TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.


Geliştiren/Uyarlayan
Şule Demirel


Yıl
2019


Kaynak Adı
Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Anadolu Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Eskişehir


Ülke
Türkiye


Link:
file:///C:/Users/user/Downloads/591007.pdf


Dosyalar

Tez
PDF

Ölçek Formu
Word


Sorumlu Yazar
Şule Demirel Dingeç


İletişim
suledemirel@anadolu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Akademik Benlik Algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Akademik benlik algısı ölçeği 8 boyutlu ve her boyutta 7 madde olmak üzere toplam 56 maddeden oluşmaktadır. Maddelere "Fizik dersi benim için kolaydır." veya "Tarih dersindeki başarımdan memnunum." maddeleri örnek olarak verilebilir.


Ölçek Türü
Kendini değerlendirme


Kimlere Uygulanabilir
14-18 Yaş Grubu Lise Öğrencileri


Derecelendirme
8 li likert (1:tamamen yanlış- 8: tamamen doğru)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 56 ile 448 puan arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
Ölçek derslere ilişkin akademik benlik algısını düzeylerini ve genel akademik benlik algısını verebilmektedir.


Çeviri Süreci
Bu çalışmada Marsh’ın (1990) Akademik Benlik Algısı Ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır. Uyarlamanın çeviri aşamasında ölçek dört farklı çevirmen tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Araştırmacı bu çevirilerde ortak ve farklı olan maddeleri belirlemiştir. Ortak noktada buluşulmayan maddeler üzerinde yeniden çevirmenlerle çalışılmış ve maddeler düzenlenmiştir.


Geçerlik
Ölçeğe hemn AFA ve DFA çalışmaları yapılarak uyarlama gerçekleştirilmiştir. DFA sonrasında uyum iyiliği değerlerinin tamamı kabul edilebilir düzeyin üzerinde bulunmuştur.


Güvenirlik
Çalışmada 56 maddenin iç tutarlık katsayısı .95 olarak anlamlı (p=0,01; p<0,05) bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Academic self description questionnaire II - ASDQ II


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Kitap


Orijinal Kaynak / Referans

Marsh, H. W. (2006). Self-concept theory, measurement and research into practice: The role of self-concept in educational psychology. Vernon-Wall Lecture: British Psychological Society.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Herbert W. Marsh


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Academic self description questionnaire II - ASDQ II


Orijinal Ölçek Link:
http://ippe.acu.edu.au/research/research-instruments


Orijinal Ölçek Geçerlik
Ölçekteki her alt faktörde sekiz madde ve bu faktörlere ek olarak bir de genel okul benlik algısına ilişkin sekiz maddenin yer almasıyla birlikte ölçekte toplam 128 madde bulunmaktadır.


Orijinal Ölçek Güvenirlik
Ölçeğin güvenirlik değerleri, alt faktörler için .88’den .94’e kadar değişmektedir ve yüksek düzeydedir (Marsh, 1990).


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi