TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

277 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuklar için Duygu Düzenleme Ölçeği Çocuk Formu (ÇDDÖ) ve Yetişkin Formu (ÇDDÖ-YF)

Tatlı-Harmancı, S., Güngör-Aytar, F. A. (2023). Çocuklar için Duygu Düzenleme Ölçeği Çocuk Formu (ÇDDÖ) ve Yetişkin Formunun (ÇDDÖ-YF) Türkçeye uyarlanması. Milli Eğitim Dergisi, 52(237), 71-106. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1072215

Çocuklar için Korku Ölçeği

Serim-Yıldız, B., & Erdur-Baker, Ö. (2013). Examining the cultural validity of Fear Survey Schedule for children: The contemporary fears of Turkish children and adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 174(4), 345-365. doi: 10.1080/00221325.2012.678420

Çocuklar için Mizaç Ölçeği

Özyürek, A., Gözün Kahraman & Pekdoğan, S. (2020). Temperament Scale for Children: Reliability and validity study. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 9(7), 5-12. doi: 10.35629/7722-0907010512

Çocuklar İçin Oyun ve Duygu Ölçeği (ODÖ-Ç)

Ayrancı, M., Aydın, K.M. (2022). Çocuklar İçin Oyun ve Duygu Ölçeği (ODÖ-Ç): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16 (42), 1-17. https://doi.org/10.29329/mjer.2022.541.1

Çocuklar İçin Öz Şefkat Ölçeği

Çakmak, A., Kanak, M. ve Özkubat, S. (2018). Çocuklar için öz şefkat ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies, 13(26), 295-305. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14405

Çocuklara Yönelik Ağrı Kavramı Envanteri (ÇYAKE)

Apaydin-Cirik, V., Bulut, E., Aksoy, B., Yalçin-Cömert, H. S., & Pate, J.W. (2022). The concept of pain inventory for children: The reliability and validity study of the Turkish version. Journal of Pediatric Nursing, 66 (2022), 111–119. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.05.019

Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği

Uşaklı, H. (2006). Drama temelli grup rehberliğinin ilköğretim V. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri, atılganlık düzeyi ve benlik-saygısına etkisi. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çocuklarda Perioperatif Çok Boyutlu Anksiyete Ölçeği

Çelik, S., Kurt, A., Altıntaş, S., Uçar, Ö. (2023). Children’s Perioperative Multidimensional Anxiety Scale: Turkish cross-cultural adaptation. Pediatr Anaesth, 2023 (00), 1-7. Doi:10.1111/pan.14636

Çocuklarda Uyku Ölçeği

Öner P., Barut Y., Öner Ö., Üneri Ö., Bodur Ş., Turgut S., Munir K. (2009). Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19(4), 382 – 395.

Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği

Taşkın-Gökçe, T. G., ve Kandır, A. (2020). Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 49-65. http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042252

Çocukların Beden İmajı Ölçeği

Akliman, Ç. K., Avcı, M., Avcı, İ.K. (2023). Body satisfaction and self-perception profile: Reliability and validity analyses of the Children’s Body Image Scale for Turkish Children. Children and Society, 1-17.

Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Akçakın, M. (1985). Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin tanıtımı ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 5 (18), 3-6.

Çocukların Empatik Gelişimi Ölçeği

Leana-Taşcılar, M.A., Biber, M. & Kurt, T. (2018). Kids’ Empathic Development Scale: Turkish Language Validity and Reliability.Journal of Education and Learning, 7(6).doi:10.5539/jel.v7n6p111

Çocukların Kronotip Ölçeği

Dursun, O. B., Ogutlu, H., & Esin, I. S. (2015). Turkish validation and adaptation of Children’s Chronotype Questionnaire (CCTQ). The Eurasian journal of medicine, 47(1), 56-61.

Çocukların Oyunlarına Yönelik Algıları Ölçeği

Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar, M.S. ve Özturan Sağırlı, M. (2017). Çocukların Oyunlarına Yönelik Algıları Ölçeği (ÇOYA) Türk kültürü uyarlama çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 57:107-125.

Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği

Akın, A., Şahin, M. ve Gülşen, M. (2015). Çocukluk çağı narsisizm ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 203-215. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.476

Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği

Gunay Oge, R., Pehlivan, F. Z. & Işıklı, S. (2020). Validity and reliability of the Benevolent Childhood Experiences (BCES) Scale in Turkish. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33,146-154. https://dx.doi.org/10.14744/DAJPNS.2020.00074

Çocukluk Dönemi Koruyucu Yaşantılar Ölçeği

Bayar, Ö. & Doğan, T. (2023). Çocukluk Dönemi Koruyucu Yaşantılar Ölçeği (ÇD-KYÖ): Çocuk istismarı ve ihmalinde koruyucu faktörlerin ölçülmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 68, 128-155.  https://doi.org/10.21764/maeuefd.1292407

Çocukluk Yaşantıları Ölçeği

Manap, A. (2015). Çocukluk Yaşantıları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 822-826.

Çocuklukta Onaylamayan Çevre Ölçeği

Alpay, H. E., Bellur, Z., & Aydin, A. (2018). The reliability and validity of the Invalidating Childhood Environment Scale (ICES) - Turkish version. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 40-49. doi: 10.5350/DAJPN2018310104

Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği

Özmete, E. ve Koğar, H. (2015). Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe ‘ye uyarlama çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 39-58.

Çok Boyutlu İhmalkar Davranış Ölçeği- Ergen/Genç Yetişkin Formu

Beyazıt, U., Taşçıoğlu, G., & Ayhan, A. B. (2024). The Adaptation of the Multidimensional Neglectful Behavior Scale-Adolescent/Adult Recall Form into Turkish: Validity and Reliability Studies. Children and Youth Services Review, 157, 107439.  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107439

Davranış Derecelendirme Ölçeği

Çağdaş, A. (1997). İletişim dilinin 4-5 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkileri (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Davranış Problemleri Ölçeği

Çelik-Örücü, M., Bugay, A., Tuna, M. E., Çok, F. ve Aşkar, P. (2015). Davranış Problemleri Ölçeğinin lise öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(5), 337-345.

Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği – 2

Salı, G. (2017). Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2'nin beş yaş grubu için Türk kültürüne uyarlama çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 43-61.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi