TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Balcık, G. (2011). 5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan: Gülcan Gül Balçık


Yıl: 2011


Kaynak Adı: 5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin Geliştirilmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Marmara Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Gülcan Gül Balcık


İletişim: gulcan_balcik@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: Kendini yönetme davranışı


Alt Boyutlar: Kendine ve Çevresine Özen Gösterme, Kendini İfade Etme, Kendini ve Eşyalarını Koruma, Kişiler Arası İletişim, Özbakım/ giyinme, Özbakım/Temizlik, Yetişkinden ayrılma ve acil durumlarla başedebilme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

40 maddeden oluşmaktadır.
Çevresindeki eşyaları özenli kullanır. (kendine ve çevresine özen gösterme-14 m)
Yatma zamanı geldiğinde uygun olan giyeceği (pijama gecelik) giyer. ( Özbakım/ giyinme- 5-m)
“Hayır” demesi gerektiği durumlarda “ hayır” diyebilir. ( Kendini ifade etme- 6 m)
Ellerini (sabun kullanarak) yardım almadan yıkar. ( Özbakım/ temizkik- 3 m)
Yetişkin gözetiminde (bakkala, parka gitme gibi) kısa mesafelerde yetişkinden ayrılır. ( Yetişkinden ayrılma ve acil durumlarla başedebilme- 3 m)
Kendi eşyalarını koruma -3 m


Kimlere Uygulanabilir: 5 yaşındaki çocuklar


Derecelendirme: 5'li likert (1= hiçbir zaman, 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Alınabilecek en yüksek puan 200, en düşük puan ise 40’tır


Ölçek Değerlendirmesi:

Ankette en düşük puanı alan çocuk kendini yönetme davranışını kazanmış olduğunu göstermektedir. En yüksek puan alan çocuk ise kendini yönetme davranışını kazanabilmesi için desteklenmesi gerekmektedir


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alfa katsayısının ,90 (p< ,001), Split-Halves katsayısının ,88 ( p< ,001) olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi