TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Varol, Y. K. (2014). Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin TürkçeyeuUyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 221-235.


Geliştiren/Uyarlayan
Yaprak Kalemoğlu Varol


Yıl
2014


Kaynak Adı
Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
International Journal of Human Sciences


Cilt
11


Sayı
1


Sayfa Aralığı
221-235


Link:
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2747/1239


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2747


Sorumlu Yazar
Yaprak Kalemoğlu Varol


İletişim
yaprak81@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Beden Eğitimi Dersine Yönelik Sürekli Kaygı Düzeyi


Alt Boyutlar
Bilişsel Süreçler, Endişe, Somatik Anksiyete


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut,18 maddeden oluşmuştur.

Bilişsel Süreçler (6 m)

Somatik Anksiyete (6 m)

Endişe (6 m)


Kimlere Uygulanabilir
Lise Öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Tüm maddeler olumlu ifadelerden oluşmuştur.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek kaygı seviyesi anlamına gelmektedir.


Geçerlik

Dil Geçerliği için Geri Çevirme Yöntemi kullanılmıştır.Lisesi birinci sınıfta okumakta olan 20 öğrenciye ikişer hafta ara ile önce ölçeğin orijinal formu sonra da Türkçeye çevrilmiş hali uygulanmıştır. Her iki ölçekten alınan puanlar arasındaki tutarlılık test edilmiş, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısına bakılmış ve .995 bulunmuştur.
DFA ile hesaplanan Ki Kare oranı 1.78'dir. RMSEA 0,064, SRMR 0,033, NFI 0,97, NNFI 0,98, CFI 0,99, GFI, 0,88 VE AGFI 0,84 olarak hesaplanmıştır. Path katsayıları ise 0,79 ile 0,97 arasında değişmektedir.


Güvenirlik

Cronbach Alpha Katsayısı ölçeğin geneli için .94 olarak hesaplanmıştır. Birinci alt boyut olan “Bilişsel Süreçler” için iç tutarlık katsayısı .93, ikinci alt boyut “Somatik Anksiyete” için .97 ve üçüncü “Endişe” alt boyutu için iç tutarlık katsayısı .98 olarak belirlenmiştir.Test-tekrar test güvenirliğini belirlemek amacıyla ölçek iki hafta ara ile 32 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı .96 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi