TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2009

291 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi

Ergin T., Ergin H. ve Hollo E. (2009, Ekim). ET 6-6 (6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi)’nın Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresinde sunulan sözel bildiri, Adana.

Adaletli Davranış Ölçeği

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Baysan-Arabacı, L. (2009). Adli psikiyatri hastalarına yönelik hemşire tutum ölçeği geliştirme (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aileye Etki Ölçeği

Bek, N., Simsek, I. E., Erel, S., Yakut, Y., & Uygur, F. (2009). Turkish version of Impact on Family Scale: A study of reliability and validity. Health and Quality of Life Outcomes, 7(4), 1-7. doi:10.1186/1477-7525-7-4

Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanteri

Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2009). Akademik Beklentilere ilişkin Stres Envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157.

Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği

Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekarlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 215-240.

Algılamada Sapmalar Ölçeği

Özel Kızıl, E.T. ve ark. (2009). Algılamada Sapmalar Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 46 (Özel Sayı), 49-53.

Algılanan Stres Ölçeği

Örücü, M. Ç., & Demir, A. (2009). Psychometric evaluation of Perceived Stress Scale for Turkish university students. Stress and Health, 25(1), 103-109. doi: https://doi.org/10.1002/smi.1218

Altı Yaş Çocukları İçin Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi

Durmuşoğlu-Saltalı, N., Deniz, M. E., Çeliköz, N. ve Arı, R. (2009). Altı Yaş Çocukları İçin Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 403-420.

Ampute Vücut İmajı Ölçeği

Bumin, G., Bayramlar, K., Yakut, Y., & Sener, G. (2009). Cross cultural adaptation and reliability of the Turkish version of Amputee Body Image Scale (ABIS). Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 22(1), 11-16. doi: 10.3233/BMR-2009-020

Ana-Babaların Hikaye Kitabı Okumaya İlişkin Özyeterlilik Ölçeği

Kotaman, H. (2009). Ana-Babaların Hikaye Kitabı Okumaya İlişkin Özyeterlilik Ölçeği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 767-780.

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği

Özbey, S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeğinin (PKBS-2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-516.

Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği

Aydemir-Karakulak, H. (2009).Anne-Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk toplumuna uyarlanması (Aydın örneği). (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği (AMEİÖ)

Tuncel, S. D. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.

Arkadaşlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, D. (2009). The effects of friendship making skills training with board game on friendship making skills of fourth grade elementary school students. (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Atatürk İlke ve İnkılâplarına İlişkin Tutum Ölçeği

Köçer, M. ve Demir, S.B. (2009). Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik olarak geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 877-887.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tutum Ölçeği

Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bakıcı İyilik Ölçeği

Demirtepe, D. ve Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.

Bakım Verenin Yaşam Kalitesi İndeksi- Kanser Ölçeği

Bektas, H. A., & Ozer, Z. C. (2009). Reliability and validity of the Caregiver Quality of Life Index‐Cancer (CQOLC) Scale in Turkish cancer caregivers. Journal of Clinical Nursing, 18(21), 3003-3012. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02915.x

Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Güllü, M. ve Güçlü, M. (2009). Ortaöğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 138-152.

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Karakılıç, M. (2009). Beden eğitimi dersi için hazırlanan tutum ölçeğinin psikometrik kuramlar açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Öz-yeterlilik Ölçeği

GenÇay, Ö. A. (2009). Validation of The Physical Education Teachers' Physical Activity Self-Efficacy Scale with a Turkish sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(2), 223-230. doi: 10.2224/sbp.2009.37.2.223

Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeği

Öner, E. T. (2009). Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerine uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği

Sarı, S. ve Dağ, İ. (2009).Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10:261-270

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi