TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

200 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri

Sezgin, N., Erol, N., ve Savaşır, I. (1993). 0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(1), 9-17.

36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeği

Aslan, Ö.M.(2017).36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 897-910.

4-6 Yaş Sosyal Davranış Ölçeği

Eke, K. (2018). 4-6 Yaş sosyal davranış ölçeğinin geliştirilmesi ve çocukların sosyal davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Balcık, G. (2011). 5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi

Ergin T., Ergin H. ve Hollo E. (2009, Ekim). ET 6-6 (6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi)’nın Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresinde sunulan sözel bildiri, Adana.

Adolesan Ayrılma-Bireyleşme Testi

Kösem- Şen, F. (2002). Adolesan Ayrılma-Birleşme Testi geçerlik güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeği

Gezici-Yalçın, M., Şenyurt, A. Y., Gültepe, B., ve Coşkun, H. (2016). Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 309-332.

Ahlâki Yargı Ölçeği

Sözer-Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin Piaget`in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aile Bakım Verenleri için Bakım Yükü Ölçeği

Ulusoy,N.,& Graessel,E.(2017).Validation of the Turkish version of the Burden Scale for Family Caregivers. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie,50 (4) 339–346,DOI https://doi.org/10.1007/s00391-016-1044-y

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği (Gaming Disorder Scale-for Family)

Yalçin Irmak, A., Çelikkalp, Ü., Özdemir Aydin, G., Metinoglu, M. (2021). Development and validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(11), 25–32. doi:10.3928/02793695-20210527-02.

Akıl Sağlığı Sürekliliği Kısa formu (Arapça Versiyonu)

Karataş, S., Crocetti, E., Schwartz, S. J., & Rubini, M. (2021). Psychological and social adjustment in refugee adolescents: The role of parents’ and adolescents’ friendships. New Directions for Child and Adolescent Development. https://doi.org/10.1002/cad.20395

Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Akman, Y. (1994). Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 13-18.

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-516.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Savaşır, I., Sezgin, N., ve Erol, N. (1994). Ankara gelişim tarama envanteri el kitabı. Ankara, Türk Psikologlar Birliği.

Anne-Baba ve Akran Bağlanması Envanteri

Kocayörük, E. (2010). A Turkish adaptation of the inventory of parent and peer attachment: The reliability and validity study. Eğitim Araştırmalan-Eurasian journal of Educational Research, 40,133-151.

Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği

Kılıç, Ş., Kumandaş, H. (2017). Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,18(2),169-178

Beliren Yetişkinler için Bireyleşme Testi – Kısa Form

Karataş, S., Levpušček, M. P., & Komidar, L. (2017). Demographic factors and Individuation in relation to parents predicting attachment avoidance and anxiety in Turkish emerging adult. Current Psychology, 1-13.DOI 10.1007/s12144-017-9691-8

Beliren Yetişkinliğin Boyutları Ölçeği

Atak, H., & Çok, F. (2008). The Turkish version of Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (The IDEA). International Journal of Humanities and Social Sciences, 3(7), 148-154.

Beliren Yetişkinlik Ölçeği

Uzun, B.N., Aygar Bakır, B., Sezgin, M. & Topuz Gül, A. (2019). Beliren Yetişkinlik ölçeği'nin cinsiyete ve yaş gruplarına göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 683-694. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985.

Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)

Angın, E. D., Arı, R., Deniz, M. E. ve Hamarta, E. (2016). Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)’nun 60- 71 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 73-83.

Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2 (TGMD‐2)

Boz, M. ve Güngör-Aytar, A. (2012). Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk çocuklarına uyarlama çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,12, 17‐24.

Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği

Adagideli, F. H., Ural, O., Polat, Ö. (2019). Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1) , 39-52.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

Sezgin, E. ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 702-718.

Çocuk Davranış Listesi Kısa Formu

Akın-Sarı,, B., İşeri, E., Yalçın, Ö., Akın-Aslan, A. ve Şener, Ş. (2012). Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun Türkçe güvenilirlik çalışması ve geçerliliğine ilişkin ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(3), 135–143.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi