TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Kır, R. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.


Geliştiren/Uyarlayan
Rıdvan Kır


Yıl
2012


Kaynak Adı
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Kırıkkale Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Kırıkkale


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-iagnSOEzovMXppAVO1P3pFRfeZabXcOmmlnflgkhw7E


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Rıdvan KIR


İletişim
ridvankr@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut ve 20 madde
Derse ilgi,faktör
Öğretmene karşı tutum ve faktör
Ders saati


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum – 5=kesinliklekatılmıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliği için ilk olarak faktör analizi yapılmıştır. Ancak faktör analizi işlemi yapılmadan önce, elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığına Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile bakılmış ve KMO değeri 0,90 olarak
bulunmuştur. KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğu için faktör analizi yapımına uygun bulunmuştur. Faktör analizi uygulamasından önce yapılan bir başka analiz ise Bartlett Testi’dir. Bu testin yapılmasının amacı ise faktör analizinde elde edilen korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını tespit etmektir (Bayram, 2004). Yapılan Bartlett Testi sonucu (p=0.000) anlamlı olduğu için ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu görülmüş ve böylece faktör analizi uygulamasına geçilmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenilirliği için iç tutarlılık kat sayısına (Cronbach Alfa) bakılmıştır. Elde edilen üç faktörün iç tutarlılık analizleri yapılmış; Faktör 1 için Coranbach Alfa katsayısı 0,88, Faktör 2 için Coranbach Alfa katsayısı 0,80 ve Faktör 3 için Coranbach
Alfa katsayısı 0,67 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi