TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

184 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G. (2017). The role of chıldren’s behavioral skills in predicting early academic skills. The Journal of International Social Research, 10(49), 432-441.

Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Sübaşı, G. ve Şehirli, N. (2010). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği' nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 789-804.

Çocuk Gelişimi Değerlendirme Ölçeği

Apaydın Demirci, Z., & Arslan, E. (2020). Teacher adaptation of Child Development Assessment Scale (CDAS) into Turkish and evaluation of development of 5-years-old children. Psycho-Educational Research Reviews, 9(2), 48-66.

Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı- Öğretmen Formu

Bolattaş Gürbüz, F. ve Deniz, Ü. (2017). Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 467- 474.

Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği

Halman-Kara, P. (2022) Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği (Tez No. 755175) [Doktora tezi,  İstanbul Arel Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çocuk ve Ergenler İçin Uyku Yoksunluğu Ölçeği

Kandemir, M., Bozdemir, E., Hayran, Y., Tonga, Z., & Kandemir, A. (2021). Sleep Deprivation Scale for Children and Adolescents. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(1), 48-61. https://doi.org/10.47157/jietp.875187

Çocuk Yaşam Stilleri Ölçeği

Özpolat, A.R., İşgör, İ.Y., Akbaba, S.,ve Yiğit, A. (2013). Psychometric features of Children Life Styles Inventory. World Journal of Education, 3(2), 50-58.

Çocuklar için Korku Ölçeği

Serim-Yıldız, B., & Erdur-Baker, Ö. (2013). Examining the cultural validity of Fear Survey Schedule for children: The contemporary fears of Turkish children and adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 174(4), 345-365. doi: 10.1080/00221325.2012.678420

Çocuklar için Mizaç Ölçeği

Özyürek, A., Gözün Kahraman & Pekdoğan, S. (2020). Temperament Scale for Children: Reliability and validity study. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 9(7), 5-12. doi: 10.35629/7722-0907010512

Çocuklara Yönelik Ağrı Kavramı Envanteri (ÇYAKE)

Apaydin-Cirik, V., Bulut, E., Aksoy, B., Yalçin-Cömert, H. S., & Pate, J.W. (2022). The concept of pain inventory for children: The reliability and validity study of the Turkish version. Journal of Pediatric Nursing, 66 (2022), 111–119. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.05.019

Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği

Uşaklı, H. (2006). Drama temelli grup rehberliğinin ilköğretim V. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri, atılganlık düzeyi ve benlik-saygısına etkisi. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği

Taşkın-Gökçe, T. G., ve Kandır, A. (2020). Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 49-65. http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042252

Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Akçakın, M. (1985). Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin tanıtımı ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 5 (18), 3-6.

Çocukların Empatik Gelişimi Ölçeği

Leana-Taşcılar, M.A., Biber, M. & Kurt, T. (2018). Kids’ Empathic Development Scale: Turkish Language Validity and Reliability.Journal of Education and Learning, 7(6).doi:10.5539/jel.v7n6p111

Çocukların Kronotip Ölçeği

Dursun, O. B., Ogutlu, H., & Esin, I. S. (2015). Turkish validation and adaptation of Children’s Chronotype Questionnaire (CCTQ). The Eurasian journal of medicine, 47(1), 56-61.

Çocukların Oyunlarına Yönelik Algıları Ölçeği

Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar, M.S. ve Özturan Sağırlı, M. (2017). Çocukların Oyunlarına Yönelik Algıları Ölçeği (ÇOYA) Türk kültürü uyarlama çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 57:107-125.

Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği

Akın, A., Şahin, M. ve Gülşen, M. (2015). Çocukluk çağı narsisizm ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 203-215. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.476

Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği

Gunay Oge, R., Pehlivan, F. Z. & Işıklı, S. (2020). Validity and reliability of the Benevolent Childhood Experiences (BCES) Scale in Turkish. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33,146-154. https://dx.doi.org/10.14744/DAJPNS.2020.00074

Çocukluk Yaşantıları Ölçeği

Manap, A. (2015). Çocukluk Yaşantıları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 822-826.

Çocuklukta Onaylamayan Çevre Ölçeği

Alpay, H. E., Bellur, Z., & Aydin, A. (2018). The reliability and validity of the Invalidating Childhood Environment Scale (ICES) - Turkish version. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 40-49. doi: 10.5350/DAJPN2018310104

Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği

Özmete, E. ve Koğar, H. (2015). Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe ‘ye uyarlama çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 39-58.

Davranış Derecelendirme Ölçeği

Çağdaş, A. (1997). İletişim dilinin 4-5 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkileri (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Davranış Problemleri Ölçeği

Çelik-Örücü, M., Bugay, A., Tuna, M. E., Çok, F. ve Aşkar, P. (2015). Davranış Problemleri Ölçeğinin lise öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(5), 337-345.

Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği – 2

Salı, G. (2017). Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2'nin beş yaş grubu için Türk kültürüne uyarlama çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 43-61.

Değerlerin Belirlenmesi Testi

Cesur, S. ve Topçu, M. S. (2010). Değerlerin Belirlenmesi Testinin güvenirlik ve geçerlik çalışması ve yaş, eğitim, cinsiyet ve ebeveyn eğitiminin ahlaki gelişim ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1657-1696.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi