TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Öz-Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının bilimsel araştırmalarda kullanılması için sorumlu yazara araştırmanın amacı ile bilgi notu içeren bir e-posta gönderilerek izin alınması zorunludur.


Makale

İNDİR


Link: http://kalemacademy.com/Cms_Data/Contents/KalemAcademyDB/Folders/SayiMakaleleri/~contents/GN328X2ZTVRQ652T/10-23863kalem-2020-159.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 120 Yetenek ve Başarı » 124 Öğrenme Süreçleri » 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 312 Genel Öğretmen Yeterlilikleri » 325 Öğretim Yöntem ve Teknikleri » 330 Ölçme ve Değerlendirme


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kuşdemir-Kayıran, B., Özyurt, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini kazanma durumlarının öğretmenlik eğitimlerine ve mesleki deneyimlerine göre incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 337-363. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.159


Geliştiren/Uyarlayan: Bilge Kuşdemir Kayıran, Melike Özyurt


Yıl: 2020


Kaynak Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazanma Durumlarının Öğretmenlik Eğitimlerine ve Meslekî Deneyimlerine Göre İncelenmesi


Dergi: Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi


Cilt: 10


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 337-363


DOI: https://doi.org/10.23863/kalem.2020.159


Sorumlu Yazar: Bilge Kuşdemir Kayıran


İletişim: kbilge01@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Öz yeterlilik


Alt Boyutlar: beden eğitimi ve güvenlik, dilsel- bilimsel gelişim ve bireysel sorumluluklar, öğrenme-öğretme ortamı ve gelişim, sanat ve estetik


Kimlere Uygulanabilir: Sınıf Öğretmeni Adayları, Sınıf Öğretmenleri


Derecelendirme: 5’li Likert (5=kesinlikle yeterli, 4=yeterli, 3=kısmen yeterli, 2=yetersiz, 1=kesinlikle yetersiz)


Ölçek Puanlaması: Ölçekten alınabilecek puan 31 ile 155 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi