TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

277 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yaşlanma Semantik Diferansiyel Ölçeği

Aydoğmuş, M. (2021). Adaptation of the Aging Semantıc Differential Scale into Turkish. Türk Geriatri Dergisi, 24(2), 255 – 263. 10.31086/tjgeri.2021.222o

Yaşlar ve Çağlar Ölçekleri

Kapci, E. G., Kucuker, S., & Uslu, R. I. (2010). How applicable are ages and stages questionnaires for use with Turkish children?. Topics in Early Childhood Special Education, 30(3), 176-188.

Yaşlı Bireyler İçin Çok Boyutlu Gözlem Ölçeği

Soygür, H., Duyan, V., Hasgül, E., & Adıbatmaz, M. (2017). Turkish adaptation study of Multidimensional Observation Scale for elderly subjects. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(3), 171-185.

Yaşlı Bireylerde Düşme Korkusuna Bağlı Kaçınma Davranışı Anketi

Acaröz-Candan, S., Demircioğlu, A., & Şahin, Ü. K. (2020). Cross-cultural adaptation and psychometric properties of The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire in Turkish community-dwelling Older Adults. Disability and Rehabilitation, 1–8. https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1734674

Yaşlı Bireylerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Ölçeği

Demirdis, E., & Celik, S. B. (2013). Older People's Pyshological Counseling and Guidance Needs Scale: Validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 652-657.

Yaşlı Bireylerle Çalışma İstekliliği Ölçeği

Akpınar-Söylemez, B., Akyol, M. A., Özgül, E., Küçükgüçlü, Ö., Tan, S. G., & Soysal, P. (2022). Willingness to Work With Elderly People Scale for medical and nursing students: Cross cultural adaptation and psychometric validation. Educational Gerontology, 48(12), 610-622. https://doi.org/10.1080/03601277.2022.2063624

Yaşlı Dostu Şehir ve Toplumlar Anketi (AFCCQ-TR)

Özer, Z., Bahçecioğlu-Turan, G., & Teke, N. (2022). Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire: A research on Turkish validity and reliability.  Archives of Environmental & Occupational Health, 1–10. https://doi.org/10.1080/19338244.2022.2061397

Yaşlılar için Beslenme Formu (NUFFE-TR)

Kamarlı-Altun, H., Suna, G., & Ciftci, S. (2022). Turkish adaptation of Nutritional Form for the Elderly: A methodological study. Turkiye Klinikleri J Health Sci, 7(4), 1135-42. DOI: 10.5336/healthsci.2022-91423

Yaşlılar İçin Evde Sağlık Bakımı İhtiyacı Ölçeği

Gökler, M., Ünal, E., Aydın, R., Metintafi, S., Ifiıklı, B., Önsüz, M. (2015). Developing A Home Health Care Need Scale For The Elderly. Türk Geriatri Dergisi, 18(3), 231 – 237.

Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği

Ayvat, E., Kılınç, M., & Kırdı, N. (2017). The Turkish version of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): its cultural adaptation, validation, and reliability. Turkish Journal of Medical Sciences, 47, 908-915. doi:10.3906/sag-1605-7

Yaşlılar için Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Pehlivanoğlu, E. F. Ö., Özkan, M. U., Balcıoğlu, H., Bilge, U., ve Ünlüoğlu, İ. (2018). Yaşlılar için Yaşlılar için Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirliği. Ankara Medical Journal, 18(2), 219-223.

Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği

Akgül, H. ve Yeşilyaprak, B. (2015). Yaşlılar için Yalnızlık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1), 34-45.

Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi

Ersoz-Huseyinsinoglu, B., Tufekcioglu, Z., Birinci, T., & Demirdag, F. (2021). The reliability and validity of the Turkish Version of the Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly. Journal of geriatric physical therapy, 44(2), E132-E137.

Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği

Şişman, F. N. ve Kutlu, Y. (2016). Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(1), 25-33.

Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği

Şişman, F. N. (2011). Yaşlı bireylerin bilişsel durumunu geliştirmede Roy Adaptasyon Modeline temellenen hemşirelik bakımının etkinliği (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği (YUGDÖ)

Şişman, F. N. ve Kutlu, Y. (2016). Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(1), 25-33.

Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (CASP-19)

Türkoğlu N, Adıbelli D. (2014). Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (CASP-19) Türk Toplumuna Adaptasyonu Akademik Geriatri Dergisi, 26: 98-105

Yaşlılık Dönemi Korkusu Ölçeği

Kara, H. Z., Akyüz, İ., Kutlu, İ., Şahin, Y. (2023). Yaşlılık Dönemi Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Sağlık Dergisi, 3 (1), 112-126.

Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Otrar, M. (2016). Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyoloji Dergisi, 36(2), 527-550. DOI 10.16917/iusosyoloji.292680

Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeği

Kesici, Ş. (2008). Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması: Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 493-500.

Yenidoğan Bebeklerde Akut Ağrı Değerlendirme Ölçeği (NIAPAS)

Kanbur, B.N., Mutlu, B., Salihoğlu, Ö. (2021). Validity and reliability of the Neonatal Infant Acute Pain Assessment Scale (NIAPAS) in Turkish: Prospective study. Sao Paulo Medical Journal, 139 (4), 305-311. Doi: 10.1590/1516-3180.2020.0721.R1.23122020.

Yerinde Yaşlanma Ölçeği

Kalınkara, V., & Kapıkıran, Ş. (2017). Yerinde Yaşlanma Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 10(2), 54-66.

Yetişkin Eğitimi Analiz Ölçeği

Dilbaz, E. & Bayrak, C. (2021). Yetişkin Eğitimi Analiz Ölçeği Kursiyer Formunun Geliştirilmesi ve Kursiyer Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (42) , 5345-5377 . DOI: 10.26466/opus.901823

Yetişkin Oyuncak Öykü Tamamlama Testi

Uluç, S. ve, Kahya, Y. (2020). Güvenli yer senaryolarının değerlendirilmesinde oyuncak öykü tamamlama testi’nin yetişkinlere uyarlanması: güvenirlik ve geçerliğe ilişkin bir ön-çalışma. Nesne Dergisi, 8(17), 233 – 253. https://doi.org/10.7816/nesne-08-17-06

Yükseköğretimde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (YÖMÖ-Ü)

Erduran-Tekin, Ö. (2023). Adaptation of Motivation for Learning in Higher Education Scale (EMAPRE-U) to Turkish, E-International Journal of Educational Research, 14(3), 34-51. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1252283

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi