TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH2eoqNj-ODoYL7nrU56ToGFAwwbUXlSXfS2ofEYucsFx


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 640 Hemşirelik


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Turan, Z. (2020). Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Zeliha Turan


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Kadının meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Şehir: Gaziantep


Sorumlu Yazar: Zeliha TURAN


İletişim: zeliha028444@gmail.com


Alt Boyutlar: bilgi arama, Motivasyon, Öz Bakım, Öz-yeterlik, Stres, Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

33 madde


Derecelendirme: 5‟ li likert tipte (“1” asla, “2” nadiren, “3” bazen, “4” sıklıkla, “5” daima) bir ölçektir.


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düĢük puan 33, en yüksek puan ise 165‟ tir. Katılımcıların tutumlarına göre işaretledikleri ölçek alt boyutlarından alınabilecek puan aralıkları; destek sistemleri (en az 4, en fazla 20), öz-yeterlik (en az 4, en fazla 20), öz bakım (en az 6, en fazla 30), stres yönetimi (en az 3, en fazla 15), motivasyon (en az 4, en fazla 20), bilgi arama (en az 4, en fazla 20), tutum (en az 8, en fazla 40)‟ tır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin ilgili boyutundan alınan yüksek ortalama, katılımcının o yönde olumlu davranışı sergilediğini
göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi