TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının bilimsel araştırmalarda kullanılması için sorumlu yazara araştırmanın amacı ile bilgi notu içeren bir e-posta gönderilerek izin alınması zorunludur.


Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34142914/


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Yalçin Irmak, A., Çelikkalp, Ü., Özdemir Aydin, G., Metinoglu, M. (2021). Development and validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(11), 25–32. doi:10.3928/02793695-20210527-02.


Geliştiren/Uyarlayan: Aylin Yalçın Irmak, Ülfiye Çelikkalp, Gülsün Özdemir Aydın, Meryem Metinoğlu


Yıl: 2021


Kaynak Adı: Development and Validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form.


Dergi: Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services


Cilt: 59


Sayı: 11


Sayfa Aralığı: 25–32


DOI: 10.3928/02793695-20210527-02.


Sorumlu Yazar: Aylin Yalçın Irmak


İletişim: ayalcin@nku.edu.tr


Ölçülen Özellikler: internet oyunu oynama bozukluğu


Alt Boyutlar: Tek Alt Boyut


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

1. Dijital oyun oynamak için her fırsatı değerlendirir.

2. Sürekli bir sonraki oyunu ne zaman ve ne kadar oynayacağının hesabını/pazarlığını yapar

3. Oyun oynaması yasaklandığı/sonlandırıldığı zaman duygu durumunda değişimler (sinirli, kaygılı, hüzünlü vb.) olur.

4. Oyun oynaması yasaklandığı/sonlandırıldığı zaman bu yasağın kaldırılması için ısrarcı olur (zorlar, farklı yollar dener vb).

5. Oyun oynamak için harcadığı zamanı giderek arttırma eğilimindedir

6. Oyun oynamayı sonlandırması istendiğinde ‘oyunun en önemli yerindeyim biraz sonra bırakacağım’ söylemleri giderek artar/ tekrarlanır.

7. Oyun oynama süresi ve sıklığını azaltacağına dair kişilere verdiği sözü tutamaz.

8. Oyun oynamayı kontrol etmeye veya durdurmaya çalışsa bile başarısız olur.

9. Oyun oynamayı diğer aktivitelerden (arkadaşları ile oynama, resim yapma, kitap okuma vb.) daha çok tercih eder.

10. Oyun dışında başka faaliyetleri yaparken ilgisiz ve isteksiz davranır.

11. Yakın çevresindeki kişilerle (aile, arkadaş, öğrenmen vb.) sorunlar yaşamasına rağmen oyun oynamaya devam eder.

12. Psikolojik sağlık sorunları (agresyon, uyku, odaklanma problemleri, depresyon vb.) yaşamasına rağmen oyun oynamaya devam eder.

13. Oyun oynama süresi ve sıklığı ile ilgili yakın çevresindekilere yalan söyler.

14. Başka faaliyet yapacağını belirtmiş olmasına rağmen oyun oynar.

15. Olumsuz bir duygu durumdan (çaresizlik, suçluluk, kaygı vb.) kaçmak için oyun oynamayı tercih eder.

16. Olumsuz bir duygu durum ile karşılaştığında oyun oynamak onu geçici olarak rahatlatır.

17. Oyun oynaması nedeni ile sorumluluklarını ihmal eder.

18. Oyun ile meşguliyetin bir sonucu olarak önceki sahip olduğu fırsatları (kişilerarası ilişkileri, mesleki fırsatları, okul başarısı vb) riske atar veya kaybeder.Kimlere Uygulanabilir: 10-19 yaş arası çocuğu bulunan ailelere


Derecelendirme: 1-5 aralığında (1=hiçbir zaman, 5=her zaman) puanlanmaktadır


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 18 ile 90 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçek beşli likert tiptedir ve 1-5 aralığında (1=hiçbir zaman, 5=her zaman) puan (aralık: 18-90) almaktadır. Toplam puanın yükselmesi daha yüksek dereceli oyun oynama bozukluğunun göstergesidir. Tanı açısından ölçekte bulunan 18 maddeden 10’nun veya daha fazlasının “her zaman” (5 puan) olarak yanıtlanması internet oyunu oynama bozukluğu riskinin tanılanması için kabul edilen kestirim düzeyidir.Geçerlik:

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği'nin madde-toplam puan korelasyonları r=0.67 ile r=0.81 arasında bulunmuştur. Korelasyon katsayıları istatistiksel olarak pozitif yönde ve ileri düzeyde anlamlı idi (p<0.001). Ölçeğin toplam Cronbach Alfa değeri α=0.963 bulundu.

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği'nin test-tekrar test güvenirliği, aynı katılımcı grubuna 3 hafta ara ile zaman içindeki puan kararlılığını değerlendirmek için iki kez uygulandı ve olumlu yönde (r=0.80), ileri düzeyde anlamlı ilişki bulundu (p<0.001). Ayrıca test tekrar test (test-retest) sonucunda elde edilen toplam ölçek puan ortalamaları t-testi ile karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).Güvenirlik:

Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) göre, tek boyuttan oluşan ölçek toplam varyansın %61.7’sini açıkladı ve faktör yükleri 0.706 ile 0.845 arasında değişti. Uyum indeksi değerleri x2=269.36, p=0.00, df= 135, CFI =0.98, RMSEA = 0.076, AGFI = 0.81, GFI = 0.85, SRMR = 0.059, x2/df ratio =1.99 bulundu ve iyi uyum modelini destekledi.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi