş. ve Kan, A. (2022). Ergen Duygusal Okuryazarlık ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 10(2) , 225-244. https://doi.org/10.57115/karefad.1144478

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Model Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Harman, G., ve Alat, K. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Model Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 30-54. http://dx.doi.org/10.17556/jef.18249

Fen Bilimleri Tutum Ölçeği

Şener, N., Taş, E. (2016). Öğrencilerin fen bilimlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 278-300.

Fizik Dersi Tutum Ölçeği

Aydın Gürler, S., & Baykara, O. (2020). Development of an attitude scale for physics courses and a review of student attitudes. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 6-24. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.06

Fizik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. (2002). The Effect of conceptual approach on students' achievement and attitudes toward physics. (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Science and Technology, Ankara.

Hiperortamda Gezinim Performansı Ölçeği

Firat, M., ve Yurdakul, I. K. (2016). The development of Hyper-MNP: Hyper-media navigational performance scale. Education and Information Technologies, 21(1), 149-169.

İnternet Kumar Bağımlılığı Ölçeği (İKBÖ)

Karaibrahimoğlu, A., Kişioğlu, A. N., Çoban, B., Yıldırım, A., & Yılmaz, S. D. (2021). Validity and reliability study of online gambling addiction scale (OGAS). Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(3), 186-193.

Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği

Turan, Z. (2020). Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeğia

Baysan, A. & Orgun, F. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the self-regulated learning scale in clinical nursing practice. J Educ Res Nurs. 20(4):374-379. DOI:10.14744/jern.2023.22533

Kültürel Zekâ Ölçeği

İlhan, M., ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114.

Kültürel Zekâ Ölçeği

İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/82-published.pdf

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi