TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kılıç, Ş., Kumandaş, H. (2017). Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,18(2),169-178


Geliştiren/Uyarlayan
Şükran Kılıç


Yıl
2017


Kaynak Adı
Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması


Dergi
Anadolu Psikiyatri Dergisi


Cilt
18


Sayı
2


Sayfa Aralığı
169-178


Link:
http://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=230048


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.5455/apd.230048


Sorumlu Yazar
Şükran KILIÇ


İletişim
kilic.sukran@gmail.com


Ölçülen Özellikler
anne baba, çocukların olumlu ve olumsuz duyguları


Alt Boyutlar
Anne-bana ilgisi, Değişmezlik, Kontrol, Manipülasyon, Öfkenin Bedeli, Özerklik, pozitifliğin bedeli


Kimlere Uygulanabilir
0-18 Yaş Arası Çocuğa Sahip Yetişkinler


Derecelendirme
6'lı derecelendirme


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Ölçeği geliştiren yazarlardan Türkçeye uyarlanması ile ilgili izin alındıktan sonra ölçek uyarlama çalışmanın aşamalardan biri olan anlamsal eşdeğerliğin sağlanması işlemi,39 çeviri ve tekrar çeviri40 için ölçek, iyi derecede İngilizce bilen, gelişim psikolojisi, çocuk gelişimi ve okul öncesi alanlarındaki dört akademisyen tarafından Türkçeden İngilizceye çevrilmiştir. Oluşturulan Türkçe form öncekinden farklı dört akademisyen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Türkçe ve İngilizce çeviriler bir araya getirilerek hepsinin ortak yönleri aranmıştır. Ölçeğin Türkçe ve İngilizce formu kapsam geçerliliğinin sağlanmasına yönelik olarak anlamsal, kavramsal ve deneyimsel eşitlik incelemesi için en az doktora derecesine sahip beş uzman ve akademisyenden görüş alınmış ve ölçeğe son hali verilmiştir.
Ölçeğin, Türkçe ve İngilizce formları ana dili Türkçe olan ve iyi düzeyde İngilizce bilen bir grup anne-baba (s=25) tarafından bir hafta ara ile doldurulmuştur. Türkçe ve İngilizce ölçekten alınan toplam puanlar arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı sonucu ölçeğin dil eşdeğerliği 0.96 olarak hesaplanmıştır ve dil geçerliliğinin olduğu kabul edilmiştir.


Geçerlik

iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa), test-tekrar test değerleri ve madde toplam korelasyonları kullanılmıştır


Güvenirlik

Ölçme aracının güvenilirliğini değerlendirmek ve yapı geçerliğini incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Anne-babanın cinsiyetine dayalı ölçme değişmezliği yapısal, metrik ve skalar değişmezliği hesaplanarak analiz
edilmiş;


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi