TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.


Geliştiren/Uyarlayan
Mustafa Şengün


Yıl
2008


Kaynak Adı
Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
Samsun


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6Q-uh3t5tIUqQO-V8pPb6N0jPmBelrarhoS8onTKvgT-i


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Mustafa Şengün


Kimlere Uygulanabilir
Lise Öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert tipi (1=hiçbir zaman - 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 66 ile 330 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel işlemler için hazır hale getirilmiştir. Verilerin istatistiksel işlemleri için SPSS programı kullanılmıştır. Analizde ve hipotezlerin test edilmesinde ikiden çok grubun yer aldığı hipotezlerde tek yönlü varyans analizi ve iki grubun yer aldığı hipotezlerde t-testi kullanılmıştır.


Geçerlik

Bu çalışmada Ahlaki Olgunluk Ölçeğinin geçerliliğini sağlamada ve kontrol etmede uzman görüşü, faktör analizi ve paralel testler yöntemi kullanılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenilir olup olmadığına test-tekrar-test, test-yarı-test ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları bulunarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi