TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kimya Motivasyon Ölçeği II

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Tosun, C. (2013). Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.


Geliştiren/Uyarlayan
Cemal Tosun


Yıl
2013


Kaynak Adı
Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
15


Sayı
1


Sayfa Aralığı
173-202


Link:
http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/view/1006000952/1006001441


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Cemal Tosun


İletişim
cemaltosun22@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Kimya Motivasyon


Alt Boyutlar
İç Motivasyon, Kariyer Motivasyonu, Kendini Tanıma, Not Motivasyonu, Öz-yeterlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Toplam 25 Madde
5 Alt boyut
İç Motivasyon
Kendini Tanıma
Öz-yeterlik
Not Motivasyonu
Kariyer Motivasyonu


Kimlere Uygulanabilir
Ergenler, Lise Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert(1=hiçbir zaman - 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Türkçe’ye uyarlanması çalışmasına başlanmadan önce, ölçeğin geliştiricilerinden izin alınmıştır. İzin alındıktan sonra, ölçek maddeleri araştırmacı tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Türkçe’ye çevirilen ifadelerin İngilizce-Türkçe uyumluluğu ve Türkçe dilbilgisine uygunluğu ve anlaşılabilirliği İngilizce-Türkçe uyumluluk ve Türkçe anlaşılabilirlik derecelendirme formları kulllanılarak belirlenmiştir. Bu formlar Google Drive programı yardımıyla oluşturulmuş ve uzmanlar tarafından birbirinden bağımsız olarak doldurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından Türkçe çeviride bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ölçeğin kavram ve dil eşitliğini sağlamak için, bir İngilizce dil
uzmanı ölçeğin Türkçe maddelerinin İngilizceye geri çevirisini yapmıştır. Araştırmacı tarafından, ölçeğin orijinal İngilizce maddeleri ve geri tercüme İngilizce maddeleri arasındaki benzerlikler incelenmiştir. Tercüme ve Dil geçerliği sağlanan ölçeğin, önce İngilizce formu bir ay sonrada Türkçe formu aynı öğrenci grubuna uygulanarak iki form arasındaki tutarlık derecesi incelenmiştir. Toplam 17 öğrencinin katıldığı bu aşamaya ait sonuçlara, Wilcoxon Eşleştirilmiş Çiftler Testi (Wilcoxon Signed Ranks Test) uygulanmıştır.


Geçerlik

Ölçeğin üniversite öğrencileri için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; χ2/df= 2.29, GFI= .88, AGFI= .84, RMSEA= .070, CFI= .96, NNFI= .95, RMR= .52, SRMR= .59 şeklindedir. Lise öğrencileri için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; χ2/df= 2.65, GFI= .88, AGFI= .85, RMSEA= .074, CFI= .96, NNFI= .95, RMR=.099, SRMR= .059 şeklindedir.


Güvenirlik

Ölçeğin üniversite öğrencileri için hesaplanan güvenirlik iç tutarlılık katsayısı (CronbachAlpha) toplam ölçek için .894, lise öğrencileri için ise .840 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Science Motivation Questionnaire II


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Glynn, S.M., Brickman, P., Armstrong, N. & Taasoobshirazi, G. (2011). Science motivation questionnaire II: Validation with science majors and nonscience majors.Journal of Research in Science Teaching, 48 (10), 1159-1176. https://doi.org/10.1002/tea.20442


Orijinal Ölçek Yazarlar
Gita Taasoobshirazi, Norris Armstron, Peggy Brickman, Shan M. Glyyn


Orijinal Ölçek Yıl
2011


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Journal of Research in Science Teaching


Orijinal Ölçek Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.20442/pdf


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1002/tea.20442


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Research in Science Teaching


Orijinal Ölçek Cilt
48


Orijinal Ölçek Sayı
10


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
1159-1176


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi