TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 124 Öğrenme Süreçleri

206 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği

Özyurt, M. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2568-2594. http://dx.doi.org/10.26466/opus.725042

21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği

Özyurt, M. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 16 (30) , 2568-2594 . DOI: 10.26466/opus.725042

4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirleme Ölçeği

Ocak, İ.& İçel, K.(2020). 4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 132-143. https://doi.org/10.33200/ijcer.788947

48 – 60 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Yılmaz, B. (2015). 48 - 60 aylık çocuklar için Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği

Balat, G. U., Bilgin, H. ve Özdemir, A. A. (2012). 5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 480-490.

5. Sınıf Müzik Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği

Altınsoy, T. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). 5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/62544/714944

ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sönmez, B., Gündüz, G. ve Selvi, K. (2015). ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14 (4), 1241-1259. https://doi.org/10.17051/io.2015.67218

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Algılanan Öğrenme Ölçeği

Albayrak, E., Güngören, Ö. C. ve Horzum, M. B. (2014). Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-14.

Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği

Arslan, S. ve Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği'nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74. http://dx.doi.org/10.19126/suje.91303

Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 7(26), 1-12.

Beden Eğitimi Öz-Yeterlik, Beden Eğitimi Diğer-Yeterlik ve Beden Eğitimi İlişki Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği

Keskin Akın, N. ve Aşçı, H. (2021). Beden Eğitimi Dersinde Üçlü Yeterlilik Algılarının: Ölçek uyarlama çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 302-311. DOI: 10.5336/sportsci.2020-79776

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Avcı, Ü., Ersoy, H (2018). Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 73 – 81.

Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeği

Ekici, M. & Çınar, M. (2020). Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10 (2) , 1017-1040 .   https://doi.org/10.18039/ajesi.725161

Bilinçli Farkındalık Dikkat Ölçeği

Altan, M. Z. (2021). Bilinçli farkındalık ve İngiliz dili ve öğretimi lisans öğrencilerinin MAAS’a (The Mindful Attention Awareness Scale/ Bilinçli Farkındalık Dikkat Ölçeği) dayalı farkındalık ve dikkat düzeyleri . Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , 7 (16) , 612-649 .

Bilisötesi Ögrenme Stratejileri Ölçegi

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 123-136

Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği

Gündoğan Çögenli, A. ve Güven, M. (2014). Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 283-297.

Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Güdülenme Ölçeği (ÇDGÖ)

Çoban, S. ve Çalışkan, T. (2019). Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Güdülenme Ölçeği (ÇDGÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 100-112.

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Bilgi ve Tutum Ölçeği

Akça, K., & Kurudirek, F. (2023). Development of the Individualised Developmental Care Knowledge and Attitude Scale. Applied Nursing Research, 72, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2023.151697

Birlikte Yapıcılık Ölçeği

Özdemir, Y., vd. (2021). Birlikte Yapıcılık Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Yürürlük ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 24(47), 40 – 58. DOI:10.31828/tpy1301996120201201m000031

BİYOLOJİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Kır Yiğit, M. (2022). Fen bilimleri motivasyon ölçeği-II’nin biyoloji eğitimine yönelik Türkçe’ye uyarlanması: Biyoloji motivasyon ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1826-1840 . DOI: 10.17679/inuefd.1206178

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Çalışma Süreci Ölçeği

Önder, İ. ve Beşoluk, Ş.(2010). Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği'nin(R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(57), 55-67.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi