TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Ortaokul Öğrencileri

153 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Etkin Katılım Ölçeği

Düvenç, H. (2015). Etkin Katılım Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 255-267.

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği (FÖZRAY)

Yaman, S. ve Köksal, M. S. (2014). Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(3), 119-142.

Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.

Fen ve Teknoloji Dersi Bilimsel Tutum Ölçeği

Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersi Bilimsel Tutum Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Journal of Turkish Science Education, 6(2), 43-54.

Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Kaygı Ölçeği

Kağıtçı, B. ve N. İzzet Kurbanoğlu. (2013). Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 98-107.

Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğrenci Ödev Ölçeği

Deveci, İ. ve Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 159-184.

Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen Ödev Ölçeği

Deveci, İ. ve Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 159-184.

Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Veli Ödev Ölçeği

Deveci, İ. ve Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 159-184.

Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği

Keçeci, G. ve Kırbağ-Zengin, F. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), 143-168.

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği

Koyunlu Unlu, Z., Dokme, I., & Unlu, V. (2016). Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36,http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.2

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeği

Yılmaz, H., Yiğit-Koyunkaya, M., Güler, F. ve Güzey, S. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.

Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A. İ., ve Helvacı, E. (2002). Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(125), 3-7.

Gerçek Yaşam Durum Senaryolarıyla Bilişim Etiği Ölçeği

Arıkan, Y. D. ve Duymaz, S. H. (2014). Gerçek Yaşam Durum Senaryolarıyla Bilişim Etiği Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 318-337.

Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Bekdemir, M., & Duran, M. (2012). İlköğretim Öğrencileri İçin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.

Hoşgörü Eğilim Ölçeği

Çalışkan, H. ve Sağlam, H. İ. (2012). Hoşgörü eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1431-1446.

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Kır, R. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

İnsan Hakları Tutum Ölçeği

Aras, H. 2000 Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde öğrencilere insan hakları ile ilgili tutumların kazandırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu

Avcıoğlu, H. ve Akçamete, G. (1996). Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formunun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 56-67.

Kariyer Keşfi Sonuç Beklentileri Ölçeği

Sarı, S. V., Camadan, F. (2021). The career exploration outcome expectations scale- Turkish: Adaptation and validation. Current Psychology, 40, 1507-1516. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0126-6

Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği

Güneş, A. (2015). Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kavramsal Yapılardaki Farklılaşmayı Belirleme Testi

Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2011). Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç kavramları ile İlgili İki Aşamalı Kavramsal Yapılardaki Farklılaşmayı Belirleme Testi geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 8(1), 79-110.

Kimya Motivasyon Ölçeği II

Tosun, C. (2013). Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.

Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği

Koç, A. ve Budak, Y. (2021). Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 21(1), 323-349. https://doi.org/10.33415/daad.755617

Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeği

Aktaş, A., ve Katrancı, Y. (2019). Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi' nde sunulan bildiri. İzmir, Türkiye.

Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeği

Tataroğlu, B. ve Erduran, A. (2010). Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 233-250.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi