TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

277 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beliren Yetişkinlik Ölçeği

Uzun, B.N., Aygar Bakır, B., Sezgin, M. & Topuz Gül, A. (2019). Beliren Yetişkinlik ölçeği'nin cinsiyete ve yaş gruplarına göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 683-694. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985.

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Bilgi ve Tutum Ölçeği

Akça, K., & Kurudirek, F. (2023). Development of the Individualised Developmental Care Knowledge and Attitude Scale. Applied Nursing Research, 72, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2023.151697

Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)

Angın, E. D., Arı, R., Deniz, M. E. ve Hamarta, E. (2016). Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)’nun 60- 71 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 73-83.

Brunet Lézine gelişim ölçeği

Kayaalp, L. , Aygölü, F. , Alsancak, B. , Düzen, E. & Doğangün, B. (2010). Brunet Lézine gelişim ölçeği Türkiye uyarlaması: Normlar geçerlik ve güvenirlik Özgün Araştırma. Türk Pediatri Arşivi, 45(2), 86-95. https://doi.org/10.4274/tpa.45.86

Brunet-Lezine Gelişim Ölçeği

Kayaalp, L., vd. (2010). Brunet-Lezine gelişim ölçeği Türkiye uyarlaması: Normlar, geçerlik ve güvenirlik. Türk Pediatri Arşivi, 45(2), 86 – 95.

Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2 (TGMD‐2)

Boz, M. ve Güngör-Aytar, A. (2012). Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk çocuklarına uyarlama çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,12, 17‐24.

Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği

Adagideli, F. H., Ural, O., Polat, Ö. (2019). Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1) , 39-52.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

Sezgin, E. ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 702-718.

Çocuk Davranış Listesi Kısa Formu

Akın-Sarı,, B., İşeri, E., Yalçın, Ö., Akın-Aslan, A. ve Şener, Ş. (2012). Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun Türkçe güvenilirlik çalışması ve geçerliliğine ilişkin ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(3), 135–143.

Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G. (2017). The role of chıldren’s behavioral skills in predicting early academic skills. The Journal of International Social Research, 10(49), 432-441.

Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Sübaşı, G. ve Şehirli, N. (2010). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği' nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 789-804.

Çocuk Gelişimi Değerlendirme Ölçeği

Apaydın Demirci, Z., & Arslan, E. (2020). Teacher adaptation of Child Development Assessment Scale (CDAS) into Turkish and evaluation of development of 5-years-old children. Psycho-Educational Research Reviews, 9(2), 48-66.

Çocuk Gelişimini Değerlendirme Ölçeği

Demirci, Z. A. & Arslan, E. (2020). Teacher adaptation of child development assessment scale (CDAS) into Turkish and evaluation of development of 5-years old children. Psycho-Educational Research Reviews, 9 (2), 48-66.

Çocuk Kol Rehabilitasyon Ölçeği

Altın, FN ve Tarsuslu Şimşek, T. (2022). Çocuk kol rehabilitasyon ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 9(2), 142-151 . DOI: 10.15437/jetr.902418

Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı- Öğretmen Formu

Bolattaş Gürbüz, F. ve Deniz, Ü. (2017). Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 467- 474.

Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği

Halman-Kara, P. (2022) Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği (Tez No. 755175) [Doktora tezi,  İstanbul Arel Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çocuk ve Ergenler İçin Uyku Yoksunluğu Ölçeği

Kandemir, M., Bozdemir, E., Hayran, Y., Tonga, Z., & Kandemir, A. (2021). Sleep Deprivation Scale for Children and Adolescents. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(1), 48-61. https://doi.org/10.47157/jietp.875187

Çocuk Ve Ergenlerde Yaşam Amacı Belirleme Ölçeği

Aldemir, A. ve Demir, Y. (2022). Çocuk Ve Ergenlerde Yaşam Amacı Belirleme Ölçeği (Çeyabö) geliştirme ve bir model çalışması. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 146-167.

Çocuk ve Gençlerde Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-Revizyon

Kuru, N., Ungar, M., & Akman, B. (2023). Child refugee’s social skills and resilience: Moderating effects of time in refugee camp, parental education, and preschool attendance. Infant and Child Development, 32(4), e2424.

Çocuk Yaşam Stilleri Ölçeği

Özpolat, A.R., İşgör, İ.Y., Akbaba, S.,ve Yiğit, A. (2013). Psychometric features of Children Life Styles Inventory. World Journal of Education, 3(2), 50-58.

ÇOCUK-ERGEN MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ

Yıldırım, O. & Balcı Çelik, S. (2022). Çocuk-ergen mükemmeliyetçilik ölçeği – kısa form: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(1) , 1-19 . DOI: 10.17679/inuefd.858685

Çocuklar İçin Çevre Ölçeği

Koçak Tümer, N., B., & Temel, Z., F. (2021). Development Of Environmental Scale For Children, Kastamonu Education Journal, 29(4), 11-21, 29(4), 11 – 21. .https://doi.org/10.24106/kefdergi.789396

Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği

Şişman, F. N., Ergün, A. & Sezer Balcı, A. (2021). Psychometric properties of the Turkish version of the behavior assessment for children (BAC) scale. Current Psychology 40: 5678–5690. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02098-4

Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeği

Kaçmaz C. , Cumurcu B. , Çelik O. T. (2023). Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik analizi. Bağımlılık Dergisi, 24 (4), 495-506. https://doi.org/10.51982/bagimli.1261063

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi