TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

749 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği

Dikmenli, Y. ve Konca, A. S. (2016). Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6), 1273-1289.

Tüketici-Tüketici Etkileşimi Ölçeği

Savaş, B. ve Günay, G. (2016).Tüketici-tüketici etkileşiminin,tüketicilerin satın alma sonrası memnuniyet düzeyleri üzerine etkisi.Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi,51(2), 47-78.

Turizm Sektöründe Entelektüel Sermaye Ölçeği

Türkoğlu, N. (2016). Konaklama işletmelerinde kurumsallaşma, entelektüel sermaye ve rekabet gücü ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi).Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, .

Turizm Sektöründe Kurumsallaşma Ölçeği

Türkoğlu, N. (2016). Konaklama işletmelerinde kurumsallaşma, entelektüel sermaye ve rekabet gücü ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türk Çocuk/Ergenlerde Kidscreen Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Baydur, H., Ergin, D., Gerçeklioğlu, G., & Eser, E. (2016). Reliability and validity study of the KIDSCREEN Health-Related Quality of Life Questionnaire in a Turkish child/adolescent population. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(6), 496-505. doi: 10.5455/apd.214559

Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği

Eryılmaz, A. ve Mammadov, M. (2016). Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği’nin Psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13), 247-257.

Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kamer, S. T. ve Şimşek, A. S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının ölçülmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 663-678.

Türk Lirası’na Simge Belirlenmesi Operasyonuna Yönelik Tutum Ölçeği

Cebeci, İ. (2016). Türk Lirası’na Simge Belirlenmesi Operasyonuna Yönelik Tutum Ölçeği . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (54) , 216-226 .

Türkçe Dersi Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, G , Topçuoğlu ve Ünal, F . (2016). Türkçe Dersi Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 12 (5), 1041-1055.

Türkçe Dersi Tutum Ölçeği

Aytan, N. (2016). "Türkçe Dersi Tutum Ölçeği" geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 535-546.

Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çerçi, A. ve Derman, S . (2016). Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4 (4), 461-473. Doi: 10.16916/Aded.267380

Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇

Yaman, H. ve Tulumcu, F. M. (2016). Yabanci Di̇l olarak Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇ geli̇şti̇ri̇lmesi̇. Turkish Studies, 11(3), 2371-2386.

Türkçe Öğretimine Dayalı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Şahin, C., M. Y., Eryaman, Kocer, T. & Kocer, O. (2016). Conceptual and psychometric properties of a Self-Efficacy Perception Scale based on teaching Turkish as a foreign language. Educational Policy Analysis And Strategic Research, 8 (1), 25-37.

Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Anketi

Şengül, K. ve Alkaya, E. (2016). Türkçe Öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri: Bir durum belirleme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(2), 87-108.

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

Erzen, E. (2016). Three dimensional attachment style scale. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 01-21. doi: 10.17679/iuefd.17323631

Üç Faktörlü Yeme Ölçeği

Karakuş, S. Ş., Yıldırım, H., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Üç Faktörlü Yeme Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 229-237. DOI: 10.5455/pmb.1-1446540396

UKMH Duygusal Zeka Testi

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Serdar, T. ve Bender, M. T. (2016). UKMH Duygusal Zeka Testinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17.

Ulusal Birlik Algısı Ölçeği

Şan, M. K. ve Akyiğit, H. (2016). Türkiye’de ulusal birlik algısını ölçmek: Sakarya örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 11(2), 143-168.

Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI)

Yöyen, E. G. (2016). Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI) kısa versiyonunun Türkçeye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1058-1069.

Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği

Fişne, M. ve Karagöz, Y. (2016). Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.

Umre Etkileri Ölçeği

Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Turkish Studies, 11(7), 315-330.

Umre Motivasyonları Ölçeği

Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Turkish Studies, 11(7), 315-330.

Üniversite Web Sayfalarını Değerlendirme Ölçeği

Tanrıverdi, Ö., Karabulut, M. Z., ve Arslan, A. (2016, May 16-18). Üniversite web sayfalarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [Paper presantation]. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey.

Üniversite Yabancılaşma Ölçeği

Kurtulmuş, M , Kaçire, İ , Karabıyık, H. ve Yiğit, B . (2016). Üniversite Yabancılaşma Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Electronic Journal Of Education Sciences, 4 (7), 100- 110

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2016). Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 53, 147-153.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi