TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Antrenör Yeterlilik Ölçeği II

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/389903


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Unutmaz, V. ve Gençer, T. (2017). Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-78. Doi: 10.25307/jssr.337768


Geliştiren/Uyarlayan: Timuçin Gençer, Volkan Unutmaz


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe Uyarlama Çalışması


Dergi: Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi


Cilt: 2


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 69-78


DOI: 10.25307/jssr.337768


Sorumlu Yazar: Volkan Unutmaz


İletişim: volkanunutmaz@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Antrenör Yeterliliği


Alt Boyutlar: Fiziksel Kondüsyon, Karakter Oluşumu, Motivasyon, oyun stratejileri, Teknik Öğretimi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

18 maddeden oluşmaktadır.


Derecelendirme: Ölçekte yer alan maddeler 4’lü Likert (1-Az, 2-Orta, 3-Yüksek ve 4-Tam) derecelendirme sistemi ile ölçülmektedir.


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 18 ile 72 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Çeviri Süreci:

Antrenör Yeterlilik Ölçeği -II’nin Türkçe tercüme çalışması sırasında, araştırmacıların yanı sıra, biri Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli İngilizce dilbilimci ve diğeri Türkçe dilbilgisi konusunda görev yapan bir dilbilimci yer almıştır. Uyarlama çalışması için ölçeğin hazır hale getirilmesinin ardından, 2015-2016 sezonu içerisinde İzmir’deki futbol takımlarında görev alan antrenörler ile iletişime geçilmiş ve çalışma hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmaya gönüllü katılımı kabul eden antrenörler, araştırmanın kapsamı içerisine dahil edilmiş ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır.


Geçerlik:

Madde analizi sonucunda; ölçeği oluşturan maddelere ait t-değerlerinin 7.64 ile 13.26 arasında değişkenlik gösterdiği ve elde edilen değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01)
Antrenör Yeterlilik Ölçeği -II’nin yapı geçerliğini belirlemeye yönelik olarak uygulanan DFA sonuçlarından elde edilen ilk bulgular (χ2= 240.82, df =125, χ2/df = 1.93, RMSEA = 0.061, NNFI= 0.89, CFI=0.91, IFI=0.92, SRMR = 0.055, GFI=0.90, AGFI= 0.86), ölçeğin alan yazında yer alan kabul edilebilir değerlere sahip olduğunu göstermektedir. DFA analizi kapsamında belirlenen ve ki-kare değerlerini düşürmek suretiyle uyum indekslerinde iyileşme göstereceğini belirten modifikasyon indeksleri incelendiğinde, uyum indekslerini olumlu derecede etkileyeceği belirlenen iki modifikasyonun ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sebeple ölçeği oluşturan ve aynı boyut altında yer alan maddeler içerisinden 5. ile 12. ifadeler ve 8. ile 13. ifadeler arasındaki ilişkiler serbest bırakılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Tekrar uygulanan analiz sonucunda elde edilen uyum indekslerinde (χ2= 203.73, df =123, χ2/df = 1.66, RMSEA = 0.052, NNFI= 0.92, CFI=0.94, IFI=0.94, SRMR = 0.049, GFI=0.91, AGFI= 0.88) iyileşme gerçekleştiği görülmüş ve ölçeğe son şekli verilmiştir.
DFA analizi sonucunda, ölçeği oluşturan alt boyutlara ilişkin Standardize Edilmiş Lambda (λ) değerlerinin .51 ile .81 arasında, R2 değerlerinin .26 ile .66 arasında, t değerlerinin ise 7.60 ile 11.89 arasında değişkenlik gösterdiği, ve elde edilen değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01).


Güvenirlik:

Çalışmanın güvenirlik analizleri kapsamında hesaplanan iç tutarlık katsayılarının (Cronbach’s alpha) motivasyon alt boyutu için .64, oyun stratejileri alt boyutu için .74, teknik öğretimi alt boyutu için .74, karakter oluşumu alt boyutu için .68 ve fiziksel kondüsyon alt boyutu için .70 arasında değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin bütünü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .89 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi