TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: lisans öğrencileri

28 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi , 2 (2) , 19-28. https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Anatomi Öz-yeterlik Ölçeği

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anatomi Tutum Ölçeği

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Astronomi Kavram Envanteri

Bilici, S. C., Armagan, F. O., Cakir, N. K. ve Yuruk, N. (2011). The development of an Astronomy Concept Inventory (ACI). Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2454–2458. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.127

Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği

Kılıç-Ertaş, H. ve Keleş, Ö. (2017). Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 35-54.

Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Tanı Testi

Çiğdemoğlu, C., ve Arslan, H. Ö. (2017). Atmosfer ile ilgili çevre problemleri konularında kavram yanılgılarını tespit eden üç aşamalı tanı testinin Türkçeye uyarlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671-699.

Bilişsel Koçluğa Dayalı Öğrenme Ortamları Anketi

Kılıç, F. ve Demir, Ö. (2012). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel koçluk ve bilişsel esnekliğe dayalı öğretim ortamlarının oluşturulmasına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 11(3), 578-595.

Duygu Gereksinimi Ölçeği

Uçar, M. E. (2017). Duygu Gereksinimi Ölçeği’nin Kısa formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (44) , 598-620. https://doi.org/10.21764/maeuefd.325393

Eğitsel İçerikli Web Siteleri Ölçeği

Henkoğlu, H. Ş. ve Mıhcı, P. (2012). Eğitsel içerikli web sitelerinin kullanımını etkileyen faktörler: Ölçek geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 1(13), 26-39.

İnternet Bağımlılık Ölçeği

Kayri, M. ve Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 157-175.

Lisans Öğrencileri için Problemli İnternet Kullanım Ölçeği

Karabulut Coşkun, B. (2015). Lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörler: modelleme çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları

Özbek,O. ve Kızılyallı, M. (2017). Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları: Ölçek geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(4), 4112-4122.

Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Bezen,S., Aykutlu, I., Seçnek, N., ve Bayrak, C. (2016).Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 17-29.

Modern Ahilik Ölçeği

Battal, F., &Durmuş, İ. (2017). Modern ahilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 63, 71-84.

Öğretim Materyali Motivasyon Ölçeği

Barut Tugtekin, E., & Dursun, O. O. (2021). Effect of animated and interactive video variations on learners' motivation in distance education. Education and Information Technologies, 27(3), 3247-3276.

Okul Dışı Öğrenme ve Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği

Bolat, Y. & Köroğlu, M. (2020). Out-of-school learning and scale of regulating out-of-school learning: Validity and reliability study, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Vol: 5, Issue: 13, pp. (1630-1663).

Olayların Merkeziliği Ölçeği

Boyacıoğlu, İ., ve Aktaş, Ç.(2018). Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları. 21(41), 17-26.

Örgütsel Agrıkesiciler Ölçegi

Ozmusul, M. (2015). Organizational Analgesics and Development of a Scale for Measuring Perceptions of University Students. Journal Of European Education, 5(2), 23-37.

Program Değerlendirme Ölçeği

Adıgüzel, O. C. (2015). Development of a Scale to Evaluate the Pedagogical Formation Program Implemented with Turkish Prospective Teachers. Education Research and Review, 10(2), 101-110. http://dx.doi.org/10.5897/ERR2014.2029)

Sivilleşme Algısı Ölçeği

Yeşil, R. (2018). Sivilleşme Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 77-88.

Tartışmacı Tutum Ölçeği-Kısa Formu

Turunç, Ö., Eser, H. B. ve Dinç, M. (2018). Tartışmacı Tutum Ölçeği kısa formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 77-77. doi: 10.26466/opus.480175

Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği (TBÖ)

Aydın, F. (2017). Teknoloji bağımlılığının sınıf ortamında yarattığı sorunlara ilişkin öğrenci görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Teknolojik Bağımlılık Ölçeği

Güçlü, G. (2015). Yaşam boyu öğrenme argümanı olarak teknoloji bağımlılığı ve yaşama yansımaları (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği

Gülüm, İ. V. ve Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(3), 216-223.

Tutkulu Aşk Ölçeği

Yıldırım, F., & Hablemitoğlu, Ş. (2014).Reliability and Validity of a Turkish version of the Passionate Lova Scale. Social Behavior and Personality, 42(4), 673-684.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi