TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Akman, Y. (1994). Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 13-18.


Geliştiren/Uyarlayan
Yasemin Akman


Yıl
1994


Kaynak Adı
Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği


Dergi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi


Cilt
2


Sayı
1


Sayfa Aralığı
13-18


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/anaokulu-ogrencileri-ayrilik-kaygisi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Yasemin Akman


İletişim
pdrder@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Ayrılık Kaygısı, Okula Uyum Sorunları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Öğretmen ve anne-baba formları olmak üzere iki ayrı formdan oluşan, toplam 50 maddelik bir ölçektir. Öğretmen formunda 25 madde, anne-baba formunda da 25 madde yer almaktadır.
Öğretmen Formundan Örnek: 1.madde= Sürekli olarak anne ya da babasının ne zaman geleceğini soruyor.
Anne-Baba Formundan Örnek: 3.madde= Sürekli olarak ertesi gün okula gitmek istemediğini söylüyor.


Kimlere Uygulanabilir
Anaokulu Öğretmenleri, Çocuğu Anaokuluna Giden Anne-Babalar


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiçbir zaman - 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması

Maddelere verilen dereceler toplanarak, bireysel puan elde edilir. Formlardan elde edilen bireysel puanlar madde sayısına bölünerek, bu formlardaki ayrılık kaygısı puanı elde edilmekte ve elde edilen bu iki ayrı puan toplanarak tek bir ayrılık kaygısı puanına dönüştürülmektedir. Ölçekten elde edilebilecek ayrılık kaygısı puanı 2 ile 10 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Yapı geçerliği hakkında bilgi edinmek için uzman kanısına başvurulmuştur. Ölçüt geçerliliği hakkında istatiksel yönden fikir edinmek amacıyla yapılan izleme çalışmasının sonucu t.001=4.35 olarak bulunmuştur. Benzer ölçekler geçerliliği sonucu .62 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin her birinin madde geçerlilikleri hakkında fikir edinmek amacıyla puan dağılımında, ayrılık kaygısı ''yüksek'' ve ''düşük'' iki grup karşılaştırılmıştır.


Güvenirlik

İç tutarlığı gösteren testi yarılma güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin her birinin güvenirliği hakkında da bir fikir edinmek amacı ile, her maddenin ait olduğu formdan elde edilen toplam puanla arasındaki korelasyonlar saptanmıştır. Öğretmen formundaki korelasyon katsayıları .35-.92 arasında, anne-baba formundaki maddelerin ise .36-.92 arasında değiştiği görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi