TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

80 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Odacı, H., Kalkan, M.,ve Çıkrıkçı, Ö. (2017). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 353-366.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.

Algılanan Üniversite Desteği ve Yapısı Ölçeği

Avcı, D. & Doğan, T. (2020). Algılanan Üniversite Desteği ve Yapısı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve ilk yıl üniversite öğrencilerinin algıladıkları üniversite desteği. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1494 -1529.

Ânı Yaşama Ölçeği

Haskan-Avcı, Ö. (2016). Ânı Yaşama Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 177-192.

Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 79-90.

Bağlama Performansı Ölçme Aracı

Börekci, A. ve Dalkıran, E. (2020). Bağlama Performansı Ölçme Aracı’nın (BPÖA) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1726- 1759.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği

Ünlü, H., Sünbül, A.M. ve Aydos, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 23-33.

BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Tutum Ölçeği

Günbatar, M. S. (2014). Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 121-135

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Çocuk Prososyallik Ölçeği

Bağcı, B. ve Öztürk-Samur, A. (2016). Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 59-79.

Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi

Aslan, D. ve Köksal-Akyol, A. (2016). Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)’nin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 207-221.

Deprem Bilgi Düzeyi Ölçeği

Genç, M., & Sözen, E. (2022). Development of an Earthquake Knowledge Assessment Scale: Validity and reliability study. Journal of Kirsehir Education Faculty, 23(3), 2745-2781. Doi: 10.29299/kefad.1049922

Devamsızlık Eğilimi Ölçeği

Şimşek, A. Uğurlu, C. ve Usta, H. (2016). Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 297-311

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği

Koçyiğit, M., & Karadağ, E. (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty. 18(2).

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği

Koçyiğit, M., ve Karadağ, E. (2017). Duygusal zekâ öğrenci liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2),1-17.

Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeği

Köklükaya, A. N. ve Selvi, M. (2015). Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 105-121.

Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği

Tosun, C., Şenocak, E. ve Taşkesenligil, Y. (2009). Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 111-117.

Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeği

Kösterelioğlu, İ. (2013). Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 211-226.

Epistemik İnanç Ölçeği

Dinç, E., İnel, Y. ve Uztemur, S. (2016). Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 767 - 783.

Ergenler için İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Taş, İ. (2019). Ergenler İçin İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 875-905.DOI: 10.29299/kefad.2019.20.02.011

Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği

Soydan, S. (2013). Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 227-242 .

Etkin Katılım Ölçeği

Düvenç, H. (2015). Etkin Katılım Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 255-267.

Facebook Mağduriyeti Ölçeği

Küçük, Ş. ve Şahin, İ. (2015). Facebook Zorbalığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 55-70.

Facebook Zorbalığı Ölçeği

Küçük, Ş. ve Şahin, İ. (2015). Facebook Zorbalığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 55-70.

FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği

Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N. ve Çakır, Ö. (2013). FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2), 325-348.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi