TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 124 Öğrenme Süreçleri

72 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği

Özyurt, M. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2568-2594. http://dx.doi.org/10.26466/opus.725042

48 – 60 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Yılmaz, B. (2015). 48 - 60 aylık çocuklar için Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği

Balat, G. U., Bilgin, H. ve Özdemir, A. A. (2012). 5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 480-490.

Algılanan Öğrenme Ölçeği

Albayrak, E., Güngören, Ö. C. ve Horzum, M. B. (2014). Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-14.

Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği

Arslan, S. ve Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği'nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74. http://dx.doi.org/10.19126/suje.91303

Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 7(26), 1-12.

Beden Eğitimi Öz-Yeterlik, Beden Eğitimi Diğer-Yeterlik ve Beden Eğitimi İlişki Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği

Keskin Akın, N. ve Aşçı, H. (2021). Beden Eğitimi Dersinde Üçlü Yeterlilik Algılarının: Ölçek uyarlama çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 302-311. DOI: 10.5336/sportsci.2020-79776

Bilisötesi Ögrenme Stratejileri Ölçegi

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 123-136

Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği

Gündoğan Çögenli, A. ve Güven, M. (2014). Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 283-297.

Çalışma Süreci Ölçeği

Önder, İ. ve Beşoluk, Ş.(2010). Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği'nin(R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(57), 55-67.

Çocukların Öz- Düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanmaları Envanteri (ÇÖÖKE)

Doğan, M. F. (2015). Çocukların Öz-Düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri'nin Türkçeye uyarlama,geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Çocukların Öz-düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri

Doğan, M. F. (2015). Çocukların Öz-düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri'nin Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Davranışsal İnhibisyon Anketi Ebeveyn Formu

Kılıç, S. (2020). Davranışsal İnhibisyon Anketi'nin Ebeveyn Formunun 3-7 yaş çocukları için Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Tıpta uzmanlık tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Demans Riskini Azaltmak İçin Davranış Değiştirme Motivasyonu Ölçeği

Akyol, M. A., Küçükgüçlü, Ö., Akpınar-Söylemez, B., Özkaya-Sağlam, B., & Oliveira, D. (2022). Translation and psychometric evaluation of the Turkish version of the Motivation to Change Lifestyle for Dementia Risk Reduction Scale (T-MOCHAD-10). The European Journal of Psychiatry, 36(4), 252-259.    

Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği

Önder, İ. ve Beşoluk, Ş. (2010). Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği’nin (R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(157),55-67.

Erken Öğrenme Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Başaran, N. (2006). Erken öğrenme becerileri değerlendirme aracının Tokat örnekleminde 48-66 aylık Türk çocuklarına uyarlanması. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erken Öğrenme Gözlem Ölçeği

Babaroğlu, A., & Koçak, C. (2020). Turkish adaptation of the Early Learning Observation and Rating Scale—Teacher’s Form: Validity and reliability study and path analysis for a Turkey sample. Education Research International, 2020, 1-13. https://doi.org/10.1155/2020/7963579

Etkili Okuma Özyeterlik Algı Ölçeği

Şahin, E. ve Öztahtalı, İ. (2019). Etkili Okuma Özyeterlik Algı Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 14(4), 2685-2703. doi: 10.29228/TurkishStudies.23378

Felder-Soloman Öğrenme Stilleri Ölçeği

Çardak, Ç.S.,& Selvi, K. (2016). The construct validity of Felder-Soloman Index of Learning Styles (ILS) for the prospective teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 675-693.

Flow Yaşantısı Ölçeği

İşigüzel, B., & Çam, S. (2014). Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(2), 788-801. doi: 10.14687/ijhs.v11i2.2826

Hemşirelik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Aydın, M., Şahin, C. ve Kulakaç, N. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Metodolojik bir çalışma. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi.

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Baş, G. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 96-114.

İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeği

Ayaş, E. B. (2021). İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin beden eğitimi ve spor öğretimine uyarlanması. Turkish Studies - Education, 16(3), 1367-1377. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.51350

İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Şahin, Ş., Arseven, Z., Ökmen, B., Eriş, H. ve İlğan, A. (2017). İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 73-88.

Kelime Öğrenmede Öz-düzenleme Kapasitesi Ölçeği

Yeşilbursa, A., & Bilican, R. (2013). Validation of self-regulatory capacity in vocabulary learning scale in Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 882-886.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi