TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Camgöz, A. (2010). Ankara örnekleminde Penn Etkileşimli Akran Oyunu ölçeğinin 60-72 aylık düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların ebeveyn ve öğretmenlerine uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Aslı Camgöz


Yıl
2010


Kaynak Adı
Ankara örnekleminde penn etkileşimli Akran Oyunu Ölçeğinin 60-72 aylık düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların ebeveyn ve öğretmenlerine uyarlanması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPAVQc0yNrCp3WdNCFGw9tA1theQ8bgnEJPg9A-4sWNQB


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Aslı CAMGÖZ


Ölçülen Özellikler
Oyun Davranışları


Alt Boyutlar
Oyun Aksaması, Oyun Etkileşimi, Oyun Kopukluğu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

33 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Oyun Etkileşimi(9 m)
Oyun Aksaması(14)
Oyun Kopukluğu(10 m)


Kimlere Uygulanabilir
60-72 aylık çocuklar


Derecelendirme
4'lü Likert (1=Hiçbir zaman - 4=Her zaman)


Ölçek Puanlaması

Toplam puanlar Standard T skoruna dönüştürülmüş ve 50 puan baz alınmıştır. Standart sapma 10 puan olmak üzere, 40 puandan fazla alanlar ile 60 puandan az alanlar için alt boyutlar belirlenmiştir.


Ölçek Değerlendirmesi

Alt boyutlar için ise, Oyun Etkileşimi puanı yüksek olan çocuk için Oyun Aksaması ve Oyun Kopukluğu boyutlarının puanlarının düşük olması ya da Oyun Etkileşimi puanı düşük olan çocuk için Oyun Aksaması ve Oyun Kopukluğu boyutlarının puanlarının yüksek olması beklenmektedir.


Çeviri Süreci

Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği’ni Ankara örnekleminde Türk çocuklarına uyarlanması çalışması ile ilgili olarak ilk aşamada Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği, dört İngilizce dil uzmanı tarafından İngilizce’den Türkçe’ ye ve dört İngilizce dil uzmanı tarafından da Türkçe’den tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Orijinal İngilizce formu ile çevrilen İngilizce formu arasında anlamsal farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Türkçe’ye çevrilen araç, Türkçe Eğitimi Bölümü hocaları tarafından anlam ve imla yönünden değerlendirilmiş ve her iki dili çok iyi bilen bir uzman tarafından yeniden incelenmiş ve uzmanın önerileri doğrultusunda tekrar düzenlenmiştir. Son olarak araştırmacılar tarafından önce İngilizce sonra da Türkçe anlam karşılığı tekrar gözden geçirilmiş, gerekli düzenlemeler yapılmıştır.


Geçerlik

Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği (Penn Interactive Peer Play Scale)-Öğretmen Görüşü’ne ilişkin ölçeğin alt boyutlarının alt ve üst %27’lik dilimlerde madde analizleri ve t Testi yapılmıştır. %27’lik dilimlerde madde analizi yapıldığında her üç alt boyutta da maddelerin ayırıcılığının olduğu gözlenmiş olup maddelerin geçerliliği sağlanmıştır.


Güvenirlik

Öğretmenlere yönelik olarak yapılan Ön test puanları ile Son test puanları arasındaki korelasyon incelendiğinde 0,774 hesaplanmıştır. Dolayısı ile test tekrar test sonuçları ölçeğin güvenirliğini ortaya koymaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Penn Interactıve Peer Play Scale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi