TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Ortaokul Öğrencileri

153 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ortaokul Öğrencileri İçin Değerler Ölçeği

Çetin, D. and Coşkun, M. V. (2017). Validity and reliability study values scale for secondary school students VSS. Educational Process: International Journal, 6(1), 85–95.

Ortaokul Öğrencileri için Dinleme Stratejileri Ölçeği

Demir-Atalay, T., & Melanlıoğlu, D. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Stratejileri Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (57), 1885-1904.

Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Tayşi, E. K. ve Özbay, M. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 187-199.

Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği

Ünlü, M.,ve Ertekin, E. (2018). Ortaokul öğrencileri için geometriye yönelik inanç ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 39-48.

Ortaokul Öğrencileri için Hentbol Tutum Ölçeği

Görgüt, İ. ve Güllü, M. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Hentbol Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 49-58.

Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği

Atik, G., & Güneri, O. Y. (2016). Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 15(1), 91-103. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.42123

Ortaokul Öğrencileri İçin Programlama Özyeterlik Ölçeği

Kukul, V. Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2017). Computer programmıng self-efficacy scale (CPSES) for secondary school students: Development, validation and reliability. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU), 7(1)(158-179).

Ortaokul Öğrencileri İçin Stres Ölçeği

Kesici, A. ve Aşılıoğlu, B. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Stres Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2413-2426.

Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği

Çiftcibaşı, F., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2020). Ortaokul öğrencileri için yaşam boyu öğrenme becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), https://doi.org/211–226.10.17556/erziefd.618167 

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Göçer, G. ve Türkoğlu, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 223-238.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Tutum Ölçeği

Sevgili-Koçak, S. & Kurt-Demirbaş, N. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Servisine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sözlü Bildiri. 6. Internatonal Eurasan Educatonal Research Congress (EJER), Ankara. Sevgili-Koçak, S. & Kurt-Demirbaş, N. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Servisine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 81-94.

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği

Ocak, G. ve Karataş, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(1), 93-113.

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik İlgilerini Belirlemek için Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Çiçek Şentürk, Ö., Selvi, M. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik İlgilerini Belirlemek İçin Ölçek Geliştirme. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2), 219-233 .

Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Üztemur, S., Dinç, E., İnel, Y. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1459 – 1489. https://doi.org/10.23891/efdyyu.2018.112

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışları Ölçeği

İlhan, A. ve Çetin, D. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışları: Bir ölçek geliştirme çalışması . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 1-28 .

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği

Yıldız, S. G., ve Özdemir, A. Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme yaklaşımları. İlköğretim Online, 17(3). 1378-1401.

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Katılım Becerisi Ölçeği

Erol, F. Z. ve Akpınar, E. (2022). Bir ölçek geliştirme çalışması: Ortaokul öğrencilerinin sosyal katılım becerisi ölçeği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 579–589. https://doi.org/10.17556/erziefd.1172132

Ortaokul Okul Uyumu Ölçeği

Yılmaz, O., Avcı, D. ve Yıldırım, İ. (2017). Ortaokul Okul Uyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1483-1485). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeği

Yardımcı F. ve Başbakkal, Z. (2010). Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(4), 321-326.

Ortaokul Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Demir, S., Börekçi, M. (2022). Ortaokul Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1161 – 1180. https://doi.org/10.37669/milliegitim.814497

Özetlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Çetinkaya, G. ve Polat Demir, B. (2017). Özetlemeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultay Bildirileri (s. 206-221). Pegem Yayıncılık: Ankara.

Pandemi Sürecindeki Öğretimi Değerlendirme Ölçeği

Tutal, Ö., Kayalı, B., Yavuz, M., Hasançebi, M., & Yeşildağ-Hasançebi, F. (2021). The scale of evaluating instruction in pandemic process: Development, validation, and reliability. Pedagogika, 141(1), 26-52.https://doi.org/10.15823/p.2021.141.2

Performans Başarısızlık Değerlendirme Envanteri

Kahraman, N. ve Sungur, S. (2016). Adaptation of the Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) into Turkish. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 223-239.

Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği

İnel-Ekici, D. ve Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 67-86.

Problem Kurma Öz Yeterlik Ölçeği

Özgen, K. ve Bayram, B. (2019). Problem Kurma Öz Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 18(2), 663-680. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562029

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi