TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

184 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

DEHB Damgalama (STİGMA) ÖLÇEĞİ

Kıransal, N., & Kaya, F. (2022). Validity and reliability study of the Turkish version of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Stigma Questionnaire. Perspectives in psychiatric care, 58(3), 978-985.

Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği

Turaşlı, N. K. (2014). Validity and reliability of the DeMoulin Self-concept Developmental Scale for Turkish preschoolers. Eurasian Journal of Education Research, 55, 55-72. http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2014.55.4

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Anlar, B. ve Yalaz, K. (1996). Denver II gelişimsel tarama testi Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu el kitabı. Ankara: Meteksan Matbası.

Doğum Öncesi Annelik Beklentileri Ölçeği (DÖABÖ)

Şendil, G., Karabulut, H., Akyüz, D., Güner-Algan, A., & Yahyaoğlu, M. (2016). Turkish adaptation of the Prenatal Maternal Expectations Scale (PMES). In M.A. Icbay, H. Arslan and F. Jacobs, (Eds.), Research on social studies (pp. 223-232). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Doğum Öncesi Stres Ölçeği

Söylemez, M., & Kaya, A. (2021). Hamileliğe özgü doğum öncesi stresin çalışma hayatından ayrılma niyeti etkisinde algılanan örgütsel desteğin rolü. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 23, 71–85.

DSM-5 “Çocukluk Çağı Akut Stres Belirtileri Şiddeti Ölçeği"

Sapmaz, S. Y., Erkuran, H. O., Ergin, D., Celasin, N. S., Karaarslan, D., Ozturk, M., ... & Aydemir, O. (2017). Validity and Reliability of the Turkish Version of DSM-5" Severity of Acute Stress Symptoms--Child Age 11-17" Form. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 30(1),32-38

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Enstrümanı-Yaşlı Yetişkinler Modülü

Eser, S., Saatli, G., Eser, E., Baydur, H., & Fidaner, C. (2010). The reliability and validity of the Turkish version of the World Health Organization Quality of Life Instrument-Older Adults Module (WHOQOL-Old). Turk Psikiyatri Dergisi, 21(1), 1-10.

Duygusal Güvenlik Ölçeği

Sakız, E. (2011). Evlilik çatışması ve çocuk uyum problemleri arasındaki ilişkide duygusal güvenliğin ve anne kabul red algısının aracı rolünün incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği

Kızıldağ, S. ve Duran, A. (2017). Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği’nin Türkiye’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1696-1713.

Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu

Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N. ve Uysal, A. (2005). Ebeveyn Ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(16), 13-23.

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği

Aytaç, A., Çen, S., ve Yüceol, G. P. (2018). Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 25(3), 209-221.

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Edinburgh Demansta Beslenmeyi Değerlendirme (EdFED) Ölçeği

Uyar, F., Özmen, D., & Watson, R. (2022). The Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia (EdFED) Scale: A Turkish validity and reliability study. International Journal of Older People Nursing, e12470. http://dx.doi.org/10.1111/opn.12470

Edmonton Kırılganlık Ölçeği

Aygör-Eskiizmirli, H., Fadıloğlu, Ç., Şahin, S., Aykar-Şenuzun, F., & Akçiçek, F. (2018). Validation of Edmonton Frail Scale into elderly Turkish population. Archives of Gerontology and Geriatrics, 76, 133-137. https://doi.org/10.1016/j.archger.2018.02.003

Ego Kimlik Süreci Ölçeği

Arslan, E. ve Arı, R. (2008). Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 75-80.

Ego-santrik Düşünce Ölçeği

Yılmaz, E. (2002). Ön-ergenlerde (13-14 yaş) ego-santrik düşüncenin denetim odağı ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Emeklilik Doyum Envanteri

Bozoğlan, B. (2015). Validation of the Turkish version of the Retirement Satisfaction Inventory. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 18(3), 224-230.

Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği

Aslan, S. ve Güven, M. (2009). Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği'nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(3),123-128.

Ergen Boyun Eğiciliği Ölçeği

Yılmaz, A. S. (2020). Ergenlerde kişilerarası problem çözme ve ergen boyun eğiciliği arasındaki ilişki: Anne baba güvenliği üs aracı rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Ergen Yaşam Tarzı Profili Ölçeği

Ardic, A., & Esin, M. N. (2015). The Adolescent Lifestyle Profile scale: reliability and validity of the Turkish version of the instrument. Journal of Nursing Research, 2(1), 33-40. doi:10.1097/jnr.0000000000000052

Ergenler için algılanan beden okuryazarlığı ölçeği

Yılmaz, A., & Kabak, S. (2021). Perceived Physical Literacy Scale for Adolescents (PPLSA): Validity and reliability study. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(1), 159-171. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.159

Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği

Çelik, E. (2015). Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 42-51. http://dx.doi.org/ 10.19126/suje.52806

Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeği

Ilgaz, H. (2015). Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 14(3), 874-884. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.75608

Ergenler İçin Öz Düzenleme Ölçeği

Kaşıkcı, F., & Öğülmüş, S. (2023). Development of Self-Regulation Scale for Adolescents. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 56 (1), 56-92 . https://doi.org/10.30964/auebfd.1190039

Ergenler İçin Sağlıklı Yaşam Biçimi İnançları Ölçeği

Kaya, B. (2018). Ergenler için Sağlıklı Yaşam Biçimi İnançları Ölçeğinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi