TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ahlâki Yargı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1rokiQtgTuJH7aC-Bowh5jncT_MFOHWRMDTOsj5C_NUJ


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Sözer-Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin Piaget`in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan: Aylin Sözer Çarpan


Yıl: 2005


Kaynak Adı: 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin Piaget`in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Marmara Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


İletişim: aylinsozer@aydin.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Çocukların Ahlaki Yargı Düzeyi


Alt Boyutlar: Ailenin ekonomik durumu, Anne Öğrenim Durumu, Cinsiyet, Kaçıncı Çocuk, Kardeş sayısı, Kardeşi olup olmama, Yaş


Kimlere Uygulanabilir: 3-11 yaş arası çocuklar


Ölçek Değerlendirmesi:

İstatistiksel Áˆz ̧mlemelere geÁilmeden ˆnce, demografik değişkenler gruplandırılmış, ardından ˆğrencilere uygulanan ˆlÁek (Ahlaki Yargı ÷lÁeği) puanlanmıştır. Demografik ˆzellikleri betimleyici frekans ve y ̧zde dağılımları Áıkarılmış, sonra ˆlÁeğin tanımlayıcı sonuÁlarında x , Medyan, Mod, ss, F, ranj, y ̧zdelik, maksimum ve minimum değerleri saptanmıştır.


Geçerlik:

Oluşturulan Ahlaki Yargı ÷lÁeği Likert tipi bir ˆlÁektir, ˆlÁeğin geÁerliliği ve
g ̧venilirliği sınanmıştır.


Güvenirlik:

testin g ̧venirliğini (iÁ tutarlılık) belirlemek ̧zere yapılan analizlerde, Cronbach Alfa değeri .6946 olarak bulunmuştur. G ̧venirliği belirlemek ̧zere yapılan diğer analizlerde de Spearman Brown değeri .6611; Guttman değeri de .6137 olarak hesaplanmıştır. Alfa değeri en y ̧ksek değer olarak belirlenmiştir. Alfa değerine gˆre ˆlÁeğin g ̧venilir olduğu kabul edilebilir. Ancak alfa değerinin sınırda gˆr ̧lmesi ˆlÁeğin madde sayısının azlığından kaynaklanmış olabilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi