TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=230048


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kılıç, Ş., Kumandaş, H. (2017). Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,18(2),169-178


Geliştiren/Uyarlayan: Şükran Kılıç


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması


Dergi: Anadolu Psikiyatri Dergisi


Cilt: 18


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 169-178


DOI: 10.5455/apd.230048


Sorumlu Yazar: Şükran KILIÇ


İletişim: kilic.sukran@gmail.com


Ölçülen Özellikler: anne baba, çocukların olumlu ve olumsuz duyguları


Alt Boyutlar: Anne-bana ilgisi, Değişmezlik, Kontrol, Manipülasyon, Öfkenin Bedeli, Özerklik, pozitifliğin bedeli


Kimlere Uygulanabilir: 0-18 Yaş Arası Çocuğa Sahip Yetişkinler


Derecelendirme: 6'lı derecelendirme


Çeviri Süreci:

Ölçeği geliştiren yazarlardan Türkçeye uyarlanması ile ilgili izin alındıktan sonra ölçek uyarlama çalışmanın aşamalardan biri olan anlamsal eşdeğerliğin sağlanması işlemi,39 çeviri ve tekrar çeviri40 için ölçek, iyi derecede İngilizce bilen, gelişim psikolojisi, çocuk gelişimi ve okul öncesi alanlarındaki dört akademisyen tarafından Türkçeden İngilizceye çevrilmiştir. Oluşturulan Türkçe form öncekinden farklı dört akademisyen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Türkçe ve İngilizce çeviriler bir araya getirilerek hepsinin ortak yönleri aranmıştır. Ölçeğin Türkçe ve İngilizce formu kapsam geçerliliğinin sağlanmasına yönelik olarak anlamsal, kavramsal ve deneyimsel eşitlik incelemesi için en az doktora derecesine sahip beş uzman ve akademisyenden görüş alınmış ve ölçeğe son hali verilmiştir.
Ölçeğin, Türkçe ve İngilizce formları ana dili Türkçe olan ve iyi düzeyde İngilizce bilen bir grup anne-baba (s=25) tarafından bir hafta ara ile doldurulmuştur. Türkçe ve İngilizce ölçekten alınan toplam puanlar arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı sonucu ölçeğin dil eşdeğerliği 0.96 olarak hesaplanmıştır ve dil geçerliliğinin olduğu kabul edilmiştir.


Geçerlik:

iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa), test-tekrar test değerleri ve madde toplam korelasyonları kullanılmıştır


Güvenirlik:

Ölçme aracının güvenilirliğini değerlendirmek ve yapı geçerliğini incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Anne-babanın cinsiyetine dayalı ölçme değişmezliği yapısal, metrik ve skalar değişmezliği hesaplanarak analiz
edilmiş;


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi