TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Lise Öğrencileri

145 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği

İşmen, A. E. (2004). Aile içi çocuk istismarı ölçek geliştirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 207-221.

Akademik Güdülenme Ölçeği

Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik Güdülenme Ölçeği: Geliştirmesi, geçerliği, güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 83-98.

Akademik Hedef Yönelimi Ölçeği

Findikoglu, F., & Gurol, M. (2021). Academic goal orientation: New insights and cultural adaptation of academic goal orientation questionnaire into the Turkish language. Georgia Educational Researcher, 18(1), 72-102. doi:10.20429/ger.2021.180104.

Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeği

Meydan H. (2018). Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(36), 95-118.

Anne-Baba Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. (2000). Anne-Baba Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160-172.

Argümantasyon Testi

Kaya, E., Çetin P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 13(3), 1014-1032.

Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği

Akın, A., Adam-Karduz, F. F. ve Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 378-383.

Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.

Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeği

Varol, Y. K. (2014). Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin TürkçeyeuUyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 221-235.

Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Turkay, H., Mumcu, H., Çeviker, A., Güngöz, E., ve Özlü, K. (2019).Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1135-1155. https://doi.org/10.17152/gefad.535191

Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği

Demirci, İ. (2019) Bergen sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(1),15-22. http://dx.doi.org/10.5455/apd.41585

Bilfen Mesleki İlgi Envanteri

Otrar, M. Canel, A. N. (2015). Bilfen Mesleki İlgi Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 186-198.

Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği

Güldüren, C., Çetinkaya, L. ve Keser, H. (2016). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 15(2), 1167-1184. : http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.27218

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Bilişsel Esneklik Envanteri

Tekin, I. (2018). Savunmacı kötümserliğin akademik başarı, bilişsel esneklik, kaygı ve kişilik açısından incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bilişsel Üçlü Ölçeği

Bilgin, M. (2004). Bilişsel Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 35-41.

Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği

Girgin, D. (2015). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 115-126. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111019

Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Atik, A.D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. ve Ünlü-Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-18.

Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Taşkın, N. R., Yıldırım, O. ve Özgür, S. (2015). Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği’nin (BÖAÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 275-297.

Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)

Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G. ve Göksu, V. (2014). Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 425-435.

Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeği

Yapıcı, İ. Ü. ve Hevedanlı M. (2013) Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21-37.

Biyoloji Tutum Ölçeği

Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2009). Biyoloji Tutum Ölçeği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 239-258.

Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği

Soylu, Y. ve Siyez, D. M. (2014). Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 15 (1), 80-95.

Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar Ölçeği

Koruklu, N., Totan, T., & Sağkal, A. G. A. S. (2015). Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar ve Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 17-32.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi