TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Lisans Öğrencileri için Problemli İnternet Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 350 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Karabulut Coşkun, B. (2015). Lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörler: modelleme çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Burcu Karabulut Coşkun


Yıl
2015


Kaynak Adı
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: MODELLEME ÇALIŞMASI


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Burcu Karabulut Coşkun


İletişim
burcu.karabulut@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Problemli internet kullanım davranışları


Alt Boyutlar
akademik başarısızlık, Aşırı Kullanım, duygusal tatmin, fiziksel olumsuz etki, içsel kandırma, İçselleştirme, Kontrol Kaybı, prestij algısı, sosyal doyum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. İnternet ortamında gerçek hayatta olduğumdan daha sosyalimdir.
2. İnternete erişemediğimde strese girerim.
3. İnternete uzun süre girmediğimde, internette neler olduğunu çok merak ederim.


Kimlere Uygulanabilir
17-30 Yaş Aralığındaki Lisans Öğrencileri, lisans öğrencileri


Derecelendirme
5 'li likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekte 5 dereceli puanlama üzerinden ortalam puan hesabı yapılmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçek Kullanımm Yönergesi
Bu ölçek lisans öğrencilerinin problemli internet kullanm davranışları ve bu davanışları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ölçekte demografik bilgilerin elde edildiği ve problemli internet kullanım davranış düzeylerinin belirlendiği iki farklı bölüm bulunmaktadır. Demografik bilgiler bölümünden elde edilen veriler, problemli internet kullanım davranışlarının yordanması amacı ile kullanılabilecektir.
İkinci bölüm PİK davranışlarına yönelik toplam 9 faktörü temsil eden sorulardan oluşmaktadır. Her biri soru için 5 üzerinden bir puan verilmesi beklenmektedir. Ölçek sonucunda elde edilen bu puanlar şu şekilde yorumlanmaktadır.
Ortalama Değer 1-2 Aralığında ise; birey düşük düzeyde problemli davranış sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde arkadaş ya da ailesinden destek alınabilir.
Ortalama Değer 2-3 Aralığında ise; birey orta düzeyde problemli davranış sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde öğretmen ve öğretim elemanından destek alınabilir.
Ortalama Değer 3-4 Aralığında ise; birey orta düzeyde problemli davranış sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde rehberlik ve psikolojik danışmandan ya da psikologtan destek alınabilir.
Ortalama Değer 4 üzerinde ise; birey düşük düzeyde problemli davranış sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde psikiyatristten destek alınabilir (Tam, 2012).


Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi