TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

749 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Öğretim Ölçeği

Karataş, K., Ardıç, T. & Kaya, İ. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’ne Dayalı Öğretim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 1821-1838

ARCS Motivasyon Ölçeği

Karataş, K., Ardıç, T. ve Kaya, İ. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’ne dayalı öğretim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1821-1838.

Arkadaşlık İlişkilerinde Kalıp Yargılar Ölçeği

Balcı-Çelik, S., Vurak-Batık, M. ve Özcan, K. (2016). Arkadaşlık İlişkilerinde Kalıp Yargılar Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(19), 133-144.

Aşerme (Alkol Kullanma İsteği) İnançları Ölçeği

Altınöz, A.E., Aslan, S., Uğurlu, M., Özdel, K., Sargın, A.E., & Türkçapar, M.H. (2016). Measuring the beliefs on alcohol craving by using craving beliefs questionnaire: preliminary results of its psychometric properties in a Turkish sample. Journal of Substance Use, 1-5. doi: 10.3109/14659891.2015.1056852

Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği

Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya Mağaza Atmosferi Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,30, 444-473. doi: 10.16992/ASOS.1326

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Abacıgil, F., Harlak, H. ve Okyay, P. (2016). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe uyarlaması. Okyay, P. ve Abacıgil, F. (Ed.) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması içinde (s. 21-41). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1025.

Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S., Arslan, E. (2016). Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Çocuk/Ebeveyn Formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 48 (81), 333-344. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3481

Baba- Çocuk Duygulanım, Yanıt Verme ve Meşguliyet Ölçeği

Demir, E. ve Aksoy, A.B. (2016). Baba- Çocuk Duygulanım, Yanıt Verme ve Meşguliyet Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies. 3 (45), 381-392.

Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti

Sümer, N., Sayıl, M. ve Kazak-Berument, S. (2016). Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti. Koç Yayınları.

Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeği

Aydın, R. (2016). Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri

Canbal, M., Cebeci, S., Çamur- Duyan, G., Kurtaran, H., ve Arslan, İ. (2016). Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(1),19-24 . DOI: 10.5455/tjfmpc.198514

Basınç Ülseri Önleme Bilgi Değerlendirme Aracı

Tulek, Z., Polat, C., Ozkan, I., Theofanidis, D., & Togrol, R. E. (2016). Validity and reliability of the Turkish version of the Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Journal of Tissue Viability, 25 (4), 201-208. DOI: 10.1016/j.jtv.2016.09.001

Basınç Ülserini Engelleme Bilgisini Değerlendirme Enstrümanı

Tulek, Z., Polat, C., Ozkan, I., Theofanidis, D., & Togrol, R. E. (2016). Validity and reliability of the Turkish version of the Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Journal of tissue viability, 25(4), 201-208.

Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği

Akın, A., Rada, S., Raba, S. ve Yılmaz, S. (2016). Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kesit Akademi Dergisi, 4, 336-343.

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği

Eksioğlu, A., Yeşil, Y., & Çeber Turfan, E. (2016). Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13 (3), 209-215.

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa)

Eksioğlu, A., Yeşil, Y.ve Çeber Turfan, E. (2016). Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 13(3), 209-215.

Beden Eğitimi Dersi Öğrenci Değer Yönelimi Ölçeği

Yıldız, Ö. & Güven, Ö. (2016). Beden Eğitimi Dersi Öğrenci Değer Yönelimi Ölçme aracının geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2013(11), 28-42.

Beden Eğitiminde Öğretmen Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu

Ektirici, A., Çelik, V. O., & Yılmaz, İ. (2016). Beden Eğitimi Öğretmeni Etkililiği Öz-değerlendirme Formu: Ölçek uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 31-41.

Beden Memnuniyeti Ölçeği

Bakalım, O., & Taşdelen-Karçkay, A. (2016). Body Appreciation Scale: evaluation of the factor structure and psychometric properties among male and female Turkish university students. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 410-422. doi: 10.17860/efd.38032

Beden Memnuniyeti Ölçeği

BAKALIM, O., & TAŞDELEN-KARÇKAY, A. (2016). Body Appreciation Scale: Evaluation of the factor structure and psychometric properties among male and female Turkish university students. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(1), 410-422. doi: (1): 410-422. doi: http://dx.doi.org/10.17860/efd.38032

Bel Ağrısı Çekirdek Sonlanım Değerlendirme İndeksi

Çetin, E., Çelik, C.E., Acaroğlu, E., & Berk, H. (2016). Reliability and validity of the cross‑culturally adapted Turkish version of the Core Outcome Measures Index for Low Back Pain. European Spine Journal, 27, 93-100.

BeMaS-T Haset Ve Gıpta Ölçeği

Çırpan, Y. (2016). BeMaS-T Haset ve Gıpta Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Benlik Kavramı ve Kimlik Ölçeği

İnan, E., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2016). Turkish version of Self Concept and Identity Measure (SCIM): Psychometric properties. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research, 5, 111-118.

Benlik Korkusu Ölçeği

Akın, A., Çalık, M., Özkaya, S., Yılmaz, S. ve Kurubal, E. (2016). Benlik Korkusu Ölçeği (BKÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V.Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongresi, bilidir kitabı içinde (ss. 80-84). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Beş Faktör Kişilik Ölçeği-Kısa Form

Tatar, A. (2016). Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17, 14-23. doi: 10.5455/apd.202977

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi