TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Durum Çaresizliği Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Bildiri

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://drive.google.com/file/d/1P279fr0Ne1sDUsZmvEdsHUsHsYGr-K-R/view?usp=drive_web


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon


Kaynak Türü: Bildiri


Kaynak/Referans:

Ekşi, H. ve Benli E. (2023). Çaresiz zamanlar önlem almayı gerektirir: Durum çaresizliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.

 


Geliştiren/Uyarlayan: Halil Ekşi, Emine Benli


Yıl: 2023


Kaynak Adı: Çaresiz Zamanlar Önlem Almayı Gerektirir: Durum Çaresizliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Ay: Haziran


Sempozyum / Kongre Adı: Palandöken Kongresi


Bildiri Türü: Bildiri Sunumu


Sorumlu Yazar: Emine BENLİ


İletişim: emine.benli9838@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Durumluk Çaresizlik


Alt Boyutlar: Duygu, Motivasyon


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: Bu ölçme aracında toplamda 9 madde ve 2 alt boyut bulunmaktadır. Alt boyutlardan biri olan duygu boyutuna örnek madde olarak "Şu anda kendimi umutsuz hissediyorum." verilebilirken, diğer bir alt boyut olan motivasyon boyutuna ise "Şu anda bir şeyler yapmam/harekete geçmem gerektiğini hissediyorum." maddesi örnek olarak verilebilmektedir.


Ölçek Türü: Klinisyen Değerlendirme


Kimlere Uygulanabilir: Yetişkinlere


Derecelendirme: 0- beni hiç tarif etmiyor ile 9-beni çok iyi tarif ediyor arasında 10'lu likert derecelendirme


Ölçek Puanlaması: Faktörlerden biri olan ‘duygu’ boyutunda 1, 3, 4, 5, 9 maddeleri, diğer faktör olan ‘motivasyon’ boyutu altında ise 2, 6, 7, 8 maddeleri bulunmaktadır. Ölçek puanları, her bir madde için, likertte belirtilmiş olan sayısal puanların toplanması ile hesaplanmaktadır. Ölçeğin ‘motivasyon’ boyutu ters puanlanmaktadır. Ölçekten en az 0 puan, en fazla 81 puan alınabilmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi: Alınan yüksek puan, bireyin yüksek düzeyde çaresizlik yaşadığını göstermektedir.


Çeviri Süreci: Durum Çaresizliği Ölçeğinin uyarlama çalışması için ilk adım olarak ölçeği geliştiren kişilerle mail yolu ile iletişime geçilmiştir. Ölçeği geliştiren uzmanlardan yapılan uyarlama çalışmasına başlayabilmek amacıyla mail yoluyla gereken izin alınmıştır. Türkiye’de başka bir araştırmacı tarafından ilgili ölçeğin uyarlama çalışmasının yapılmadığına dair bilgi alınmıştır. Sonrasında orijinal hali İngilizce diline ait olan bu ölçek, iyi düzeyde İngilizce bilen beş bağımsız uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Sonraki aşamada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzman olan, araştırmacı dahil üç kişi tarafından bir panel düzenlenmiş ve elde edilen çevirilerde her bir maddeyi en iyi karşıladığı düşünülen maddeler seçilerek bir Türkçe form oluşturulmuştur. Oluşturulan bu Türkçe form iki farklı uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş ve orijinal formda bulunan maddelerle karşılaştırılması yapılmış ve aralarındaki tutarlılığa bakılmıştır. Oluşan yeni formda birkaç düzenleme yapılmış, haricindeki kısımlarda anlam ve dil bilgisi açısından orijinal formdan herhangi bir farkı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak elde edilen Türkçe form bir Türkçe dil bilgisi uzmanı tarafından tekrar değerlendirilerek ölçeğe nihai formu verilmiştir.


Geçerlik: Durum Çaresizliği Ölçeğinin yordayıcılık geçerliliğini incelemek amacıyla Algılanan Stres Ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçekler arasındaki ilişki düzeyi Pearson Korelasyon Testi ile incelenmiştir. DÇÖ ile ASÖ arasında p<.01 anlamlılık düzeyinde r =.43 pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. DÇÖ ile PANAS (Negatif) arasında p<.01 anlamlılık düzeyinde r =.53 pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. DÇÖ ile PANAS (Pozitif) arasında p<.01 anlamlılık düzeyinde r =-.49 negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.


Güvenirlik: Durum Çaresizliği Ölçeği için güvenirlik çalışması yapılması işleminde ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin geneli ve alt boyutları olan duygu ile motivasyon için Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla .80, .85, .84 bulunmuştur. Cronbach Alfa değerinin .70 ve üzerinde bulunması durumu ölçeğin güvenirliğinin iyi olduğunu göstermektedir (Kılıç, 2016). Bu bilgiden yola çıkarak Durum Çaresizliği Ölçeği güvenilir bir ölçme aracı olarak kabul edilmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Desperate times call for a desperate measure: Validating a measure of state desperation


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Hannan, C. E., & Hackathorn, J. (2022). Desperate times call for a desperate measure: Validating a measure of state desperation. Current Psychology, 41 (7), 4490-4500. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00961-4


Orijinal Ölçek Yazarlar: C. Evan Hannan, Jana Hackathorn


Orijinal Ölçek Yıl: 2020


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Makale


Orijinal Ölçek Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-020-00961-4


Orijinal Ölçek DOI: https://doi.org/10.1007/s12144-020-00961-4


Orijinal Ölçek Geçerlik: We expected the measure to encompass both components (i.e., emotion and motivation) of desperation mentioned in past research (Garlow et al. 2008). To examine this, a maximum likelihood exploratory factor analysis (EFA) was conducted in SPSS vs. 25 (Costello and Osborne 2005) in each sample. The EFA included a direct oblimin rotation, and factor loadings under .40 were suppressed. The results of a visual examination of a scree plot, as well as examination of the eigenvalues suggest that two non-overlapping factors, accounted for a large portion of the variance across all three samples (i.e., > 72% in all three samples). Additionally, the two factors were highly correlated with one another (Sample One r(98) = .66, p < .001; Sample Two r(357) = .67, p < .001; Sample Three = r(256) = .76, p .144). Overall, the factors appear to reliably represent the
two components inherent in the definition of desperation provided by Garlow et al. (2008): the emotional component and behavior motivation. Thus, the hypothesis regarding content validity is supported. Table 1 shows the factor loadings, as well as the descriptive information for the scale without the troublesome item. As a follow-up to this question, we attempted to replicate the structure of the measure via standard confirmatory factor analysis (CFA; bootstrap = 5000), using Onyx and the Lavaan macro in R. Using Sample Two for the CFA, the overall analysis and examination of multiple fit indices suggests that the structure of the measure meets most of the criterion but not all of them (χ2 (26) = 182.15, p < .001, CFI = .94, TLI = .91, RMSEA = .13, SRMR = .05) via traditional criteria (Kline 2011; Schrieber, et al., 2006). Specifically, both the chisquare and the RMSEA are significant values and do not meet criterion. However, it is often argued that the chi-square and the RMSEA both tend to overly report poor fitting models (Kenny et al. 2015; Kline 2011). To potentially counter any Type II errors, other common fit indices were examined as well. Examination of the remaining fit indices suggest an adequate fit (McDonald and Moon-Ho 2002). Examination of the modification indices failed to suggest modifications that might statistically improve the model. Thus, the overall model was considered adequate for its purpose as a measurement of state desperation. See Fig. 1 for an illustration of the full model, along with the standardized estimates.


Orijinal Ölçek Güvenirlik: Our first test was to ensure that the SDS contained internal reliability. Our first examination of this was to examine whether the tenth item “How desperate do you feel at this moment” was correlated with the remaining items. The results indicate that each item was significantly correlated (ps < .001). Our second examination utilized a Cronbach’s alpha criterion of .70 (DeCoster 2005; Tay and Jebb 2017), indicating high internal consistency. Across all three samples, the internal consistency met this criterion. The descriptive information displaying the internal reliability are in Table 2


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi