TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

749 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği- Heyecan Arama Alt Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Psychometric properties of the Turkish version of the UPPS Impulsive Behavior Scale Sensation Seeking Subscale in a sample of inpatients with alcohol use disorder. European Psychiatry, 33, S357. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.1010

Üslü İfadeler İle İlgili Sayı Duyusu Ölçeği

İymen İkizoğlu, E. & Duatepe Paksu, A. (2016).Üslü ifadeler ile ilgili sayı duyusu ölçeğinin geliştirilmesi  . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 42-65

Üstbiliş, Özyeterlilik ve Öğrenme Süreçleri Ölçeği

Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. ve Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, Özyeterlilik ve Öğrenme Süreçleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 447-468.

Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği

Özen, F. ve Durkan, E. (2016). Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.

Utian Yaşam Kalitesi Ölçeği

Abay, H., & Kaplan, S. (2016). Validation and reliability of the Turkish Utian Quality-of-life Scale in postmenopausal women. Menopause (New York, N.Y.), 23(4), 425-432. doi: 10.1097/GME.0000000000000554

Uyku Değişkenleri Anketi

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uyku Kalitesi Ölçeği

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL)

Gök, B. ve Gökçen, H. (2016). Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2 (2), 41-60.

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Kışla, T. (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 258-271.

Vaizlerin İş Doyumu Ölçeği

Yüksel, Z. (2016). Vaizlerin İş Doyumu Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenilirliği. Dini Araştırmalar, 19(48), 225-234. https://doi.org/10.15745/da.95028

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri-ZK Ölçeği

İnözlü, M. Bilekli, I. Ulukut, F. (2016). The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Mental Contamination (MC): Psychometric Properties of Vancouver Obsessive Compulsive Inventory-MC Scale and Thought-Action Fusion-Contamination Scale. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(4), 335 – 348.

Varoluşsal Öfke Ölçeği

Deniz, B. N. (2016). Varoluşsal Öfke Ölçeği geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Vergi Adaleti Algısı

Topal, M. (2016). Vergi adaleti algısı: Gelir vergisi mükellefleri üzerine bir araştırma. Journal of Accounting and Taxation Studies, 9(2), 149-172. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/muvu/issue/59845/864879

Voleybol Tutum Ölçeği

Böke, H. (2016). Beden eğitimi derslerinde farklı özel öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarına etkisinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). T.C. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Vücudumuzdaki Sistemler Akademik Başarı Testi

A. YERLİKAYA and M. H. GÜNEŞ, “Development and Validation of the Achivement Test of Body Systems,” Participatory Educational Research (PER), no. Special Issue 2016-III, pp. 68–76, Nov. 2016.

Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesi Günlük Yaşamla İlişkilendirme Testi

Şahin, Ç. ve Bodur, Ş. (2016). Ortaokul 7. sınıf ‘Vücudumuzdaki Sistemler’ Ünitesine Yönelik Günlük Yaşamla İlişkilendirme Testi geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(3), 999-1016.

Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği

Avşar, P. ve Karadağ, A. (2016). Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(3), 1–15

Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri Ölçeği

Geçer, A. ve İra, N. (2016). Web Ortamında Bilgi Arama Ve Yorumlama Stratejileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 134-147.

Web Tabanlı Öğrenme Platformu Değerlendirme Ölçeği

Dağ, F. (2016). The Turkish version of Web-Based Learning Platform Evaluation Scale: Reliability and validity study. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(5), 1531-1561.

Wingate Anaerobik Güç Testi

Özçelik, M. A. ve Güvenç, A. (2016). Genç sporcularda diurnal değişkenliğin yüksek şiddetli egzersiz sonrası toparlanmaya etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 399-415.

Yabancı Dil Anksiyetesi Ölçeği

Aydın, S., Harputlu, L., Güzel, S., & Genç, D. (2016). A Turkish version of Foreign Language Anxiety Scale: Reliability and validity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 250-256.

Yabancı Dil Öğrenme Çabası Ölçeği

Karabıyık, C. (2016). Türk öğrencilerin yabancı dil öğrenme çabalarını ölçmek için standart bir ölçek geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği

Yaman, H. ve Tulumcu, F. M. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 2371-2386.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği

Yaman, H., & Tulumcu, F. M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için dinleme becerisi öz yeterlik ölçeği geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3), 2371-2386. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9327

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testi

Altunkaya, H. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 113-138.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi