TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

749 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeği

Altunkaya, H. ve Erdem, İ. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. S. Dilidüzgün (Ed.), Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yabancı Dil Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeği

Şengül, K. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri İle dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yakın Eş Şiddeti Tutum Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu

Toplu Demirtaş, E., Hatipoğlu Sümer, Z., & Fincham, F. (2016). Intimate partner violence in Turkey: The Turkish Intimate Partner Violence Attitude Scale-Revised. Journal of Family Violence, 1-8. doi: 10.1007/s10896-016-9852-9

Yakın İlişkide Şiddet Tutum Ölçeği

Yıldız,İ.,(2016).Yakın İlişkide Şiddet Tutum Ölçeği'nin Türkçe adaptasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri Kısa Formu (YİYE-II-K)

Antalyalı, Ö. L., ve Özkul, A. S. (2016). Örgüt ve yönetim araştırmaları için yakın ilişkilerde yaşantılar evanterinin kısa formunun (YİYE-II-K) psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, ss. 640-655.

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa Formu

Savcı, M. ve Aysan, F. (2016). Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.837-846). Çanakkale.

Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeği

Semerci, Ç. (2016). Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 358-371.

Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği

Semerci, Ç. (2016). Yanal düşünme Eğilimi (YALE) Ölçeğinin geliştirilmesi:geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 358-371.

Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Ölçeği

Karagöz, Y., Bircan, H. ve Beğen, A. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Ölçeğinin geliştirilmesi. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(4), 27 – 44. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/922994

Yaratıcı Beceriler Ölçeği (YBÖ)

Yıldız-Çiçekler, C. (2016).Yaratıcı Beceriler Ölçeği (YBÖ)’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yardım İsteme Ölçeği

Koç, C. (2016). Yardım İsteme Ölçeği (YİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 1-17.

Yardım İsteme Ölçeği (YİÖ)

Koç, C. ( 2016). Yardım İsteme Ölçeği (YİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 1-17.

Yaş Ayrımcılığı Anketi

Erol, S., Ergun, A., Kadıoglu, H., Gur, K., Albayrak, S., Şişman, F. N., ... & Kolac, N. (2016). The Psychometric Features of the Turkish Version of the Ageism Survey and the Frequency of Ageism. International Journal of Gerontology, 10(3), 170-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijge.2015.12.002

Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeği

Öz Soysal, F. S., Yurdabakan, İ., Uz Baş, A., ve Aysan, F. (2016). Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeğinin genç yetişkinlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(3), 5351-5361.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği

Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (YBÖEÖ)’nin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği

Gür Erdogan, D., ve Arsal, Z. (2016). The development of Lifelong Learning Trends Scale. Sakarya University Journal of Education ,6(1), 114-122. http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Arslan, Ş. F., Sarıkaya, Ö. ve Vatansever, K. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 15(47), 38-46

Yaşam Doyumu Ölçeği

Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15(59), 1250-1262.

Yaşamboyu Öğrenme Ölçeği

Boztepe, Ö., & Demirtaş, Z. (2016). The adaptation of Lifelong Learning Scale into Turkish culture. Journal of Family, Counseling, and Education, 1(1), 10-17.

Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği (YUGDÖ)

Şişman, F. N. ve Kutlu, Y. (2016). Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(1), 25-33.

Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Otrar, M. (2016). Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyoloji Dergisi, 36(2), 527-550. DOI 10.16917/iusosyoloji.292680

Yaşlılıkta Geriatrik Ağrı Ölçeği

Dursun, G., & Bektas, H. (2017). Cultural validation and reliability of the Turkish version of the Geriatric Pain Measure in the Elderly. Pain Practice, 17(4), 505-513.

Yazılı Sınavlara İlişkin Öz Yeterlilik Ölçeği

Ocak, G., Ocak, İ. & Akyol, N.(2016). A Scale development study to determine The Self-efficacy Perception Of Students On Written Exams. Participatory Educational Research (PER), 3, 53-67.

Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30)

Köse, G., Tayfur, M., Birincioğlu, İ. & Dönmez, A. (2016). Adaptation study of the Mindful Eating Questionnaire (MEQ) into Turkish. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 5(3), 125-134. doi: 10.5455/JCBPR.250644.

Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği

Teyfur, E. (2016). Yeni ekolojik paradigma ölçeğine göre koruma alanlarında yaşayan lise öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları (Datça Örneği). Turkish Journal of Education Studies, 3(2), 67-82.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi