TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

277 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri

Sezgin, N., Erol, N., ve Savaşır, I. (1993). 0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(1), 9-17.

36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeği

Aslan, Ö.M.(2017).36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 897-910.

4-6 Yaş Sosyal Davranış Ölçeği

Eke, K. (2018). 4-6 Yaş sosyal davranış ölçeğinin geliştirilmesi ve çocukların sosyal davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirleme Ölçeği

Ocak, İ.& İçel, K.(2020). 4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 132-143. https://doi.org/10.33200/ijcer.788947

5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Balcık, G. (2011). 5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi

Ergin T., Ergin H. ve Hollo E. (2009, Ekim). ET 6-6 (6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi)’nın Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresinde sunulan sözel bildiri, Adana.

6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği

Özbaran, N., vd. (2017). 6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(4), 268 – 277.

8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği

Şahin, G. , Dilidüzgün, S. & Leana Taşcılar, M. (2020). 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 372-386 . DOI: 10.17522/balikesirnef.657527

Adolesan Ayrılma-Bireyleşme Testi

Kösem- Şen, F. (2002). Adolesan Ayrılma-Birleşme Testi geçerlik güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, Mustafa , Kaya, Mevlüt . “Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 / 24-25 (Temmuz 2007): 51-64 .

Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeği

Gezici-Yalçın, M., Şenyurt, A. Y., Gültepe, B., ve Coşkun, H. (2016). Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 309-332.

Ahlâki Yargı Ölçeği

Sözer-Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin Piaget`in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aile Bakım Verenleri için Bakım Yükü Ölçeği

Ulusoy,N.,& Graessel,E.(2017).Validation of the Turkish version of the Burden Scale for Family Caregivers. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie,50 (4) 339–346,DOI https://doi.org/10.1007/s00391-016-1044-y

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği

Yalçin Irmak, A., Çelikkalp, Ü., Özdemir Aydin, G., Metinoglu, M. (2021). Development and validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(11), 25–32. doi:10.3928/02793695-20210527-02.

Akıl Sağlığı Sürekliliği Kısa formu (Arapça Versiyonu)

Karataş, S., Crocetti, E., Schwartz, S. J., & Rubini, M. (2021). Psychological and social adjustment in refugee adolescents: The role of parents’ and adolescents’ friendships. New Directions for Child and Adolescent Development. https://doi.org/10.1002/cad.20395

Akran İlişkileri Ölçeği (ortaokul ve lise öğrencileri için)

Aydoğdu, F. (2022). Developing a Peer Relationship Scale for Adolescents: A validity and reliability study. Current Issues in Personality Psychology, 9(1), 164-176. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.109461

Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Akman, Y. (1994). Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 13-18.

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-516.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Savaşır, I., Sezgin, N., ve Erol, N. (1994). Ankara gelişim tarama envanteri el kitabı. Ankara, Türk Psikologlar Birliği.

Anne-Baba ve Akran Bağlanması Envanteri

Kocayörük, E. (2010). A Turkish adaptation of the inventory of parent and peer attachment: The reliability and validity study. Eğitim Araştırmalan-Eurasian journal of Educational Research, 40,133-151.

Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği

Kılıç, Ş., Kumandaş, H. (2017). Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,18(2),169-178

Araştırmada Sorumlu Davranış Konusunda Algılanan Hazırbulunuşluk Ölçeği

Kondakçı, Y., Zayim Kurtay, M., & Kaya Kaşıkcı, S. (2021). Adaptation of the responsible conduct of research perceived preparedness scale into Turkish. Inonu University Journal of the Faculty of Education.22(3): 2096-2114. DOI: 10.17679/inuefd.936555

Başarılı Yaşlanma Ölçeği

Özsungur, F. & Hazer, O. (2017). Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe versiyonu. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2(4), 184-206.

Beliren Yetişkinler için Bireyleşme Testi – Kısa Form

Karataş, S., Levpušček, M. P., & Komidar, L. (2017). Demographic factors and Individuation in relation to parents predicting attachment avoidance and anxiety in Turkish emerging adult. Current Psychology, 1-13.DOI 10.1007/s12144-017-9691-8

Beliren Yetişkinliğin Boyutları Ölçeği

Atak, H., & Çok, F. (2008). The Turkish version of Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (The IDEA). International Journal of Humanities and Social Sciences, 3(7), 148-154.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi