TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

738 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çerçi, A. ve Derman, S . (2016). Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4 (4), 461-473. Doi: 10.16916/Aded.267380

Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇

Yaman, H. ve Tulumcu, F. M. (2016). Yabanci Di̇l olarak Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇ geli̇şti̇ri̇lmesi̇. Turkish Studies, 11(3), 2371-2386.

Türkçe Öğretimine Dayalı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Şahin, C., M. Y., Eryaman, Kocer, T. & Kocer, O. (2016). Conceptual and psychometric properties of a Self-Efficacy Perception Scale based on teaching Turkish as a foreign language. Educational Policy Analysis And Strategic Research, 8 (1), 25-37.

Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Anketi

Şengül, K. ve Alkaya, E. (2016). Türkçe Öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri: Bir durum belirleme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(2), 87-108.

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

Erzen, E. (2016). Three dimensional attachment style scale. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 01-21. doi: 10.17679/iuefd.17323631

Üç Faktörlü Yeme Ölçeği

Karakuş, S. Ş., Yıldırım, H., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Üç Faktörlü Yeme Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 229-237. DOI: 10.5455/pmb.1-1446540396

UKMH Duygusal Zeka Testi

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Serdar, T. ve Bender, M. T. (2016). UKMH Duygusal Zeka Testinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17.

Ulusal Birlik Algısı Ölçeği

Şan, M. K. ve Akyiğit, H. (2016). Türkiye’de ulusal birlik algısını ölçmek: Sakarya örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 11(2), 143-168.

Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI)

Yöyen, E. G. (2016). Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI) kısa versiyonunun Türkçeye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1058-1069.

Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği

Fişne, M. ve Karagöz, Y. (2016). Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.

Umre Etkileri Ölçeği

Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Turkish Studies, 11(7), 315-330.

Umre Motivasyonları Ölçeği

Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Turkish Studies, 11(7), 315-330.

Üniversite Web Sayfalarını Değerlendirme Ölçeği

Tanrıverdi, Ö., Karabulut, M. Z., ve Arslan, A. (2016, May 16-18). Üniversite web sayfalarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [Paper presantation]. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey.

Üniversite Yabancılaşma Ölçeği

Kurtulmuş, M , Kaçire, İ , Karabıyık, H. ve Yiğit, B . (2016). Üniversite Yabancılaşma Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Electronic Journal Of Education Sciences, 4 (7), 100- 110

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2016). Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 53, 147-153.

UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği- Heyecan Arama Alt Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Psychometric properties of the Turkish version of the UPPS Impulsive Behavior Scale Sensation Seeking Subscale in a sample of inpatients with alcohol use disorder. European Psychiatry, 33, S357. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.1010

Üslü İfadeler İle İlgili Sayı Duyusu Ölçeği

İymen İkizoğlu, E. & Duatepe Paksu, A. (2016).Üslü ifadeler ile ilgili sayı duyusu ölçeğinin geliştirilmesi  . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 42-65

Üstbiliş, Özyeterlilik ve Öğrenme Süreçleri Ölçeği

Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. ve Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, Özyeterlilik ve Öğrenme Süreçleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 447-468.

Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği

Özen, F. ve Durkan, E. (2016). Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.

Utian Yaşam Kalitesi Ölçeği

Abay, H., & Kaplan, S. (2016). Validation and reliability of the Turkish Utian Quality-of-life Scale in postmenopausal women. Menopause (New York, N.Y.), 23(4), 425-432. doi: 10.1097/GME.0000000000000554

Uyku Değişkenleri Anketi

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uyku Kalitesi Ölçeği

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL)

Gök, B. ve Gökçen, H. (2016). Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2 (2), 41-60.

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Kışla, T. (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 258-271.

Vaizlerin İş Doyumu Ölçeği

Yüksel, Z. (2016). Vaizlerin İş Doyumu Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenilirliği. Dini Araştırmalar, 19(48), 225-234. https://doi.org/10.15745/da.95028

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi