TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

277 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

The Geriatric Depression Scale

Sivrioglu, E.Y., Sivrioglu, K., Ertan, T., Ertan, F.S., Cankurtaran, E., Aki, O., Uluduz, D., Ince, B.& Kirli, S.(2009). Reliability and validity of The Geriatric Depression Scale in detection of poststroke minor depression, Journal Of Clınıcal And Experımental Neuropsychology, 31(8), 999–1006. doı: 10.1080/13803390902776878

The UCLA Geriatrik Tutumlar Ölçeği

Sahin, S., Mandiracioglu, A., Tekin, N., Senuzun, F., & Akcicek, F. (2012). Attitudes toward the elderly among the health care providers: Reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 205-209.

Thunder Bay Ölçeği

Yıldırım, F., Hablemitoğlu, Ş., & Abukan, B. (2014). Bir grup yaşlı birey üzerinde Thunder Bay Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 25(2), 21-36.

Türk Toplumunda Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği

Temel, A. B. , İz, F. B. , Yıldız, S. & Yetim, D. (2011). The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community. Güncel Pediatri, 9 (2 , 14-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pediatri/issue/51119/666264

Türkiye’de Ergenlere Yönelik Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Ölçeği

Olgun, G. & Alatlı, B. (2021). Türkiye’de Ergenlere Yönelik Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmalarının İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1). 568 – 592. DOI:10.37217/tebd.849954

UCLA Geriatrik Tutumlar Ölçeği

Sahin, S., Mandiracioglu, A., Tekin, N., Senuzun, F., & Akcicek, F. (2012). Attitudes toward the elderly among the health care providers: Reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55, 205-209. doi:10.1016/j.archger.2011.08.015

Üniversite Öğrencileri Bilişsel Gelişim Ölçeği

Şenocak, E. (2006). Üniversite Öğrencileri Bilişsel Gelişim Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 523-551.

Üniversite Öğrencileri İçin Ders Dinleme Engelleri Ölçeği

Katrancı, M., Melanlıoğlu, D. (2022). The Listening Barriers Scale for university students: A study of validity and reliability. International Journal of Progressive Education, 18(3), 165-182. https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.11.

Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlık Ölçeği

Gedik, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinde öz-duyarlık ölçeği kısa formunun psikometrik özelliklerine ilişkin bir çalışma . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 11(3) , 275-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/46720/585997

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık (Ruhsal Ve Fiziksel) Sorunları Ölçeği

Eryılmaz, A., ve Deniz, M. E. (2018, 23-27 Ekim). Üniversite Öğrencilerinin Sağlık (Ruhsal Ve Fiziksel) Sorunları Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Üstün Yetenekli Çocuk Algı Ölçeği

Dereli, F. & Yılmaz, A. (2022). Üstün Yetenekli Çocuk Algı Ölçeği’nin Geliştirilmesi . Trakya Eğitim Dergisi , 12 (2) , 675-692 .

Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencileri İçin Psiko-Sosyal Özellikler Ölçeği

Gönültaş, O. ve Tagay, O. (2020). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencileri İçin Psiko-Sosyal Özellikler Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Humanistic Perspective, 2 (2), 53-67. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hp/issue/54982/709492

Uyku Değişkenleri Anketi

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uyku Kalitesi Ölçeği

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Alpas, B. (2002). Vineland Uyum Davranış Ölçeği -araştırma formu- (VUDÖ-AF)' nun doğumdan 3 yaş 11 aylığa kadar olan Türk bebekleri için uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Alpas, B. ve Akçakın, M. (2003).Vineland Uyum Davranış Ölçeği- Araştırma Formu'nun doğumdan 47 aylığa kadar olan Türk bebekleri için uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (52), 57-71.

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri- İlişki Yapıları (YİYE-İY)

Deveci Şirin, H., & Şen Doğan, R. (2021). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS). SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211006056

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri- İlişki Yapısı (YİYE-İY)

Deveci Şirin, H., & Şen Doğan, R. (2021). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS). SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211006056

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II–Orta Çocukluk Dönemi Ölçeği

Kırımer, F., Sümer, N. ve Akça, E. (2014). Orta çocuklukta anneye kaygılı ve kaçınan bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II–Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 17(33), 45-57.

Yaş Ayrımcılığı Anketi

Erol, S., Ergun, A., Kadıoglu, H., Gur, K., Albayrak, S., Şişman, F. N., ... & Kolac, N. (2016). The Psychometric Features of the Turkish Version of the Ageism Survey and the Frequency of Ageism. International Journal of Gerontology, 10(3), 170-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijge.2015.12.002

Yaşa Bağlı Değişim Farkındalığı Ölçeği

Genç, F. Z., Yıldız, S., & Bilgili, N. (2023). Turkish adaptation and psychometric testing of the Awareness of Age-Related Change Scale. Current Psychology, 1-15.  https://doi.org/10.1007/s12144-023-05045-7

Yaşlanan Erkek Semptom Sorgulama Formu

Cangüven, Ö., Gürkan, L., Horuz, R., Albayrak, S. ve Kadıoğlu, A. (2005). Yaşlanan Erkek Semptom Sorgulama Formu Türkçe geçerlilik çalışması. Androloji Bülteni, 21, 93-98.

Yaşlanma Cinsel Bilgi ve Tutum Ölçeği

Kurt, H.A., Yılmaz, B., Alan, H., Oskay, Ü. (2022). Aging Sexual Knowledge and Attitude Scale: Turkish validity and reliability study. Journal of  Contemporary Medicine, 12 (5), 781-788.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi