TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 161 Okul Danışmanlığı

87 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Okul Algısı ve Katılımı Ölçeği

Yurtbakan E., Akyıldız S. (2020). Aile okul algısı ve katılımı ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim  Fakültesi Dergisi, 15(30), 328 – 346.  https://doi.org/10.35675/befdergi.686853

Akademik Ortamda Cep Telefonu Kullanma Ölçeği

Yasan Ak, N. & Yıldırım, S. (2022). Akademik Ortamda Cep Telefonu Kullanımını Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi ve Geçerliği. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 931-948. https://doi.org/10.21449/ijate.946609

Akran İlişkileri Ölçeği (ortaokul ve lise öğrencileri için)

Aydoğdu, F. (2022). Developing a Peer Relationship Scale for Adolescents: A validity and reliability study. Current Issues in Personality Psychology, 9(1), 164-176. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.109461

Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeği

Nalbant, A., Babaoğlan, E.,ve Çelik, E. (2018). Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 840-851

Algılanan Rehber Öğretmen Destek Ölçeği

Karaman, M. A., Karadaş, C., & Cavazos Vela, J. (2019). Development of perceived school counselor support scale: Based on the ASCA Mindsets and Behaviors. International Journal of Assessment Tools in Education, 6,(2), 202-217. doi: 10.21449/ijate.561584

Azim Ölçeği

Kardaş, F., Eşkisu, M., Çam, Z., & Taytaş, M. (2022). Development and Validation of the Grit Scale: Test of Measurement invariance across university and high school students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(3), 571-588. https://doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.3.626

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Canlı Online Ders Meşguliyet Ölçeği (Live Online Classes Engagement Scale-LOCES)

Koçak, Ö., Göksu, İ. (2023). Engagement of higher education students in live online classes: Scale development and validation. TechTrends, 1-16.  https://doi.org/10.1007/s11528-023-00849-7

Çocuk Gelişimini Değerlendirme Ölçeği

Demirci, Z. A. & Arslan, E. (2020). Teacher adaptation of child development assessment scale (CDAS) into Turkish and evaluation of development of 5-years old children. Psycho-Educational Research Reviews, 9 (2), 48-66.

Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form

Kırıcı, Ş. ve Ekşi, H. (2022). Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. H. Çiftçi ve  M. Y. Dörtbudak (Ed.), 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler içinde (s. 406-416). IKSAD Yayınları.

Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Gökdemir, M. E. ve Ekşi, H. (2023). Çocuklar için Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. T. Erdoğmuş ve Ş. Karabatak (Ed.), 11. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi bildiriler kitabı – I içinde (s. 267-280). İlem.

Çocuklarda (8-14 Yaş) Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği

Oral, T., & Günlü, A. (2020). Adaptation of The Dysfunctional Attitudes Scale in Children (8-14 years) into Turkish culture. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 10(57), 255-275.

Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği

Özyeter, N. T. & Kutlu, Ö. (2022). Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 430-450. https://doi.org/10.21449/ijate.958871

Çok Boyutlu Sınav Kaygısı Ölçeği

Ergin, A. ve Ekşi H. (2022, 27-28 Ağustos). Çok Boyutlu Sınav Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. T. Köseoğlu,A. Dede ve F. Kaya (Ed.), 3 International Scientific Research and Innovation Congress Book (s. 424-434, İstanbul, Türkiye.

Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği

Çivitci, A. (2007). Çokboyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 26, 51-60.

Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. (2019). Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutum ve Okula Bağlanma Durumlarının İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 50-63 . DOI: 10.31680/gaunjss.518094

Dijital Öğretmen Yeterlilik Ölçeği

Yılmaz, E., Aktürk, A. ve Çapuk, S. (2021). Dijital Öğretmen Yeterlilik Ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 34-68. https://doi.org/10.14520/adyusbd.950728

Duygusal Okuryazarlık Ölçeği

Akbağ, M., Eminoğlu-Küçüktepe, S., & Eminoğlu-Özmercan, E. (2016). A study on emotional literacy scale development. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 85-91.

Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği

Haspolat, N. K. ve Yalçın, İ. (2022). Yüksek başarılı öğrencilerde Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(236), 3413-3442. https://doi.org/10.37669/milliegitim.992912

Ebeveyn Görüşlerine Göre Öğrenci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Ağlar, C. (2022) Ebeveyn görüşlerine göre öğrenci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 756708) [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ergen Öğrencilerin Okuldaki Temel Psikolojik İhtiyaçları Ölçeği

Özen, S. (2016). Ergen Öğrencilerin Okuldaki Temel Psikolojik İhtiyaçları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Ergenlerde Atılganlık Ölçeği

Saruhan, U. (2023). Ergenlerde atılganlık ölçeğinin geliştirilmesi . A. R. Özpolat (Ed.), 21. Yüzyıl davranışları (öz denetim, atılganlık, özgüven) içinde (s. 41-76). Vizetek Yayıncılık.

Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeği

Akat, M. ve Peker, A. (2021). Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeği'nin (EGRİBÖ) geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 229-245.

Eş Zamanlı Görevlendirme Anketi

Avcı, M. (2010). Rehber öğretmenlerin eş zamanlı görevlendirme uygulamasına ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Karaca, M. , Bektaş, O. & Saraçoğlu, S. (2022). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 1-21.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi